Translations by Merima Delic

Merima Delic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 737 results
~
Font Selection
2010-12-15
Izbor fonta
~
Vim dialog...
2010-12-15
Vim dijalog...
~
E750: First use :profile start <fname>
2010-10-25
E750: Prva upotreba :profile start <fname>
6.
[Location List]
2010-10-21
[Mjesto popisa]
8.
E82: Cannot allocate any buffer, exiting...
2010-10-13
E82: Ne može se dodijeliti nijedan spremnik, izlazim...
9.
E83: Cannot allocate buffer, using other one...
2010-10-13
E83: Ne može se dodijeliti spremnik,koristim drugi...
10.
E515: No buffers were unloaded
2010-10-13
E515: Nijedan spremnik nije ispražnjen
11.
E516: No buffers were deleted
2010-10-13
E516: Spremnici nisu obrisani
12.
E517: No buffers were wiped out
2010-10-13
Nijedan spremnik nije uništen
13.
1 buffer unloaded
2010-10-13
1 spremnik ispražnjen
14.
%d buffers unloaded
2010-10-13
%d spremnika ispražnjena
15.
1 buffer deleted
2010-10-13
1 spremnik obrisan
16.
%d buffers deleted
2010-10-13
%d spremnika obrisano
17.
1 buffer wiped out
2010-10-13
1 spremnik uništen
18.
%d buffers wiped out
2010-10-13
%d spremnika uništeno
19.
E84: No modified buffer found
2010-10-13
E84: Nema pronađenih izmijenjenih spremnika
20.
E85: There is no listed buffer
2010-10-13
E85: Nema navedenog spremnika
21.
E86: Buffer %ld does not exist
2010-10-13
E86: Spremnik %ld ne postoji
24.
E89: No write since last change for buffer %ld (add ! to override)
2010-10-25
E89: Nije bilo unosa od posljednje promjene spremnika %ld (dodati ! u nadjačati )
25.
E90: Cannot unload last buffer
2010-10-25
E90: Ne mogu isprazniti posljednji spremnik
26.
W14: Warning: List of file names overflow
2010-10-25
W14: Upozorenje: Preljev popisa imena datoteka
27.
E92: Buffer %ld not found
2010-10-21
E92: Spremnik %ld nije pronađen
28.
E93: More than one match for %s
2010-10-25
E93: Više nego jedno poklapanje za %s
29.
E94: No matching buffer for %s
2010-10-25
E94: Nema spremnika koji se poklapa sa %s
30.
line %ld
2010-10-25
linija %ld
31.
E95: Buffer with this name already exists
2010-10-21
E95: Spremnik sa ovim imenom već postoji
32.
[Modified]
2010-10-21
[Izmijenjeno]
33.
[Not edited]
2010-10-21
[Nije uređeno]
34.
[New file]
2010-10-25
[Nova datoteka]
35.
[Read errors]
2010-10-25
[Greške pri čitanju]
36.
[readonly]
2010-10-21
[samo za čitanje]
37.
1 line --%d%%--
2010-10-25
1 linija --%d%%--
38.
%ld lines --%d%%--
2010-10-25
%ld linija --%d%%--
39.
line %ld of %ld --%d%%-- col
2010-10-25
linija %ld of %ld --%d%%-- col
40.
[No Name]
2010-10-21
[bez naziva]
41.
help
2010-10-21
pomoć
42.
[Help]
2010-10-21
[Pomoć]
43.
[Preview]
2010-10-21
[Pregled]
44.
All
2010-10-21
Sve
45.
Bot
2010-10-21
Dno
46.
Top
2010-10-21
Vrh
47.
# Buffer list:
2010-10-21
# Popis spremnika:
48.
[Scratch]
2010-10-21
[Scratch]
49.
--- Signs ---
2010-10-21
--- Znakovi ---
50.
Signs for %s:
2010-10-21
Znakovi za %s:
51.
line=%ld id=%d name=%s
2010-10-25
linija=%ld id=%d ime=%s
53.
E810: Cannot read or write temp files
2010-10-21
E810: Ne može čitati ili pisati privremene datoteke
55.
Patch file
2010-10-21
Zakrpna datoteka
61.
E101: More than two buffers in diff mode, don't know which one to use
2010-12-15
E101: Više od dva spremnika u diff načinu, ne znam koji da koristim
62.
E102: Can't find buffer "%s"
2010-10-22
E102: Ne mogu pronaći "%s" spremnik