Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 250 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Projekti i Dokumentimit Ubuntu)
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-19
Located in musicvideophotos/C/musicvideophotos-C.omf:6(creator)
2.
mdke@ubuntu.com (Matthew East)
mdke@ubuntu.com (Matthew East)
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-19
Located in musicvideophotos/C/musicvideophotos-C.omf:7(maintainer)
3.
Music, Video and Photos
Muzikë, Video dhe Foto
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-04-12
Located in musicvideophotos/C/musicvideophotos-C.omf:8(title) musicvideophotos/C/musicvideophotos.xml:16(title)
4.
2006-09-07
07 Shtator 2006
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-19
Located in musicvideophotos/C/musicvideophotos-C.omf:9(date)
5.
All about playing music and video files, CDs, DVDs as well as importing, managing and editing your photos and pictures.
Gjithçka për të luajtur skedarët muzikë dhe video, CD-të, DVD-të si dhe për të importuar, menaxhuar dhe modifikuar fotot dhe pikturat.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-19
Located in musicvideophotos/C/musicvideophotos-C.omf:11(description)
6.
Movies, DVDs and videos
Filma, DVD dhe video
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-04-12
Located in musicvideophotos/C/video.xml:15(title)
7.
You can watch movies and video clips with the <application>Totem Movie Player</application> (<menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Sound &amp; Video</guimenuitem><guimenuitem>Movie Player</guimenuitem></menuchoice>).
Ju mund të shikoni filma dhe video klipe me <application>Totem Movie Player</application> (<menuchoice><guimenu>Programet</guimenu><guimenuitem>Zëri &amp; Video</guimenuitem><guimenuitem>Movie Player</guimenuitem></menuchoice>).
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-06-07
Located in musicvideophotos/C/video.xml:16(para)
8.
Playing DVDs
Luaj DVD
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-04-12
Located in musicvideophotos/C/video.xml:22(title)
9.
In order to play DVDs you must install some additional software. Unfortunately, DVD support cannot be provided by default in Ubuntu due to legal restrictions in some countries.
Që të mund të luani DVD ju duhet të instaloni disa programe shtesë. Për fat të keq, mbështetja për DVD nuk mund të jepet paraprakisht në Ubuntu për shkak të kufizimeve ligjore në disa vende.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-06-07
Located in musicvideophotos/C/video.xml:23(para)
10.
Read about <ulink url="ghelp:add-applications#restricted-software"> restricted formats</ulink> before following the instructions below. There are some legal issues that you should be aware of.
Lexoni rreth <ulink url="ghelp:add-applications#restricted-software"> formateve të kufizuara</ulink> para se të ndiqni udhëzimet e mëposhtme. Ka disa çështje ligjore për të cilat duhet të jeni të informuar.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-06-07
Located in musicvideophotos/C/video.xml:29(para)
110 of 250 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Matthew East, Vilson Gjeci, juri9000.