Translations by Kaan Y.

Kaan Y. has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 71 results
286.
AWeather
2011-10-09
AWeather
287.
Advanced weather reporting program
2011-10-09
Gelişmiş hava raporu programı
496.
Enter text with a virtual keyboard
2011-10-09
Sanal bir klavyeyle metin girin
555.
An audio tool to build processing networks by connecting functional boxes
2011-10-09
Çalışan makinelere bağlanmak için işlevsel ağlar oluşturan bir ses aracı
560.
Runs an audio processing core under a QT designer interface
2011-10-09
QT tasarımcı arabirimi altında bir ses işleme çekirdeği çalıştırır.
709.
A tool to assemble images as a panorama
2011-10-09
Resimleri panoramaya çeviren bir araç
710.
Panorama
2011-10-09
Panorama
798.
Loudness meter according to EBU-R128 for JACK
2011-10-09
EBU-R12'ye uygun, JACK için ses şiddet ölçeri
823.
Talk to and see people over the Internet
2011-10-09
İnternet üzerinden insanları görün ve onlarla konuşun
897.
Evolution plugin that enables Evolution Mail to display rss feeds.
2011-10-10
Rss beslemelerini göstermeye yarayan Evolution eklentisi.
2011-10-09
Evolution'ın rss beslemelerini göstermesini sağlayan Evolution eklentisi.
911.
expEYES
2011-10-09
expEYES
912.
hardware & software framework for developing science experiments
2011-10-09
bilimsel deneyler geliştirmek için bir yazılım ve donanım çerçevesi
923.
No name
2011-10-10
Adsız
2011-10-09
Ad yok
956.
Fillmore Audio Editor
2011-10-09
Fillmore Ses Düzenleyici
957.
Record and edit multitrack audio
2011-10-09
Çok kanallı ses kaydedin ve düzenleyin
1101.
Fuse Spectrum Emulator (GTK+ version)
2011-10-09
Fuse Tayf Öykünücüsü (GTK+ sürümü)
1102.
Fuse Spectrum Emulator (SDL version)
2011-10-09
Fuse Tayf Öykünücü (SDL sürümü)
1319.
Access JACK transport mechanism via a dynamic graphical slider.
2011-10-09
JACK iletim düzeneğine dinamik bir grafik kaydırgaç üzerinden ulaşın.
1357.
GL Open Benchmark Suite
2011-10-09
GL Açık Değerlendirme Seti
1393.
Analyse MIDI messages through ALSA
2011-10-09
MIDI mesajlarını ALSA üzerinden analiz et
1395.
Analyse MIDI messages through JACK
2011-10-09
MIDI mesajlarını JACK üzerinden analiz et
1450.
Use the color sensor to sample spot colors
2011-10-09
Nokta renklerinden örnek almak için renk sensörünü kullanın
1462.
Preview fonts
2011-10-10
Yazı tiplerini önizleyin
2011-10-09
Yazı tüplerini önizleyin
1496.
Orca Screen Reader
2011-10-10
Orca Ekran Okuyucu
2011-10-09
Orca Ekran Okuyucusu
1497.
Provide access to graphical desktop environments via synthesized speech and/or refreshable braille
2011-10-09
Grafik masaüstü ortamlarına yapay konuşma ve/veya Braille öykünücüsü üzerinden erişin
1525.
Tweak advanced GNOME 3 settings
2011-10-09
Gelişmiş GNOME 3 ayarlarını yapın
1572.
GoFigure allows viewing of bioimage data sets
2011-10-09
GoFigure bioimaj veri öbeklerini görmenizi sağlar.
1649.
game about mania, melancholia, and the creative process
2011-10-09
mani, melankoli ve yaratıcı süreç hakkında oyun
1817.
Simple Tuner Interface for jack
2011-10-09
JACK için Basit Akort Arayüzü
1820.
Send and receive radio facsimiles
2011-10-10
Radyo tıpkıbasımlarını alın ve gönderin
2011-10-09
Radyo tıpkıbasımlarıbı alın ve gönderin
1821.
hamfax
2011-10-09
hamfax
1831.
(h)ascii for the masses!
2011-10-10
halk için (h)ascii!
2011-10-09
halk kitleleri için (h)ascii!
2006.
Jmol
2011-10-09
Jmol
2007.
Molecular Viewer
2011-10-09
Moleküler Görüntüleyici
2035.
Free-as-in-freedom 3D modeling and animation software
2011-10-10
Özgür 3D modelleme ve animasyon yazılımı
2011-10-09
Özgür 3D modelleme ve animasion yazılımı
2043.
Kontact Touch Contacts
2011-10-09
Kontact Kişi Yöneticisi
2167.
Keyboard and Mouse Monitor for screencasts
2011-10-09
Ekran kayıtları için Fare ve Klavye İzlemcisi
2362.
Kerberos Authentication
2011-10-09
Kerberos Yetki Denetimi
2364.
Kerberos Network Authentication Dialog
2011-10-09
Kerberos Ağ Yetki Denetim İletisi
2568.
Create and edit movies
2011-10-09
Film oluşturun ve düzenleyin
2569.
Lombard Video Editor
2011-10-09
Lombard Vidyo Düzenleyici
2588.
Start LTSP Live
2011-10-09
LTSP'yi canlı olarak başlatın
2589.
Starts an LTSP LiveCD Session
2011-10-09
Bir LTSP Çalışan CD oturumu başlatır.