Translations by Мирослав Николић

Мирослав Николић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 165 results
~
There was an error removing the share for the folder '%s'
2010-11-21
Дошло је до грешке приликом уклањања фасцикле „%s“ из размене
~
Firefox extension not installed.
2010-11-21
Фајерфокс проширење није инсталирано.
~
Out of space
2010-11-21
Нема више простора
~
_Bookmarks
2010-11-21
О_бележавачи
~
There was an error removing the share
2010-11-21
Дошло је до грешке приликом уклањања размене
~
_Files
2010-11-21
Да_тотеке
~
The devices connected to with your personal cloud network are listed below
2010-11-21
Уређаји који су повезани са Вашим личним мрежним облаком су наведени у наставку
~
Synchronization is now disabled. Remove files from synchronization or upgrade your subscription.
2010-11-21
Синхронизација је сада искључена. Уклоните датотеке из синхронизације или обновите Вашу претплату.
~
Ubuntu One sync options <small>Choose services to synchronize with this computer</small>
2010-11-21
Убунту Један опције синхронизације <small>Изаберите услуге за синхронизацију са овим рачунаром</small>
~
Upgrade Subscription
2010-11-21
Обновите претплату
~
<LOCAL MACHINE>
2010-11-21
<ЛОКАЛНИ РАЧУНАР>
~
_Limit bandwidth
2010-11-21
Ограничи _брзину протока
~
Upgrade your subscription
2010-11-21
Обновите Вашу претплату
~
Configure and manage your Ubuntu One account
2010-11-21
Подесите и управљајте Вашим Убунту Један налогом
~
Broadcast messages _archive
2010-11-21
Емитуј _архиву порука
~
Automatic synchronization will stop when you reach your storage limit. Please consider upgrading to avoid a service interruption.
2010-11-21
Аутоматска синхронизација ће се зауставити када будете испунили Ваш капацитет. Обновите претплату како бисте избегли прекид услуге.
~
_Install
2010-11-21
И_нсталирај
~
You are near your Ubuntu One storage limit.
2010-11-21
Скоро да сте испунили Ваш Убунту Један капацитет.
~
Ubuntu One _Music Store downloads
2010-11-21
Преузимања са Убунту Један _музичке радње
~
Restart
2010-11-21
Поново покрени
~
You are using all of your Ubuntu One storage.
2010-11-21
Ви користите сав Ваш Убунту Један капацитет.
~
Your Ubuntu One storage is full. Follow the link below to upgrade your subscription.
2010-11-21
Ваш Убунту Један капацитет је испуњен. Пратите следећи линк испод да бисте надоградили Вашу претплату.
~
%(used)0.1f %(type)s Used (%(percent)0.1f%%)
2010-11-21
%(used)0.1f %(type)s је искоришћено (%(percent)0.1f%%)
~
_Install
2010-05-01
_Инсталирај
~
Support options
2010-05-01
Опције подршке
~
Firefox extension not installed.
2010-05-01
Фајерфикс проширење није инсталирано.
~
Synchronization is now disabled. Remove files from synchronization or upgrade your subscription.
2010-05-01
Синхронизација је сада онемогућена. Уклоните датотеке из синхронизације или обновите вашу претплату.
~
Upgrade your subscription
2010-05-01
Обновите вашу претплату
~
_Bookmarks
2010-05-01
_Обележавачи
~
Unknown
2010-05-01
Непознато
~
Configure and manage your Ubuntu One account
2010-05-01
Подесите и управљајте вашим Убунту Један налогом
~
Synchronization in progress…
2010-05-01
Синхронизација је у току...
~
Ubuntu One sync options <small>Choose services to synchronize with this computer</small>
2010-05-01
Убунту Један синхро опције <small>Изаберите услуге за синхронизацију са овим рачунаром</small>
~
Automatic synchronization will stop when you reach your storage limit. Please consider upgrading to avoid a service interruption.
2010-05-01
Аутоматска синхронизација ће се зауставити када будете испунили ваш капацитет. Молим да обновите претплату како бисте избегли прекид услуге.
~
Current plan:
2010-05-01
Текући план:
~
You are near your Ubuntu One storage limit.
2010-05-01
Скоро да сте испунили ваш Убунту Један капацитет.
~
Manage account
2010-05-01
Управљајте налогом
~
You are using all of your Ubuntu One storage.
2010-05-01
Ви користите сав ваш Убунту Један --------
~
Ubuntu One Preferences
2010-05-01
Убунту Један - подешавања
~
Synchronization complete
2010-05-01
Синхронизација је завршена
~
Restart
2010-05-01
Рестартуј
~
Remove
2010-05-01
Уклони
~
_Bookmarks
2010-03-22
_Обележивачи
~
C_ontacts
2010-03-22
Ко_нтакти
~
Account
2010-03-22
Налог
~
<LOCAL MACHINE>
2010-03-22
<LOCAL MACHINE>
~
%(used)0.1f %(type)s Used (%(percent)0.1f%%)
2010-03-22
%(used)0.1f %(type)s Искоришћено (%(percent)0.1f%%)
~
The devices connected to with your personal cloud network are listed below
2010-03-22
Уређаји повезани са вашим личним мрежним облаком су наведени у наставку
~
Services
2010-03-02
Услуге
~
C_ontacts
2010-03-02
К_онтакти