Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
1120 of 250 results
11.
Install the <ulink url="apt:libdvdnav4">libdvdnav4</ulink>, <ulink url="apt:libdvdread4">libdvdread4</ulink>, <ulink url="apt:gstreamer0.10-plugins-bad">gstreamer0.10-plugins-bad</ulink> and <ulink url="apt:gstreamer0.10-plugins-ugly">gstreamer0.10-plugins-ugly</ulink> packages.
Nainštalujte balíky <ulink url="apt:libdvdnav4">libdvdnav4</ulink>, <ulink url="apt:libdvdread4">libdvdread4</ulink>, <ulink url="apt:gstreamer0.10-plugins-bad">gstreamer0.10-plugins-bad</ulink> a <ulink url="apt:gstreamer0.10-plugins-ugly">gstreamer0.10-plugins-ugly</ulink>.
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-06-30
Located in musicvideophotos/C/video.xml:37(para)
12.
If you would like to play encrypted DVDs, press <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Accessories</guimenuitem><guimenuitem>Terminal</guimenuitem></menuchoice> and type the following into the screen which appears, followed by the <keycap>Enter</keycap> key: <screen>sudo /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh</screen>
Ak si prajete prehrať zašifrované DVD (pozrite právne obmedzenia vyššie), vyberte <menuchoice><guimenu>Aplikácie</guimenu><guimenuitem>Príslušenstvo</guimenuitem><guimenuitem>Terminál</guimenuitem></menuchoice>, zadajte príkaz <screen>sudo /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh</screen> a stlačte kláves <keycap>Enter</keycap>
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-06-30
Located in musicvideophotos/C/video.xml:46(para)
13.
Enter your password if prompted. The <application>libdvdcss2</application> package will be downloaded and installed from a website.
Zadajte heslo ak ste vyzvaný. <application>libdvdcss2</application> balík bude stiahnutý a nainštalovaný z webovej stránky.
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-06-30
Located in musicvideophotos/C/video.xml:54(para)
14.
Insert a DVD into your drive. It should open automatically in the Movie Player.
Vložte DVD do vašej mechaniky, Prehrávač filmov by sa mal automaticky spustiť.
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-06-30
Located in musicvideophotos/C/video.xml:61(para)
15.
How can I get my videos to play?
Ako môžem prehrať svoje video?
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-06-30
Located in musicvideophotos/C/video.xml:71(title)
16.
Some video formats, such as Flash, QuickTime, and Windows Media Video, are proprietary and so support for them cannot be included in Ubuntu by default. You must install some extra software to allow playback.
Niektoré video formáty ako Flash, QuickTime a Windows Media Video, sú formáty s vyhradenými právami a preto nemôžu byť podporované vo východzej inštalácii Ubuntu. Aby ste mohli prehrávať tieto typy súborov, musíte nainštalovať dodatočný softvér.
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-06-30
Located in musicvideophotos/C/video.xml:72(para)
17.
In order to play the most common proprietary formats in the Totem movie player or Firefox web browser, <ulink url="apt:ubuntu-restricted-extras">install the ubuntu-restricted-extras package</ulink> (see <ulink url="ghelp:add-applications#restricted-software">Restricted Software</ulink> for more information).
Aby ste mohli prehrávať najčastejšie používané formáty s vyhradenými právami v Prehrávači filmov Totem alebo v Internetovom prehliadači Firefox, <ulink url="apt:ubuntu-restricted-extras">nainštalujte balík ubuntu-restricted-extras</ulink> (viď <ulink url="ghelp:add-applications#restricted-software">Obmedzený softvér</ulink> pre viac informácií).
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-06-30
Located in musicvideophotos/C/video.xml:77(para)
18.
Video files
Video súbory
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-06-30
Located in musicvideophotos/C/video.xml:85(title)
19.
(e.g. QuickTime, Windows Media)
(napr. QuickTime, Windows Media)
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-06-30
Located in musicvideophotos/C/video.xml:87(emphasis)
20.
If you try to play an unsupported video file, you will be asked if you would like to <guilabel>search for a suitable codec</guilabel>. Click <guibutton>Search</guibutton> and, when the <guilabel>Install multimedia codecs</guilabel> window appears, select one of the codecs displayed in the list and click <guibutton>Install</guibutton>.
Ak sa pokúsite prehrať video súbor ktorý nie je podporovaný, budete vyzvaný na <guilabel> automatické vyhľadanie príslušného kodeku (search for a suitable codec)</guilabel>. Kliknite na tlačidlo <guibutton>Vyhľadať (Search)</guibutton> a keď sa vám zobrazí okno <guilabel>Nainštalujte multimediálne kodeky (Install multimedia codecs)</guilabel>, zvoľte príslušné kodeky zo zoznamu a kliknite na <guibutton>Inštalovať (Install)</guibutton>.
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-06-30
Located in musicvideophotos/C/video.xml:89(para)
1120 of 250 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Connor Imes, Laco Gubík, Matej Duman, Matthew East, Miroslav Ďurian.