Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
241250 of 250 results
241.
Under the <guilabel>Hardware</guilabel> tab, make sure that your input device is listed. If it is, check to see if the <guibutton>Profile</guibutton> for the device is set for correct input. If your device is not listed, then either the device is not correctly connected to the computer or the sound card/microphone is not a supported device for input.
Uistite sa, že je vaše vstupné zariadenie uvedené na karte <guilabel>Hardvér</guilabel>. Ak áno, skontrolujte či je <guibutton>Profil</guibutton> pre zariadenie nastavený na správny vstup. Ak vaše zariadenie nie je uvedené v zozname, tak buď nie je správne pripojené k počítači, alebo zvuková karta/mikrofón nie je podporovaná pre vstup.
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2010-09-15
Located in musicvideophotos/C/music.xml:380(para)
242.
Check the volume control on the microphone
Skontroluje nastavenia hlasitosti mikrofónu
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-09-30
Located in musicvideophotos/C/music.xml:403(emphasis)
243.
Some microphones have an integrated volume control. Check that the volume control on your microphone is turned up.
Niektoré mikrofóny majú zabudovaný ovládač hlasitosti. Skontrolujte či je ovládač hlasitosti na vašom mikrofóne nastavený na maximum.
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-10-13
Located in musicvideophotos/C/music.xml:407(para)
244.
Check the volume control in the recording application
Skontrolujte ovládanie hlasitosti v nahrávacej aplikácii
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-10-13
Located in musicvideophotos/C/music.xml:414(emphasis)
245.
Some applications allow you to change the volume of the microphone from within the application. Check the volume settings in the application that you are using.
Niektoré aplikácie vám umožňujú zmeniť úroveň citlivosti mikrofónu priamo v aplikácii. Skontrolujte nastavenia hlasitosti v aplikácii ktorú používate.
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-10-13
Located in musicvideophotos/C/music.xml:418(para)
246.
Burning CDs and DVDs
Napaľovanie CD a DVD
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-09-30
Located in musicvideophotos/C/cd.xml:15(title)
247.
You can make your own CDs by <emphasis>burning</emphasis> files onto a blank disc using the <emphasis>CD writer drive</emphasis> of your computer.
Môžete si vytvoriť svoje vlastné CD <emphasis>napálením</emphasis> súborov na prázdny disk s pomocou <emphasis>CD napaľovačky</emphasis> vášho počítača.
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-10-13
Located in musicvideophotos/C/cd.xml:16(para)
248.
Use the Brasero Disc Burning software to create data, audio and video CDs, copy CDs and DVDs and create CDs from disc image files. Click <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Sound &amp; Video</guimenuitem><guimenuitem>Brasero Disc Burner</guimenuitem></menuchoice> to start Brasero.
Použite Brasero napalovací softvér na vytvorenie dátových, hudobných a video CD, kopírovanie CD a DVD a na tvorbu CD s obrazu disku. Kliknite na <menuchoice><guimenu>Aplikácie</guimenu><guimenuitem>Zvuk a video</guimenuitem><guimenuitem>Brasero Disc Burner</guimenuitem></menuchoice> aby ste spustili Brasero.
Translated by Connor Imes on 2011-05-07
Located in musicvideophotos/C/cd.xml:20(para)
249.
For help and instructions, see the <ulink url="ghelp:brasero">Brasero manual</ulink>.
Pre pomoc a inštrukcie pozrite do <ulink url="ghelp:brasero">Brasero manuálu</ulink>.
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-10-13
Located in musicvideophotos/C/cd.xml:25(para)
250.
translator-credits
Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated by Connor Imes on 2011-05-10
Located in musicvideophotos/C/cd.xml:0(None)
241250 of 250 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Connor Imes, Laco Gubík, Matej Duman, Matthew East, Miroslav Ďurian.