Translations by Petr Písař

Petr Písař has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1850 results
~
continuing verification anyway due to option %s
2024-02-13
přesto se pokračuje v ověřování kvůli volbě %s
~
keyserver option "%s" may not be used in %s mode
2021-11-01
volba serveru s klíči „%s“ se nesmí používat v režimu %s
~
(%d) Existing key from card
2021-11-01
(%d) Klíč existující na kartě
~
connection to %s established
2019-02-23
spojení k programu %s ustanoveno
~
waiting for the %s to come up ... (%ds)
2019-02-23
čeká se, až naběhne %s… (%d s)
~
run in supervised mode
2018-01-11
poběží v režimu dohledu
~
can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode
2018-01-11
v režimu S2K nelze použít symetrický ESK paket
~
(%d) ECC (encrypt only)
2016-04-01
(%d) ECC (pouze pro šifrování)
~
no running gpg-agent - starting '%s'
2016-04-01
gpg-agent neběží – spouští se „%s“
~
Note: Signer's address '%s' does not match DNS entry
2016-04-01
Poznámka: Podepisovatelova adresa „%s“ se neshoduje s DNS záznamem
~
Note: There is no guarantee that the card supports the requested size. If the key generation does not succeed, please check the documentation of your card to see what sizes are allowed.
2016-04-01
Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost. Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do dokumentace své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.
~
connection to agent is in restricted mode
2016-04-01
spojení na agenta je v omezeném režimu
~
invalid argument
2016-04-01
neplatný argument
~
(%d) Existing key
2016-04-01
(%d) Existující klíč
~
OCSP request not possible due to Tor mode
2016-04-01
OCSP dotaz není možný kvůli režimu Tor
~
Note: Verified signer's address is '%s'
2016-04-01
Poznámka: Podepisovatelova ověřená adresa je „%s“
~
(%d) ECC and ECC
2016-04-01
(%d) ECC a ECC
~
no running Dirmngr - starting '%s'
2016-04-01
žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“
~
(%d) ECC (set your own capabilities)
2016-04-01
(%d) ECC (nastavit si vlastní použití)
~
selfsigned certificate has a BAD signature
2016-04-01
sám sebou podepsaný certifikát má CHYBNÝ podpis
~
option file '%s': %s
2016-04-01
soubor s možnostmi „%s“: %s
~
CRL access not possible due to Tor mode
2016-04-01
Přístup k CRL není možný kvůli režimu Tor
~
Note: no default option file '%s'
2016-04-01
Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“
~
unable to execute program '%s': %s
2016-04-01
nelze spustit program „%s“: %s
~
no authentication key for ssh on card: %s
2016-04-01
na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s
~
option "%.50s" is ambiguous
2013-12-14
volba „%.50s“ není jednoznačná
~
(%d) Elgamal (encrypt only)
2011-05-26
(%d) Elgamal (pouze pro šifrování)
~
(%d) DSA and Elgamal
2011-05-26
(%d) DSA a Elgamal
~
invalid option "%.50s"
2010-02-04
neplatný parametr „%.50s“
~
elevate the trust of signatures with valid PKA data
2010-02-04
vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA
~
(%d) DSA and Elgamal
2010-02-04
(%d) DSA a ElGamal
~
out of core
2010-02-04
nedostatek paměti
~
validate signatures with PKA data
2010-02-04
ověřovat podpisy s daty PKA
~
missing argument
2010-02-04
postrádám argument
~
invalid command
2010-02-04
neplatný příkaz
~
trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info
2010-02-04
úroveň důvěry opravena na PLNOU, kvůli platné PKA informaci
~
(%d) RSA and RSA (default)
2010-02-04
(%d) RSA a RSA (implicitní)
~
invalid alias definition
2010-02-04
neplatný definice aliasu
~
argument not expected
2010-02-04
argument nebyl očekáván
~
read error
2010-02-04
chyba při čtení
~
trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info
2010-02-04
úroveň důvěry opravena na ŽÁDNOU, kvůli špatné PKA informaci
~
keyword too long
2010-02-04
klíčové slovo je příliš dlouhé
~
honor the PKA record set on a key when retrieving keys
2010-02-04
respektovat PKA záznamy klíče při získávání klíčů
~
invalid option
2010-02-04
neplatný parametr
~
Please remove the current card and insert the one with serial number
2010-02-04
Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem
~
missing argument for option "%.50s"
2010-02-04
postrádám argument u volby „%.50s“
~
option "%.50s" does not expect an argument
2010-02-04
volba „%.50s“ nečeká argument
~
invalid command "%.50s"
2010-02-04
neplatný příkaz „%.50s“
~
Configuration of LDAP servers to use
2010-02-04
Nastavení používaných LDAP serverů
~
detected card with S/N: %s
2010-02-04
nalezena karta se sériovým číslem: %s