Translations by Bogdan Butnaru

Bogdan Butnaru has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

141 of 41 results
~
run_synaptic called with unknown action
2009-02-15
run_synaptic a fost apelat cu o acțiune necunoscută
~
The selected package updates are being downloaded and installed on the system
2009-02-15
Actualizările pentru pachetele selectate sunt descărcate și instalate pe sistem
~
Downloading Package Updates
2009-02-15
Se descarcă actualizările pachetelor
~
Downloading Package Information
2009-02-15
Se descarcă informațiile despre pachete
~
Can not mark '%s' for upgrade
2009-02-15
Nu se poate marca „%s” pentru actualizare
1.
0 KB
2009-02-16
0 kO
2.
1 KB
2009-02-16
1 kO
3.
%.0f KB
2009-02-16
%.0f kO
7.
Custom servers
2009-02-16
Servere personalizate
8.
Could not calculate sources.list entry
2009-02-15
Nu s-a putut calcula înregistrarea sources.list
9.
Unable to locate any package files, perhaps this is not a Ubuntu Disc or the wrong architecture?
2009-02-15
Nu s-au găsit pachete, poate că acesta nu e un disc Ubuntu sau este pentru o altă arhitectură?
10.
Failed to add the CD
2009-02-16
Adăugarea CD-ului a eșuat
17.
An unresolvable problem occurred while calculating the upgrade: %s This can be caused by: * Upgrading to a pre-release version of Ubuntu * Running the current pre-release version of Ubuntu * Unofficial software packages not provided by Ubuntu
2009-02-15
O problemă ne-rezolvabilă a apărut la calcularea actualizării: %s Aceasta poate fi cauzată de: * O actualizare către o versiune încă ne-lansată de Ubuntu * Folosirea unei versiuni încă ne-lansate de Ubuntu * Pachete de programe neoficiale ce nu provin din Ubuntu
23.
The package '%s' is marked for removal but it is in the removal blacklist.
2009-02-15
Pachetul „%s” este marcat pentru eliminare dar este pe lista de interzicere de eliminare.
24.
The essential package '%s' is marked for removal.
2009-02-15
Pachetul esențial „%s” este marcat pentru eliminare.
51.
disabled on upgrade to %s
2009-02-15
dezactivat la actuazarea către %s
59.
Some third party entries in your sources.list were disabled. You can re-enable them after the upgrade with the 'software-properties' tool or your package manager.
2009-02-16
Câteva înregistrări provenite de la terțe părți au fost dezactivate în fișierul sources.list. Le puteți reactiva după actualizare cu aplicația „software-properties” sau cu gestionarul dumneavoastră de pachete.
84.
Checking package manager
2009-02-16
Se verifică gestionarul de pachete
102.
Your system uses the 'evms' volume manager in /proc/mounts. The 'evms' software is no longer supported, please switch it off and run the upgrade again when this is done.
2009-02-16
Sistemul dumneavoastră folosește gestionarul de volume „evms” în /proc/mounts. Programul „evms” nu mai beneficiază de asistență, dezactivați-l și apoi rulați din nou actualizarea.
2009-02-16
240.
File %s of %s at %sB/s
2009-02-15
Fișierul %s din %s la %sO/s
241.
File %s of %s
2009-02-15
Fișierul %s din %s
267.
Welcome to Ubuntu
2009-02-15
Bine ați venit la Ubuntu
269.
These software updates have been issued since Ubuntu was released. If you don't want to install them now, choose "Update Manager" from the Administration Menu later.
2009-02-16
Aceste actualizări au devenit disponibile de când Ubuntu a fost lansat. Dacă nu doriți să le instalați acum, alegeți mai târziu „Gestionar de actualizări” din meniul de Administrație.
2009-02-16
2009-02-15
Aceste actualizări au devenit disponibile de când a fost lansat Ubuntu. Dacă nu doriți să le instalați acum, alegeți „Gestionar actualizări” din meniul Administrare, mai târziu.
270.
Software updates are available for this computer
2009-02-15
Sunt disponibile actualizări de programe pentru acest calculator
272.
If you don't want to install them now, choose "Update Manager" from the Administration menu later.
2009-02-15
Dacă nu doriți să le instalați acum, alegeti opțiunea "Gestionar actualizări" din meniul Administrare, mai târziu.
273.
The upgrade needs a total of %s free space on disk '%s'. Please free at least an additional %s of disk space on '%s'. Empty your trash and remove temporary packages of former installations using 'sudo apt-get clean'.
2009-02-15
Actualizarea necesită %s spațiu liber total pe discul „%s”. Eliberați încă %s de spațiu pe discul „%s”. Goliți coșul de gunoi și ștergeți pachetele temporare ale actualizărilor mai vechi folosind comanda „sudo apt-get clean”.
290.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Synaptic" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
2009-02-16
Nu se poate instala sau șterge nici un program. Folosiți gestionarul de pachete „Synaptic” sau rulați „sudo apt-get install -f” într-un terminal pentru a remedia această problemă.
291.
Cancel
2009-02-15
Anulează
292.
Install
2009-02-15
Instalează
293.
Building Updates List
2009-02-15
Se construiește lista de actualizări
295.
Downloading changelog
2009-02-15
Se descarcă jurnalul de modificări
300.
The changelog does not contain any relevant changes. Please use http://launchpad.net/ubuntu/+source/%s/%s/+changelog until the changes become available or try again later.
2009-02-15
Istoricul de modificărilor nu conține modificări relevante. Folosiți http://launchpad.net/ubuntu/+source/%s/%s/+changelog până când modificările devin disponibile sau încercați mai târziu.
314.
<big><b>Starting Update Manager</b></big>
2009-02-16
<big><b>Gestionarul de actualizări pornește</b></big>
326.
Update Manager
2009-02-16
Gestionar de actualizări
345.
First run welcome message
2009-02-15
Mesaj de întâmpinare pentru prima execuție
347.
If this key is set a first run welcome message will be presented.
2009-02-15
Dacă această cheie este definită va fi afișat un mesaj de întâmpinare la prima execuție.
366.
Do not focus on map when starting
2009-02-15
Nu adu harta în prim plan la demarare
379.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
2009-02-16
Executați „do-release-upgrade” pentru a o aplica.