Browsing Norwegian Nynorsk translation

36 of 392 results
36.
This session appears to be running under ssh. It is not recommended to perform a upgrade over ssh currently because in case of failure it is harder to recover.

If you continue, an additional ssh daemon will be started at port '%s'.
Do you want to continue?
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Denne økta køyrer over ssh. Det er ikkje tilrådd å oppgradera på denne måten, sia systemet vanskeleg let seg retta opp att ved feil.

Viss du held fram, vil ei ekstra ssh-teneste bli starta på port '%s'.
Ønskjer du å halda fram?
Translated by Launchpad Translations Administrators
Suggestions:
Denne økten kjører over ssh. Det frarådes å gjøre en oppgradering på denne måten da det er vanskeligere å gjenopprette systemet ved feil.

Hvis du fortsetter vil en ekstra ssh-tjeneste startes på port '%s'.
Ønsker du å fortsette?
Norwegian Bokmal update-manager in Ubuntu Natty package "update-manager" by Kjetil Birkeland Moe
Denne økta kjører via SSH. Du frarådes å oppgradere slik, fordi det er vanskelig å gjenopprette systemet hvis det oppstår feil.

Hvis du fortsetter, starter oppgraderingsverktøyet en ekstra ssh-tjeneste som lytter til port «%s».
Vil du fortsette?
Norwegian Bokmal update-manager in Ubuntu Natty package "update-manager" by Åka Sikrom
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:259
36 of 392 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.