Translations by Daniel Nylander

Daniel Nylander has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 275 results
13.
You may wish to <a href="update">update this installer</a>.
2010-03-05
Du kanske vill <a href="update">uppdatera installationsprogrammet</a>.
14.
This is a pre-release of the ${RELEASE} live ${MEDIUM} installer. It is not a final release; that will come with the final release of ${RELEASE} in April 2011.
2010-12-29
Detta är en förutgåva av installationsprogrammet för ${RELEASE} för ${MEDIUM} (live). Det är inte en slutgiltig utgåva, den kommer att levereras med den slutgiltiga utgåvan av ${RELEASE} i april 2011.
15.
The installation process may resize or erase partitions on your hard disk. Be sure to <b>take a full backup of any valuable data</b> before running this program.
2010-03-08
Installationsprocessen kan förstora eller radera partitioner på din hårddisk. Försäkra dig om att <b>ta en fullständig säkerhetskopia av allt värdefullt data</b> innan du kör detta program.
16.
Warning
2010-08-08
Varning
17.
Where are you?
2009-08-25
Var befinner du dig?
18.
Keyboard layout
2009-08-25
Tangentbordslayout
19.
Choose your keyboard layout:
2010-08-08
Välj din tangentbordslayout:
20.
Type here to test your keyboard
2010-08-08
Skriv här för att testa ditt tangentbord
21.
Detect Keyboard Layout
2011-03-03
Identifiera tangentbordslayout
22.
Detect Keyboard Layout...
2011-02-25
Identifiera tangentbordslayout...
23.
Please press one of the following keys:
2010-03-10
Tryck på en av följande tangenter:
24.
Is the following key present on your keyboard?
2010-03-10
Finns följande tangent på ditt tangentbord?
25.
Who are you?
2009-08-25
Vem är du?
26.
Your name:
2010-08-08
Ditt namn:
27.
Your name
2010-08-08
Ditt namn
28.
Pick a username:
2010-08-08
Välj ett användarnamn:
29.
Username
2010-03-23
Användarnamn
30.
Choose a password:
2010-08-08
Välj ett lösenord:
31.
Password
2010-03-23
Lösenord
32.
Confirm password
2010-08-08
Bekräfta lösenordet
34.
Your computer's name:
2010-09-16
Namnet för din dator:
35.
The name it uses when it talks to other computers.
2010-09-16
Namnet som används när den pratar med andra datorer.
36.
You are running in debugging mode. Do not use a valuable password!
2009-08-25
Du kör i felsökningsläget. Använd inga värdefulla lösenord!
37.
Passwords do not match
2011-01-04
Lösenorden stämmer inte överens
38.
Short password
2010-08-08
Kort lösenord
39.
Weak password
2010-08-08
Svagt lösenord
40.
Fair password
2010-08-08
Medelbra lösenord
41.
Good password
2010-08-08
Bra lösenord
42.
Strong password
2010-08-08
Starkt lösenord
43.
Log in automatically
2009-08-25
Logga in automatiskt
44.
Require my password to log in
2009-09-15
Kräv mitt lösenord för att logga in
45.
Encrypt my home folder
2010-08-08
Kryptera min hemmapp
46.
Select any accounts you would like to import. The documents and settings for these accounts will be available after the install completes.
2009-08-25
Välj de konton som du vill importera. Dokumenten och inställningarna för dessa konton kommer att finnas tillgängliga efter att installationen är färdig.
47.
If you do not wish to import any accounts, select nothing and go to the next page.
2009-08-25
Om du inte önskar att importera några konton, välj ingenting och gå vidare till nästa sida.
48.
Allocate drive space
2010-08-08
Allokera enhetsutrymme
49.
Files (${SIZE})
2011-03-02
Filer (${SIZE})
50.
Prepare partitions
2009-08-25
Förbered partitioner
51.
_Install Now[ action ]
2010-08-08
_Installera nu
52.
Quit the installation?
2009-08-25
Avsluta installationen?
53.
Do you really want to quit the installation now?
2009-08-25
Vill du verkligen avsluta installationen nu?
54.
Bootloader install failed
2010-02-24
Installation av starthanterare misslyckades
55.
Sorry, an error occurred and it was not possible to install the bootloader at the specified location.
2010-02-24
Tyvärr, ett fel inträffade och det var inte möjligt att installera starthanteraren på den angivna platsen.
56.
Choose a different device to install the bootloader on:
2010-02-24
Välj en annan enhet att installera starthanteraren på:
57.
Continue without a bootloader.
2010-02-24
Fortsätt utan en starthanterare.
58.
You will need to manually install a bootloader in order to start ${RELEASE}.
2010-02-24
Du måste manuellt installera en starthanterare för att kunna starta ${RELEASE}.
59.
Cancel the installation.
2010-02-24
Avbryt installationen.
60.
This may leave your computer unable to boot.
2010-02-24
Detta kan dock innebära att din dator inte kan att startas upp.
61.
How would you like to proceed?
2010-02-24
Hur vill du fortsätta?
62.
Skip
2009-08-25
Hoppa över
63.
Installation Complete
2009-08-25
Installationen är färdig