Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
3746 of 392 results
37.
Starting additional sshd
Starter enda en sshd
Translated by Sigurd Gartmann
Reviewed by Hans Petter Birkeland
Suggestions:
Startar endå ein sshd
Norwegian Nynorsk update-manager in Ubuntu Natty package "update-manager" by Torstein A. W.
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:273
38.
To make recovery in case of failure easier, an additional sshd will be started on port '%s'. If anything goes wrong with the running ssh you can still connect to the additional one.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
For å gjøre gjenoppretting ved feil lettere vil en ekstra sshd bli startet på port '%s'. Dersom noe går galt med den kjørende sshd kan du fortsatt koble til denne.
Translated by Torstein Sivertsen
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe
Suggestions:
For å gjera gjenoppretting etter ein systemfeil lettare, vil ein ekstra sshd verta starta på port '%s'. Dersom noko går gale med ssh-en som køyrer, kan du framleis kopla til den nye.
Norwegian Nynorsk update-manager in Ubuntu Natty package "update-manager" by Launchpad Translations Administrators
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:274
39.
If you run a firewall, you may need to temporarily open this port. As this is potentially dangerous it's not done automatically. You can open the port with e.g.:
'%s'
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Hvis du kjører en brannmur, må du kanskje åpne denne porten midlertidig. Siden dette er potensielt farlig blir ikke dette gjort automatisk. Du kan åpne porten med f.eks:
'%s'
Translated and reviewed by Jon Arne Westgaard
Suggestions:
Viss du sit bak ein brannmur, må du kanskje opna denne porten mellombels. Sia dette er potensielt farleg, vert det ikkje gjort automatisk. Du kan opna porten med t.d.
'%s'
Norwegian Nynorsk update-manager in Ubuntu Natty package "update-manager" by Launchpad Translations Administrators
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:282
40.
Can not upgrade
Kan ikke oppgradere
Translated by Sigurd Gartmann
Reviewed by Hans Petter Birkeland
Suggestions:
Klarte ikkje å oppgradera
Norwegian Nynorsk update-manager in Ubuntu Natty package "update-manager" by Launchpad Translations Administrators
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:354 ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:399
41.
An upgrade from '%s' to '%s' is not supported with this tool.
En oppgradering fra «%s» til «%s» er ikke støttet av dette verktøyet.
Translated by Hans Petter Birkeland
Suggestions:
Å oppgradera frå «%s» til «%s» er ikkje støtta av dette verktøyet.
Norwegian Nynorsk update-manager in Ubuntu Natty package "update-manager" by Launchpad Translations Administrators
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:355
42.
Sandbox setup failed
Sandkasseoppsett feilet
Translated by Aksel Skauge Mellbye
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe
Suggestions:
Sandkasseoppsett var mislukka
Norwegian Nynorsk update-manager in Ubuntu Natty package "update-manager" by Launchpad Translations Administrators
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:364
43.
It was not possible to create the sandbox environment.
Kunne ikke opprette sandkasse.
Translated by Kjetil Birkeland Moe
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe
Suggestions:
Klarte ikkje å oppretta sandkassemiljøet.
Norwegian Nynorsk update-manager in Ubuntu Natty package "update-manager" by Launchpad Translations Administrators
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:365
44.
Sandbox mode
Sandkassemodus
Translated by Aksel Skauge Mellbye
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:371
45.
This upgrade is running in sandbox (test) mode. All changes are written to '%s' and will be lost on the next reboot.

*No* changes written to a systemdir from now until the next reboot are permanent.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Denne oppgraderingen kjører i sandbox (test) modus. Alle endringer blir skrevet til '%s', og blir borte ved neste omstart.

*Ingen* endringer skrevet til en systemmappe mellom nå og neste omstart er permanent.
Translated by pererik87
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe
Suggestions:
Denne oppgraderinga køyrer i sandkasse-modus (test-modus). Alle endringar vert skrivne til «%s», og vert fjerna ved neste omstart.
Norwegian Nynorsk update-manager in Ubuntu Natty package "update-manager" by Launchpad Translations Administrators
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:367
46.
Your python install is corrupted. Please fix the '/usr/bin/python' symlink.
Din pythoninstallasjon er skadet. Du må rette opp den symbolske lenken «/usr/bin/python».
Translated by Kjetil Birkeland Moe
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe
Suggestions:
Python-installasjonen din er øydelagd. Den symbolske lenkja «/usr/bin/python» må reparerast.
Norwegian Nynorsk update-manager in Ubuntu Natty package "update-manager" by Eirik U. Birkeland
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:400
3746 of 392 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Aksel Skauge Mellbye, Allan Nordhøy, Alvin, Anders Aase Martinsen, Bjørn Harald Vikhagen, Bjørn Petter Kysnes, Dag Hovland, Daniel Høyer Iversen, Erik Erik Seierstad, Erlend Helmersen, Erlend Klakegg Bergheim, Halvor Lyche Strandvoll, Hans Joachim Desserud, Hans Petter Birkeland, Hawken, Henning jensen, Håvar, Håvard Berland, Ingar Saltvik, Joacom, Jon Arne Westgaard, Jon Ramvi, Jonas Enge, Jørgen, Jørgen Kristoffersen, Kenneth, Kjetil Birkeland Moe, Mathias Bynke, Mats Taraldsvik, Mikael B, Ole Andreas Utstumo, Ole Christian Norum, OttifantSir, Ove Magnus Halkjær, Runar Ingebrigtsen, Rune C. Akselsen, Sigurd Gartmann, Sigve Indregard, Stalker72, Terance Edward Sola, Terje Andersen, Terje Berg-Hansen, Thor K. H., Tor Harald Thorland, Torstein Sivertsen, Trygve Vea, Werner Klausen, blueie, efikkan, magnusp, pererik87, toffyrn, Åka Sikrom, Øivind Hoel.