Translations by Mesut Yaver

Mesut Yaver has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

123 of 23 results
944.
Audio mixer for Firewire devices
2011-04-21
Firewire aygıtlar için ses karıştırıcı
945.
FFADO Mixer
2011-04-21
FFADO Karıştırıcı
1011.
Organ synthesizer
2011-04-21
Organ sentezleyici
1165.
Gatos Configuration Editor
2011-04-21
Gatos Yapılandırma Düzenleyicisi
1320.
G. JACK Transport
2011-04-21
G. JACK Taşıyıcı
2275.
KDE MIDI Metronome Using ALSA Sequencer
2011-06-04
ALSA Sıralayıcısı Kullanan KDE MIDI Metronomu
2495.
Manage databases, create queries and reports to track and manage your information by using Base.
2011-06-04
Base kullanarak veritabanlarını yönetin, bilgilerinizi izlemek ve yönetmek için sorgular ve raporlar oluşturun.
2499.
Perform calculation, analyze information and manage lists in spreadsheets by using Calc.
2011-06-04
Calc kullanarak tablolar içinde hesaplar yapın, bilgileri analiz edin ve listelerinizi yönetin.
2501.
The office productivity suite compatible to the open and standardized ODF document format. Supported by The Document Foundation.
2011-06-04
Açık ve standartlaşmış ODF belge formatıyla uyumlu ofis üretkenlik takımı. The Document Foundation (Belge Vakfı) tarafından destekleniyor.
2505.
Create and edit presentations for slideshows, meeting and Web pages by using Impress.
2011-06-04
Impress kullanarak slayt gösterileri, toplantı ve web sayfaları için sunumlar oluşturun ve düzenleyin.
2511.
Create and edit text and graphics in letters, reports, documents and Web pages by using Writer.
2011-06-04
Writer kullanarak mektuplar, raporlar ve belgeler içinde yazı ve grafikler oluşturun ve düzenleyin.
2987.
Scientific visualization and analysis software for atomistic simulation data.
2011-06-04
Atomistik simülasyon verileri için bilimsel görüntüleme ve analiz yazılımı.
3127.
Play it Slowly
2011-04-21
Yavaşça Çal
3229.
Analyse X-ray Fluorescence data
2011-06-04
X-ray floresans verilerini analiz edin
3294.
Qt4 utility for Wine applications and prefixes management.
2011-06-04
Wine uygulamaları ve önekleri yönetimi için Qt4 aracı.
3853.
Swami Instrument Editor
2011-04-21
Swami Enstrüman Düzenleyici
3863.
Search everything you do.
2011-06-04
Yaptığın her şeyi ara.
3960.
View therion surveys in 3D
2011-10-30
Therion görüntülerini 3B göster
4241.
Change Wallpaper
2011-10-30
Duvarkağıdını Değiştir
4242.
Change desktop wallpapers automatically
2011-10-30
Masaüstü duvarkağıtlarını otomatik olarak değiştir.
4243.
Live Earth Wallpaper
2011-10-30
Canlı Dünya Duvarkağıdı
4248.
Start Changing Wallpapers
2011-10-30
Duvarkağıtlarını Değiştirmeye Başla
4314.
Worker
2011-06-04
İşçi