Translations by Orhan BALCI

Orhan BALCI has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

145 of 45 results
~
pgDesigner
2010-03-09
pgDesigner
~
Graphical database designer for PostgreSQL
2010-03-09
PostgreSQL için grafik veritabanı tasarımcısı
~
PulseAudio Device Chooser
2010-03-09
PulseAudio Aygıt Seçici
433.
A fancy interface to the python interpreter!
2010-03-05
Python yorumlayıcısı için şirin bir arayüz!
470.
Bazaar Explorer
2010-03-05
Bazaar Gezgini
471.
GUI application for using Bazaar
2010-03-05
Bazaar kullanımı için KGA uygulaması
579.
Code::Blocks IDE
2010-03-09
Code::Blocks IDE
785.
A simple GUI to TrueCrypt
2010-03-09
TrueCrypt için basit bir KGA
811.
Fast, extendable programmers' text editor
2010-03-09
Programcıların hızlı, genişletilebilir metin düzenleyicisi
870.
Collect valuable minerals, while avoiding being hit by a falling boulder or a bomb
2010-03-10
Düşen kayalara ve bombalara yakalanmadan değerli mineralleri toplayın
924.
Tool for construction of phylogenetic trees of DNA sequences
2010-03-10
DNA dizilerinin filogenetik ağaçlarını oluşturmaya yarayan bir araç.
1033.
Mandelbrot family fractal generator
2010-03-09
Mandelbrot ailesi fraktal oluşturucu
1041.
Turn-based strategy game inspired by the history of human civilization
2010-03-10
Uygarlık tarihinden esinlenmiş sıra-tabanlı taktik oyunu
1043.
Turn-based strategy game
2010-03-10
Sıra-tabanlı taktik oyunu
1162.
Visualize and investigate proteins and some geometric objects
2010-03-09
Proteinleri ve bazı geometrik nesneleri görüntüle ve incele
1172.
Graphical display of computational chemistry output
2010-03-09
Hesaplamalı kimya çıktısının grafiksel görüntüsü
1232.
Display disk space using tree maps
2010-03-09
Ağaç haritaları kullanarak disk alanını görüntüle
1235.
Visualize molecular dynamic simulations
2010-03-09
Moleküler dinamik benzetimlerini görüntüle
1238.
Convert GPS data and exchange it with a GPS unit
2010-03-09
GPS verisini dönüştür ve GPS birimi ile takas et
1314.
Cola Git GUI
2010-03-09
Cola Git KGA
2139.
A Subversion client for KDE
2010-03-09
KDE için Subversion istemcisi
2457.
Learn how to program with ants and spider webs
2010-03-09
Karıncalar ve örümcek ağları ile programlamayı öğrenin
2560.
Build figures out of colored marbles
2010-03-09
Renkli mermerlerden şekiller oluşturun
2656.
A digital television (DVB) viewer for GNOME
2010-03-09
GNOME için sayısal televizyon (DVB) görüntüleyici.
2843.
DDV Sequence Alignment Viewer
2010-03-09
DDV Dizi Hizalama Görüntüleyicisi
2845.
Entrez NCBI Database Querying Tool
2010-03-05
Entrez NCBI Veritabanı sorgulama Aracı
2846.
Query NCBI databases and retrieve documents
2010-03-09
NCBI veritabanlarını sorgula ve belgeleri al
2847.
OneD Biological Sequence Viewer
2010-03-11
OneD Biyolojik Dizi Göstericisi
2848.
View single biological sequences
2010-03-11
Tek biyolojik dizileri görüntüle
2911.
Crystal structure determination
2010-03-10
Kristal yapı saptama
2961.
OpenTTD
2010-03-09
OpenTTD
3033.
PulseAudio Volume Control
2010-03-09
PulseAudio Ses Kontrolü
3061.
Draw cartoons
2010-03-09
Karikatür çizin
3080.
pgAdmin III
2010-03-09
pgAdmin III
3287.
GUI designer written in Python with wxPython
2010-03-11
wxPython ile Python kullanılarak yazılmış bşr KGA tasarımcısı
4109.
data visualization based on MathGL
2010-03-11
MathGL tabanlı veri görselleştirmesi
4170.
Command Line Interface
2010-03-10
Komut Satırı Arayüzü
4277.
Machine learning algorithms for data mining tasks
2010-03-10
Veri madenciliği görevleri için makine öğrenme algoritmaları
4283.
Start the Wicd client without system tray icon
2010-03-11
Wicd istemcisini sistem tepsi simgesi olmadan başlat
4304.
A window information utility for X
2010-03-11
X için faydalı bir pencere bilgi uygulaması
4306.
Platform independent Python debugger
2010-03-11
Platform bağımsız Python hata ayıklayıcısı
4327.
Share this desktop by VNC
2010-03-11
Bu masaüstünü VNC ile paylaşın
4360.
Yet another minesweeper for X
2010-03-11
X için diğer bir mayın tarlası oyunu
4367.
watch xen domains
2010-03-11
xen alan adlarını izle
4411.
View and manipulate atomic and other chemical systems
2010-03-11
Atomik ve diğer kimyasal sistemleri görüntüle ve değiştir.