Translations by Aequitas

Aequitas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

127 of 27 results
1932.
Insanity testing system
2011-12-24
Delilik sınama sistemi
3496.
allow you to cut graphics with a Graphtec plotters
2011-12-24
Graphtec çizicisi ile çizimleri kesmenize yarar
3532.
Platinum Arts Sandbox Gamemaker
2011-12-24
Platinum Arts Sandbox Oyun Geliştirme Aracı
3539.
Telepresence software for live performances and installations
2011-12-24
Canlı performanslar ve kurulumlar için uzaktan sunum yazılımı
3640.
Link the squares of a grid according to the arrows on them
2011-12-24
Izgaradaki kareleri üzerilerindeki oklara göre birbirine bağlayın
3710.
Edit SLUDGE floor plans
2011-12-24
TORTU zemin planlarını düzenle
3711.
SLUDGE Floor Maker
2011-12-24
TORTU Zemin İşaretleyici
3714.
Edit SLUDGE sprite banks
2011-12-24
TORTU tayf kümelerini düzenle
3715.
SLUDGE Sprite Bank Editor
2011-12-24
TORTU Tayf Kümesi Düzenleyici
3718.
Edit SLUDGE z-buffer files
2011-12-24
TORTU z-tampon dosyalarını düzenle
3719.
SLUDGE Z-Buffer Maker
2011-12-24
TORTU Z-Tampon İşaretleyici
3937.
Tetrahedral Microphone Processor for Ambisonic Recording
2011-12-24
Ambisonik Kayıt için Dörtgen Mikrofon İşlemcisi
3959.
Therion loch viewer
2011-12-24
Therion göl görüntüleyici
3961.
Draw up surveys in Therion format
2011-12-24
Yüzölçümlerini Therion biçimine göre diz
3985.
A tool to train your ears to hear relative pitch
2011-12-24
Nispi perdeyi duyabilecek şekilde kulaklarınızı eğiten bir araç
4010.
Decentralized instant messenger built on top of the Tor Network
2011-12-24
Tor Ağının en tepesinde kurulan özeksiz anlık mesajlaşma uygulaması
4021.
tovid GUI
2011-12-24
tovid GUI
4053.
Triplane Classic
2011-12-24
Triplane Klasik
4054.
side-scrolling dogfighting game
2011-12-24
kenar-kaydırma it dalaşı oyunu
4140.
A Qt-based implementation of Unity Places
2011-12-24
Unity Ortamlarının QT-temelli bir tamamlayıcısı
4217.
PyTables & HDF5 Files Visualizer
2011-12-24
PyTabloları & HDF5 Dosya Görselleştirici
4218.
ViTables
2011-12-24
VİTabloları
4239.
A talking and fully customizable alarm clock that will operate from poweroff
2011-12-24
Güç kesildiğinde çalışacak konuşan ve tamamen kişiselleştirilebilir bir çalar saat
4250.
Wallch
2011-12-24
Wallch
4291.
Wiican
2011-12-24
Wiican
4292.
Wiimote manager usage assistant and mapping manager
2011-12-24
Wiimote yöneticisi kullanım yardımcısı ve haritalama yöneticisi
4510.
grabbing data from printed plots
2011-12-24
yazdırılmış çizimlerden veri elde etme