Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
514 of 250 results
5.
All about playing music and video files, CDs, DVDs as well as importing, managing and editing your photos and pictures.
Všetko o prehrávaní zvukových a video súborov, CD, DVD; ako aj o importe, správe a úprave vašich fotografií a obrázkov.
Translated and reviewed by Miroslav Ďurian on 2007-10-18
Located in musicvideophotos/C/musicvideophotos-C.omf:11(description)
6.
Movies, DVDs and videos
Filmy, DVD a videá
Translated and reviewed by Matej Duman on 2007-09-24
Located in musicvideophotos/C/video.xml:15(title)
7.
You can watch movies and video clips with the <application>Totem Movie Player</application> (<menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Sound &amp; Video</guimenuitem><guimenuitem>Movie Player</guimenuitem></menuchoice>).
Filmy a videá môžete v Ubuntu pozerať pomocou <application>Prehrávača filmov Totem</application> (<menuchoice><guimenu>Aplikácie</guimenu><guimenuitem>Zvuk &amp; Video</guimenuitem><guimenuitem>Prehrávač filmov</guimenuitem></menuchoice>).
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-06-30
Located in musicvideophotos/C/video.xml:16(para)
8.
Playing DVDs
Prehrávanie DVD
Translated and reviewed by Matej Duman on 2007-09-24
Located in musicvideophotos/C/video.xml:22(title)
9.
In order to play DVDs you must install some additional software. Unfortunately, DVD support cannot be provided by default in Ubuntu due to legal restrictions in some countries.
Aby ste mohli prehrávať DVD, je potrebné doinštalovať dodatočný softvér. Bohužiaľ z právnych a technických dôvodov podpora DVD nemôže byť poskytovaná vo východzej inštalácii Ubuntu.
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-06-30
Located in musicvideophotos/C/video.xml:23(para)
10.
Read about <ulink url="ghelp:add-applications#restricted-software"> restricted formats</ulink> before following the instructions below. There are some legal issues that you should be aware of.
Prečítajte si o <ulink url="ghelp:add-applications#restricted-software"> obmedzených formátoch</ulink> predtým než budete nasledovať inštrukcie uvedené nižšie. Existujú niektoré legálne obmedzenie o ktorých by ste mali vedieť.
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-06-30
Located in musicvideophotos/C/video.xml:29(para)
11.
Install the <ulink url="apt:libdvdnav4">libdvdnav4</ulink>, <ulink url="apt:libdvdread4">libdvdread4</ulink>, <ulink url="apt:gstreamer0.10-plugins-bad">gstreamer0.10-plugins-bad</ulink> and <ulink url="apt:gstreamer0.10-plugins-ugly">gstreamer0.10-plugins-ugly</ulink> packages.
Nainštalujte balíky <ulink url="apt:libdvdnav4">libdvdnav4</ulink>, <ulink url="apt:libdvdread4">libdvdread4</ulink>, <ulink url="apt:gstreamer0.10-plugins-bad">gstreamer0.10-plugins-bad</ulink> a <ulink url="apt:gstreamer0.10-plugins-ugly">gstreamer0.10-plugins-ugly</ulink>.
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-06-30
Located in musicvideophotos/C/video.xml:37(para)
12.
If you would like to play encrypted DVDs, press <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Accessories</guimenuitem><guimenuitem>Terminal</guimenuitem></menuchoice> and type the following into the screen which appears, followed by the <keycap>Enter</keycap> key: <screen>sudo /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh</screen>
Ak si prajete prehrať zašifrované DVD (pozrite právne obmedzenia vyššie), vyberte <menuchoice><guimenu>Aplikácie</guimenu><guimenuitem>Príslušenstvo</guimenuitem><guimenuitem>Terminál</guimenuitem></menuchoice>, zadajte príkaz <screen>sudo /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh</screen> a stlačte kláves <keycap>Enter</keycap>
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-06-30
Located in musicvideophotos/C/video.xml:46(para)
13.
Enter your password if prompted. The <application>libdvdcss2</application> package will be downloaded and installed from a website.
Zadajte heslo ak ste vyzvaný. <application>libdvdcss2</application> balík bude stiahnutý a nainštalovaný z webovej stránky.
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-06-30
Located in musicvideophotos/C/video.xml:54(para)
14.
Insert a DVD into your drive. It should open automatically in the Movie Player.
Vložte DVD do vašej mechaniky, Prehrávač filmov by sa mal automaticky spustiť.
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-06-30
Located in musicvideophotos/C/video.xml:61(para)
514 of 250 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Connor Imes, Laco Gubík, Matej Duman, Matthew East, Miroslav Ďurian.