Translations by Shi-san

Shi-san has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

115 of 15 results
~
Maximum _upload speed (KB/s):
2010-05-11
Максимальна швідкість вивантаження (KB/s):
~
C_ontacts
2010-05-11
Контакти
~
Ubuntu One sync options <small>Choose services to synchronize with this computer</small>
2010-05-11
Налаштування синхронізації Ubuntu One <small>Виберіть службу для синхронізації з цим комп’ютером</small>
~
Automatic synchronization will stop when you reach your storage limit. Please consider upgrading to avoid a service interruption.
2010-05-11
Автоматична синхронізація буде зупинена, якщо ви використаєте весь простір у вашому сховищі. Будь ласка, подбайте про оновлення, щоб уникнути переривання процесу.
~
Current plan:
2010-05-11
Поточний план:
~
You are using all of your Ubuntu One storage.
2010-05-11
Ви використали весь доступний простір у вашому Ubuntu One сховищі.
~
Synchronization is now disabled. Remove files from synchronization or upgrade your subscription.
2010-05-11
Зараза синхронізація видключена. Вилучіть файли для синхронізації або оновіть підписку.
30.
Email address
2010-05-11
Електронна пошта
34.
Share this folder on Ubuntu One
2010-05-11
Спільне використання теки через Ubuntu One.
39.
Stop sharing this folder on Ubuntu One
2010-05-11
Зупинити спільний доступ до цієї теки через Ubuntu One...
60.
Error creating share.
2010-05-11
Помилка створення спільного ресурсу.
82.
You need to select at least one contact to share this folder with
2010-05-11
Виберіть хоча б один контакт для спільного використання цієї теки.
83.
Share on Ubuntu One
2010-05-11
Спільний доступ через Ubuntu One
84.
Share
2010-05-11
Спільний ресурс
85.
_Allow Modification
2010-05-11
Дозволити редагування