Translations by Andrej Znidarsic

Andrej Znidarsic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 498 results
10.
Failed to readlink %s
2010-09-07
Napaka med branjem povezave %s
11.
Failed to stat %s
2010-09-07
Napaka med določitvijo %s
12.
Hash Sum mismatch
2011-02-23
Neujemanje vsote razprąil
2010-09-07
Neujemanje vsote razpršil
14.
rename failed, %s (%s -> %s).
2010-09-07
preimenovanje je spodletelo, %s (%s -> %s).
18.
Clearsigned file isn't valid, got '%s' (does the network require authentication?)
2013-08-17
Podpisana datoteka ni veljavna, program je prejel sporočilo '%s' (ali omrežje zahteva overitev?)
20.
GPG error: %s: %s
2010-09-07
Napaka GPG: %s: %s
25.
Release file for %s is expired (invalid since %s). Updates for this repository will not be applied.
2011-09-30
Datoteka Release za %s je potekla (neveljavna od %s). Posodobitev za to skladišče ne bo uveljavljena.
27.
Conflicting distribution: %s (expected %s but got %s)
2010-09-07
Distribucija v sporu: %s (pričakovana %s, toda dobljena %s)
32.
Failed to fetch %s %s
2016-09-02
Ni mogoče dobiti %s %s
34.
Can't find a source to download version '%s' of '%s'
2012-06-29
Ni mogoče najti vira za prejem različice '%s' paketa '%s'
39.
The method driver %s could not be found.
2010-09-07
Gonilnika načinov %s ni mogoče najti.
41.
Method %s did not start correctly
2010-09-07
Način %s se ni začel pravilno
43.
List directory %s is missing.
2018-01-19
Mapa seznama %s manjka.
44.
Archives directory %s is missing.
2018-01-19
Mapa arhivov %s manjka.
45.
Unable to lock directory %s
2010-09-07
Mape %s ni mogoče zakleniti
50.
Retrieving file %li of %li (%s remaining)
2010-09-07
Pridobivanje datoteke %li od %li (%s preostalo)
51.
Retrieving file %li of %li
2010-09-07
Pridobivanje datoteke %li od %li
52.
The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it.
2011-02-23
Paket %s mora biti znova nameąčen, vendar ni mogoče najti arhiva zanj.
2010-09-07
Paket %s mora biti znova nameščen, vendar ni mogoče najti arhiva zanj.
53.
Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages.
2012-08-28
Napaka. pkgProblemResolver::Resolve pri razrešitvi, ki so jih morda povzročili zadržani paketi.
2011-02-23
Napaka. pkgProblemResolver::Napake pri razreąitvi, ki so jih morda povzročili zadrľani paketi.
54.
Unable to correct problems, you have held broken packages.
2011-02-23
Ni mogoče popraviti teľav. Imate pokvarjene pakete.
2010-09-07
Ni mogoče popraviti težav. Imate pokvarjene pakete.
56.
You may want to run apt-get update to correct these problems
2011-02-23
Za odpravljanje teľav poskusite zagnati apt-get update.
2010-09-07
Za odpravljanje težav poskusite zagnati apt-get update.
58.
Regex compilation error - %s
2010-09-07
Napaka med prevajanjem logičnega izraza - %s
59.
Couldn't find task '%s'
2010-09-07
Ni mogoče najti naloge '%s'
60.
Couldn't find any package by regex '%s'
2010-09-07
Z logičnim izrazom '%s' ni mogoče najti nobenega paketa
62.
Unable to locate package %s
2010-09-07
Ni mogoče najti paketa %s
63.
Can't select versions from package '%s' as it is purely virtual
2011-02-23
Ni mogoče izbrati različic in paketa '%s', saj je popolnoma navidezen
64.
Can't select newest version from package '%s' as it is purely virtual
2011-02-23
Ni mogoče izbrati najnovejąe različice iz paketa '%s', saj je popolnoma navidezen
2010-09-07
Ni mogoče izbrati najnovejše različice iz paketa '%s', saj je popolnoma navidezen
65.
Can't select candidate version from package %s as it has no candidate
2010-09-07
Ni mogoče izbrati različice kandidata iz paketa %s, ker nima kandidata
66.
Can't select installed version from package %s as it is not installed
2011-02-23
Ni mogoče izbrati nameąčene različice iz paketa %s, saj ni nameąčen
2010-09-07
Ni mogoče izbrati nameščene različice iz paketa %s, saj ni nameščen
67.
Can't select installed nor candidate version from package '%s' as it has neither of them
2011-02-23
Ni mogoče izbrati nameąčene različice ali različice kandidata iz paketa '%s', saj nima nobenega od njiju
2010-09-07
Ni mogoče izbrati nameščene različice ali različice kandidata iz paketa '%s', saj nima nobenega od njiju
70.
Unmounting CD-ROM...
2010-09-07
Odklapljanje CD-ROM-a ...
71.
Using CD-ROM mount point %s
2010-09-07
Uporabljanje CD-ROM-ove priklopne točke %s
72.
Waiting for disc...
2010-09-07
Čakanje na disk ...
73.
Mounting CD-ROM...
2010-09-07
Priklapljanje CD-ROM-a ...
74.
Identifying...
2014-04-11
Identificiranje ...
76.
Scanning disc for index files...
2014-04-11
Preiskovanje diska za datoteke kazala ...
77.
Found %zu package indexes, %zu source indexes, %zu translation indexes and %zu signatures
2010-09-07
Najdenih je bilo %zu kazal paketov, %zu kazal virov, %zu kazalov prevodov in %zu podpisov
78.
Unable to locate any package files, perhaps this is not a Debian Disc or the wrong architecture?
2010-09-07
Nobenih datotek paketov ni mogoče najti, morda to ni disk Debian ali pa je arhitektura napačna?
79.
Found label '%s'
2010-09-07
Najdena je bila oznaka '%s'
80.
That is not a valid name, try again.
2010-09-07
To ni veljavno ime, poskusite znova.
81.
This disc is called: '%s'
2010-09-07
Ta disk se imenuje: '%s'
82.
Copying package lists...
2010-09-07
Kopiranje seznama paketov ...