Translations by Andrej Znidarsic

Andrej Znidarsic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 325 results
1.
Hit:%lu %s
2016-04-14
Zadetek:%lu %s
2.
Get:%lu %s
2016-04-14
Dobi:%lu %s
3.
Ign:%lu %s
2016-04-14
Prezr:%lu %s
4.
Err:%lu %s
2016-04-14
Nap:%lu %s
5.
Fetched %sB in %s (%sB/s)
2010-09-07
Pridobljenih %sB v %s (%sB/s)
6.
[Working]
2010-09-07
[V delovanju]
10.
failed.
2010-09-07
je spodletelo.
12.
Unable to minimize the upgrade set
2011-02-23
Ni mogoče pomanjąati zbirke za nadgradnjo
2010-09-07
Ni mogoče zmanjšati zbirke za nadgradnjo
13.
Done
2010-09-07
Končano
14.
You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
2017-07-28
Če želite popraviti napake, poskusite pognati 'apt --fix-broken install'.
15.
Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
2017-07-28
Nerešene odvisnosti. Poskusite 'apt --fix-broken install' brez paketov (ali navedite rešitev).
17.
Note, selecting '%s' for task '%s'
2010-09-07
Opomba, izbiranje '%s' za nalogo '%s'
19.
Note, selecting '%s' for regex '%s'
2011-02-23
Izbiranje '%s' za logični izraz '%s'
2010-09-07
Opomba, izbiranje '%s' za logični izraz '%s'
21.
[Installed]
2011-02-23
[Nameąčeno]
22.
[Not candidate version]
2011-02-23
[Ni različica kandidata]
2010-09-07
[Ni različice kandidata]
23.
You should explicitly select one to install.
2011-02-23
Sami izberite paket, ki ga ľelite namestiti.
24.
Package %s is not available, but is referred to by another package. This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or is only available from another source
2011-03-17
Paket %s nima navedene različice, vendar se nanj nanaša nek drug paket. To ponavadi pomeni, da paket manjka, je zastaran ali pa je na voljo samo iz drugega vira.
2011-02-23
Paket %s nima navedene različice, vendar se nanj nanaąa nek drug paket. To ponavadi pomeni, da paket manjka, je zastaran ali pa je na voljo samo iz drugega vira.
2010-09-07
Paket %s ni na voljo, vendar se nanj nanaša drug paket. To običajno pomeni, da paket manjka, je opuščen ali pa je na voljo samo preko tretjega, nedoločenega vira.
26.
Package '%s' has no installation candidate
2010-09-07
Paket '%s' nima namestitvenega kandidata
27.
Virtual packages like '%s' can't be removed
2010-09-07
Navideznih paketov kot je '%s' ni mogoče odstraniti
28.
Package '%s' is not installed, so not removed. Did you mean '%s'?
2016-04-14
Paket '%s' ni nameščen, zato ni bil odstranjen. Ali ste mislili '%s'?
29.
Package '%s' is not installed, so not removed
2016-04-14
Paket '%s' ni nameščen, zato ni bil odstranjen
30.
Note, selecting '%s' instead of '%s'
2010-09-07
Opomba, izbiranje '%s' namesto '%s'
34.
This APT has Super Cow Powers.
2016-04-14
Ta APT ima moči super krav.
37.
No packages found
2011-03-17
Noben paket ni bil najden
2010-09-07
Ni mogoče najti paketov
38.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
2011-02-23
POZOR: Naslednjih paketov ni bilo mogoče overiti!
2010-09-07
OPOZORILO: navedenih paketov ni mogoče overiti!
39.
Authentication warning overridden.
2010-09-07
Opozorilo overitve je bilo prepisano.
40.
Some packages could not be authenticated
2011-02-23
Nekaterih paketkov bi bilo mogoče overiti
2010-09-07
Nekaterih paketov ni mogoče overiti.
41.
Install these packages without verification?
2016-04-14
Ali želite te pakete namestiti brez preverjanja?
43.
Failed to fetch %s %s
2017-07-28
Ni mogoče dobiti %s %s
44.
Couldn't determine free space in %s
2011-02-23
Ni mogoče določiti prostega prostora v %s
2010-09-07
Ni mogoče določiti prostora na %s
45.
You don't have enough free space in %s.
2010-09-07
Ni dovolj prostora na %s.
46.
Unable to lock the download directory
2011-02-23
Ni mogoče zakleniti mape prejemov
2010-09-07
Ni mogoče zakleniti imenika za prejemanje
47.
Some packages could not be installed. This may mean that you have requested an impossible situation or if you are using the unstable distribution that some required packages have not yet been created or been moved out of Incoming.
2011-03-17
Nekaterih paketov ni mogoče namestiti. To lahko pomeni, da ste zahtevali nemogoč položaj, če uporabljate nestabilno izdajo pa, da nekateri zahtevani paketi še niso ustvarjeni ali premaknjeni iz Prihajajočega.
2011-03-17
Nekaterih paketov ni mogoče namestiti. To lahko pomeni, da ste zahtevali nemogoč položaj, če uporabljate nestabilno izdajo pa , da nekateri zahtevani paketi še niso ustvarjeni ali premaknjeni iz Prihajajočega.
2011-02-25
Nekaterih paketov ni mogoče namestiti. To lahko pomeni, da je zahtevana uporaba nestabilne distribucije in nekateri zahtevani paketi še niso ustvarjeni ali pa prejeti.
2011-02-23
Nekaterih paketov ni mogoče namestiti. To lahko pomeni, da ste zahtevali nemogoč poloľaj, če uporabljate nestabilno izdajo pa , da nekateri zahtevani paketi ąe niso ustvarjeni ali premaknjeni iz Prihajajočega.
2010-09-07
Nekaterih paketov ni mogoče namestiti. To lahko pomeni, da je zahtevana uporaba nestabilne distribucije in nekateri zahtevani paketi še niso ustvarjeni alipa prejeti.
48.
The following information may help to resolve the situation:
2011-02-23
Naslednji podatki vam bodo morda pomagali reąiti teľavo:
2010-09-07
Naslednji podatki bodo morda koristni pri razrešitvi težave:
52.
Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
2010-09-07
Nekaterih arhivov ni mogoče pridobiti. Poskusite uporabiti ukaz apt-get update ali --fix-missing.