Translations by Tino Meinen

Tino Meinen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 51 results
13.
<span weight="bold" size="larger">Please enter your password to access problem reports of system programs</span>
2007-04-02
<span weight="bold" size="larger">Geef uw wachtwoord om de probleemrapporten van uw systeemprogramma's te openen.</span>
14.
Crash report detected
2006-10-12
Crash-rapport gevonden
2006-10-12
Crash-rapport gevonden
2006-10-12
Crash-rapport gevonden
17.
Your current network has a .local domain, which is not recommended and incompatible with the Avahi network service discovery. The service has been disabled.
2007-09-21
Uw huidige netwerk heeft een .local domein. Dat wordt niet aanbevolen en het is niet bruikbaar met de Avahi netwerkdiensten-ontdekkingsservice. De service is daarom uitgeschakeld.
2007-09-21
Uw huidige netwerk heeft een .local domein. Dat wordt niet aanbevolen en het is niet bruikbaar met de Avahi netwerkdiensten-ontdekkingsservice. De service is daarom uitgeschakeld.
2007-09-21
Uw huidige netwerk heeft een .local domein. Dat wordt niet aanbevolen en het is niet bruikbaar met de Avahi netwerkdiensten-ontdekkingsservice. De service is daarom uitgeschakeld.
19.
<span weight="bold" size="larger">A volume with software packages has been detected.</span> Would you like to open it with the package manager?
2006-10-12
<span weight="bold" size="larger">Er is een volumen met softwarepakketten gevonden.</span> Wilt u het openen met het pakkettenbeheer?
2006-10-12
<span weight="bold" size="larger">Er is een volumen met softwarepakketten gevonden.</span> Wilt u het openen met het pakkettenbeheer?
2006-10-12
<span weight="bold" size="larger">Er is een volumen met softwarepakketten gevonden.</span> Wilt u het openen met het pakkettenbeheer?
21.
Upgrade volume detected
2006-10-12
Upgradevolumen gevonden
2006-10-12
Upgradevolumen gevonden
2006-10-12
Upgradevolumen gevonden
22.
<span weight="bold" size="larger">A distribution volume with software packages has been detected.</span> Would you like to try to upgrade from it automatically?
2008-03-03
<span weight="bold" size="larger">Er is een distributieschijfje met softwarepakketten gevonden.</span> Wilt u deze gebruiken voor een automatische upgrade?
2008-03-03
<span weight="bold" size="larger">Er is een distributieschijfje met softwarepakketten gevonden.</span> Wilt u deze gebruiken voor een automatische upgrade?
2008-03-03
<span weight="bold" size="larger">Er is een distributieschijfje met softwarepakketten gevonden.</span> Wilt u deze gebruiken voor een automatische upgrade?
2007-04-02
<span weight="bold" size="larger">Er is een distributievolumen met softwarepakketten gevonden.</span> Wilt u hiervan automatisch upgraden?
26.
Start package manager
2006-05-17
Pakkettenbeheer opstarten
2006-05-17
Pakkettenbeheer opstarten
2006-05-17
Pakkettenbeheer opstarten
2006-05-17
Pakkettenbeheer opstarten
27.
Start addon installer
2007-09-22
Toevoegingen-installatieprogramma starten
2007-09-22
Toevoegingen-installatieprogramma starten
2007-09-22
Toevoegingen-installatieprogramma starten
31.
_Run this action now
2006-05-17
_Deze actie nu uitvoeren
32.
Click on the notification icon to show the available information.
2006-05-17
Klik op het meldingspictogram om de informatie te tonen.
33.
System restart required
2006-05-23
De computer moet opnieuw opgestart worden
2006-05-17
De computer moet opnieuw worden opgestart
34.
To complete the update of your system, please restart it. Click on the notification icon for details.
2008-09-18
Om de update van uw systeem te voltooien moet uw computer opnieuw worden opgestart. Klik op het meldingspictogram voor details.
2008-09-18
Om de update van uw systeem te voltooien moet uw computer opnieuw worden opgestart. Klik op het meldingspictogram voor details.
37.
Show updates
2006-05-17
Updates tonen
38.
Install all updates
2006-05-17
Alle updates installeren
39.
Check for updates
2006-05-17
Controleren op updates
40.
There is %i update available
There are %i updates available
2006-05-17
Er is %i update beschikbaar
Er zijn %i updates beschikbaar
41.
Show notifications
2006-05-17
Meldingen tonen
42.
A package manager is working
2006-05-24
Er is al een programma voor pakkettenbeheer opgestart
2006-05-24
Er is al een programma voor pakkettenbeheer opgestart
2006-05-24
Er is al een programma voor pakkettenbeheer opgestart
2006-05-24
Er is al een programma voor pakkettenbeheer opgestart
2006-05-17
Het pakkettenbeheer is al opgestart
44.
Software updates available
2006-05-17
Software-updates beschikbaar
45.
The update information is outdated. This may be caused by network problems or by a repository that is no longer available. Please update manually by clicking on this icon and then selecting 'Check for updates' and check if some of the listed repositories fail.
2008-09-18
De update-informatie is verouderd. Dit kan veroorzaakt zijn door netwerkproblemen of door een softwaredepot dat niet meer beschikbaar is. Probeer handmatig te updaten door op dit pictogram te klikken en daarna te kiezen voor "Controleren op updates". Controleer of een van de getoonde softwaredepots niet werkt.
2008-09-18
De update-informatie is verouderd. Dit kan veroorzaakt zijn door netwerkproblemen of door een softwaredepot dat niet meer beschikbaar is. Probeer handmatig te updaten door op dit pictogram te klikken en daarna te kiezen voor "Controleren op updates". Controleer of een van de getoonde softwaredepots niet werkt.
48.
This usually means that your installed packages have unmet dependencies
2006-05-17
Dit betekent meestal dat enkele softwarepakketten op uw computer afhankelijk zijn van pakketten die (nog) niet zijn geïnstalleerd.
49.
A problem occurred when checking for the updates.
2008-02-07
Er was een probleem bij het controleren voor updates.
50.
Internal error
2006-05-17
Interne fout
55.
<span weight="bold" size="larger">Update information</span>
2006-10-12
<span weight="bold" size="larger">Update-informatie</span>
57.
Restart _Later
2006-05-17
_Later herstarten
2006-05-17
_Later opnieuw opstarten
59.
_Restart Now
2006-05-17
_Nu herstarten