Translations by hoaian

hoaian has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

14 of 4 results
3.
To connect this computer to %(app_name)s enter your details below.
2012-04-19
Để kết nối máy tính với ứng dụng %(app_name)s bạn vui lòng nhập vào các thông tin bên dưới:
5.
Re-type Email address
2012-04-19
Vui lòng nhập lại địa email
6.
The email addresses don't match, please double check and try entering them again.
2012-04-19
Địa chỉ email không trùng khớp, vui lòng kiểm tra và nhập lại.
7.
The email must be a valid email address.
2012-04-19
Bạn phải khai báo chính xác hộp thư của mình