Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
110 of 32 results
4.
Error: Opening the cache (%s)
Feil: opning av mellomlageret (%s)
Translated by Rune Gangstø on 2011-04-02
In upstream:
Feil: under opning av mellomlageret (%s)
Suggested by Rune Gangstø on 2010-03-04
Suggestions:
Feil: Ved åpning av mellomlageret (%s)
Norwegian Bokmal update-notifier in Ubuntu Natty package "update-notifier" by Geir Hauge on 2010-01-25
Located in ../data/apt_check.py:175
5.
Error: BrokenCount > 0
Feil: øydelagd teljar > 0
Translated by Rune Gangstø on 2011-04-02
In upstream:
Feil: Øydelagd teljar > 0
Suggested by Bjarne Petterteig on 2009-11-09
Suggestions:
Feil: verdien av «BrokenCount» er høyere enn 0
Norwegian Bokmal update-notifier in Ubuntu Natty package "update-notifier" by Åka Sikrom on 2014-06-11
Located in ../data/apt_check.py:185
6.
Error: Marking the upgrade (%s)
Feil: markera oppgraderinga (%s)
Translated by Rune Gangstø on 2011-04-02
In upstream:
Feil: under markering av oppgraderinga (%s)
Suggested by Rune Gangstø on 2010-03-04
Suggestions:
Feil: Markerer oppgraderingen (%s)
Norwegian Bokmal update-notifier in Ubuntu Natty package "update-notifier" by Anders Aase Martinsen on 2009-03-06
Located in ../data/apt_check.py:192
7.
Show the packages that are going to be installed/upgraded
Vis pakkane som vil verta installerte/oppdaterte
Translated by Rune Gangstø on 2011-04-02
In upstream:
Vis pakkane som vil verte installert/oppdatert
Suggested by Tor Egil Hoftun Kvæstad on 2009-11-07
Suggestions:
Vis pakkene som vil bli installert/oppdatert
Norwegian Bokmal update-notifier in Ubuntu Natty package "update-notifier" by Anders Aase Martinsen on 2009-03-06
Located in ../data/apt_check.py:298
8.
Show human readable output on stdout
Vis lesbar versjon på stdout
Translated by Rune Gangstø on 2011-04-02
In upstream:
Syn lesbar versjon på stdout
Suggested by Bjarne Petterteig on 2009-11-09
Suggestions:
Vis menneskeleselig utskrift på standard utkanal
Norwegian Bokmal update-notifier in Ubuntu Natty package "update-notifier" by Åka Sikrom on 2013-06-17
Located in ../data/apt_check.py:303
9.
Return the time in days when security updates are installed unattended (0 means disabled)
Vis tidsrom i dagar tryggleiksoppdateringar skal installerast utan ettersyn (0 tyder avslått)
Translated by Rune Gangstø on 2011-04-02
In upstream:
Syn tidsrommet i dagar då tryggleiksoppdateringar skal installerast utan ettersyn (0 betyr at ordningar er slått av)
Suggested by Rune Gangstø on 2010-03-04
Suggestions:
Oppgi tidsrommet i dager da sikkerhetsoppdateringer skal installeres uten oppsyn (0 angir at funksjonen er slått av)
Norwegian Bokmal update-notifier in Ubuntu Natty package "update-notifier" by André Savik on 2009-09-19
Located in ../data/apt_check.py:307
14.
Crash report detected
Krasjrapport oppdaga
Translated by Rune Gangstø on 2011-04-02
In upstream:
Fann krasjrapport
Suggested by Odin Hørthe Omdal on 2007-05-07
Suggestions:
Krasjrapport funnet
Norwegian Bokmal update-notifier in Ubuntu Natty package "update-notifier" by Anders Aase Martinsen on 2006-10-22
Located in ../src/crash.c:95 ../src/crash.c:185
15.
An application has crashed on your system (now or in the past). Click on the notification icon to display details.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Eit program har i systemet har krasja (no eller tidlegare). Trykk på varslingsikonet for å visa detaljar.
Translated by Rune Gangstø on 2011-04-02
In upstream:
Eit program har krasja på systemet ditt (no eller tidlegare). Klikk på varslingsikonet for å visa detaljar.
Suggested by Odin Hørthe Omdal on 2007-05-07
Suggestions:
Et program har krasjet på systemet ditt (nå eller tidligere). Klikk på varslingsikonet for å vise detaljer.
Norwegian Bokmal update-notifier in Ubuntu Natty package "update-notifier" by Sigurd Gartmann on 2007-03-31
Located in ../src/crash.c:96
16.
Network service discovery disabled
Create and show the notification
Oppdaging av nettverkstenester er slått av
Translated by Rune Gangstø on 2011-04-02
In upstream:
Oppdaging av netverkstenestar er slege av
Suggested by Odin Hørthe Omdal on 2007-05-07
Suggestions:
Oppdaging av nettverkstjenester er slått av
Norwegian Bokmal update-notifier in Ubuntu Natty package "update-notifier" by Sigurd Gartmann on 2007-03-31
Located in ../src/avahi.c:16
17.
Your current network has a .local domain, which is not recommended and incompatible with the Avahi network service discovery. The service has been disabled.
Nettverket ditt har eit .local-domene, dette er ikkje tilrådd og er ikkje kompatibelt med Avahi-tenesta for oppdaging av nettverkstenester. Tenesta er slått av.
Translated by Rune Gangstø on 2011-04-02
In upstream:
Netverksoppsettet ditt har eit .local-domene, som ikkje fungerer med Avahi oppdaging av netverkstenestar. Tenesta er dimed slege av.
Suggested by Odin Hørthe Omdal on 2007-05-07
Suggestions:
Nettverksoppsettet ditt har et .local-domene. Dette er ikke anbefalt, og inkompatibelt med Avahi-verktøyet som oppdager av nettverkstjenester. Tjenesten er derfor deaktivert.
Norwegian Bokmal update-notifier in Ubuntu Natty package "update-notifier" by Sigurd Gartmann on 2007-08-10
Located in ../src/avahi.c:17
110 of 32 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bjarne Petterteig, Eirik U. Birkeland, Odin Hørthe Omdal, Ole Andreas Utstumo, Rune Gangstø, Thorbjorn Bruaroy, Tor Egil Hoftun Kvæstad, Willy André Bergstrøm.