Translations by Richard Hughes

Richard Hughes has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 120 results
1.
The profile description
2012-12-25
Profila apraksts
2.
The profile copyright
2012-12-25
Profila autortiesības
3.
The device model
2012-12-25
Ierīces modelis
4.
The device manufacturer
2012-12-25
Ierīces ražotājs
5.
Profile to create
2012-12-25
Profils, ko izveidot
6.
Named color CSV filename
2012-12-25
Nosauktās krāsas CSV faila nosaukums
7.
Named color type, e.g. 'lab' or 'srgb'
2012-12-25
Nosauktās krāsas tips, piemēram 'lab' vai 'srgb'
8.
A gamma string, e.g. '0.8,0.8,0.6'
2012-12-25
Gamma virkne, piemēram '0.8,0.8,0.6'
9.
Named color prefix
2012-12-25
Nosauktās krāsas prefikss
10.
Named color suffix
2012-12-25
Nosauktās krāsas sufikss
11.
The metadata in 'key1=value1,key2=value2' format
2012-12-25
Metadati formātā 'atslega1=veriba1,atslega2=vertiba2'
12.
ICC profile creation program
2012-12-25
ICC profila izveidošanas programma
13.
Failed to parse arguments
2012-12-25
Neizdevās parsēt parametrus
14.
No output filename specified
2012-12-25
Nav norādīts izvades faila nosaukums
15.
No data to create profile
2012-12-25
Nav datu, lai izveidotu profilu
16.
Alias to %s
2012-12-25
%s alias
17.
Command not found, valid commands are:
2012-12-25
Komanda nav atrasta, derīgās komandas ir:
18.
Description
2012-12-25
Apraksts
19.
Manufacturer
2012-12-25
Ražotājs
20.
Model
2012-12-25
Modelis
21.
Copyright
2012-12-25
Autortiesības
22.
No metadata
2012-12-25
Nav metadatu
23.
Metadata
2012-12-25
Metadati
24.
Show extra debugging information
2012-12-25
Rādīt papildu atkļūdošanas informāciju
25.
Show all the details about the profile
2012-12-25
Rādīt visu informāciju par profilu
26.
Clear any metadata in the profile
2012-12-25
Attīrīt visus metadatus no profila
27.
Initialize any metadata for the profile
2012-12-25
Inicializēt metadatus profilam
28.
Add a metadata item to the profile
2012-12-25
Pievienot metadatu vienumu profilam
29.
Remove a metadata item from the profile
2012-12-25
Izņemt metadatu vienumu no profila
30.
Sets the copyright string
2012-12-25
Iestata autortiesību virkni
31.
Sets the description string
2012-12-25
Iestata apraksta virkni
32.
Sets the manufacturer string
2012-12-25
Iestata ražotāja virkni
33.
Sets the model string
2012-12-25
Iestata modeļa virkni
34.
Automatically fix metadata in the profile
2012-12-25
Automātiski salabo metadatus profilā
35.
Color Management
2012-12-25
Krāsu pārvaldība
36.
%B %e %Y, %I:%M:%S %p
2012-12-25
%e. %B %Y, %I:%M:%S %p
37.
Owner
2012-12-25
Īpašnieks
38.
Object Path
2012-12-25
Objekta ceļš
39.
Format
2012-12-25
Formāts
40.
Title
2012-12-25
Virsraksts
41.
Qualifier
2012-12-25
Identifikators
42.
Type
2012-12-25
Tips
43.
Colorspace
2012-12-25
Krāsu telpa
44.
Scope
2012-12-25
Tvērums
45.
Gamma Table
2012-12-25
Gamma tabula
46.
Filename
2012-12-25
Faila nosaukums
47.
Profile ID
2012-12-25
Profila ID
48.
Created
2012-12-25
Izveidots
49.
Modified
2012-12-25
Koriģēts
50.
Vendor
2012-12-25
Ražotājs