Translations by Arzu Huseynov

Arzu Huseynov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

126 of 26 results
1.
The extension "%s" is not supported.
2012-05-20
Faylın formatı "%s" dəstəklənmir.
10.
Finishing...
2012-05-20
Sonlandırılır...
11.
Writing disk image...
2012-05-20
Disk Şəkli yazılır...
12.
Could not write the disk image (%s) to the device (%s).
2012-05-20
Disk şəkli (%s) devizə (%s) yazıla bilmir.
13.
Removing files...
2012-05-20
Fayllar silinir...
14.
Copying files...
2012-05-20
Fayllar kopyalanır...
18.
Could not read from %s
2012-05-20
%s - dan oxuna bilmir.
19.
Checksums do not match. Retry?
2012-05-20
Yoxlamalar yetərli deyil . Yenidən yoxla ?
20.
Checksums do not match.
2012-05-20
Yoxlamalar yetərli deyil.
22.
OS Version
2012-05-20
ƏS Versiya
23.
Size
2012-05-20
Ölçü
26.
Device
2012-05-20
Avadanlıq
27.
Label
2012-05-20
Etiket
28.
Capacity
2012-05-20
Tutma Həcmi
29.
Free Space
2012-05-20
Boş Sahə
32.
Starting up...
2012-05-20
Başladılır...
34.
%d%% complete
2012-05-20
%d%% bitdi
35.
Installation failed.
2012-05-20
Quraşdırılma alınmadı.
37.
Installing
2012-05-20
Quraşdırılır
38.
&Cancel
2012-05-20
&İmtina
40.
Installation complete
2012-05-20
Quraşdırılma bitdi
41.
Installation failed
2012-05-20
Quraşdırma baş tutmadı.
42.
All
2012-05-20
Hamısı
46.
Image
2012-05-20
Şəkil
47.
Other...
2012-05-20
Başqa...
64.
Erase Disk
2012-05-20
Diski təmizlə