Translations by Daniel Nylander

Daniel Nylander has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 275 results
~
Install alongside other operating systems
2010-09-16
Installera vid sidan om andra operativsystem
~
Figure Out Keyboard Layout
2010-09-16
Ta reda på tangentbordslayout
~
Figure out keyboard layout
2010-08-08
Ta reda på tangentbordslayout
~
Use Entire Disk
2010-08-08
Använd hela disken
~
Use Entire Partition
2010-08-08
Använd hela partitionen
~
Step ${INDEX}/${TOTAL}
2010-08-08
Steg ${INDEX}/${TOTAL}
~
This is a pre-release of the ${RELEASE} live ${MEDIUM} installer. It is not a final release; that will come with the final release of ${RELEASE} in October 2010.
2010-07-25
Detta är en förutgåva av installationsprogrammet för ${RELEASE} för ${MEDIUM} (live). Det är inte en slutgiltig utgåva, den kommer att levereras med den slutgiltiga utgåvan av ${RELEASE} i oktober 2010.
~
Continue with installation.
2010-03-10
Fortsätt med installationen.
~
Ready to install? Once you answer a few questions, the contents of the live ${MEDIUM} can be installed on this computer so you can run ${RELEASE} at full speed without the ${MEDIUM}.
2010-03-08
Redo att installera? Efter att du besvarat ett antal frågor så kommer innehållet på live-${MEDIUM} installeras på denna dator så att du kan köra ${RELEASE} med full fart utan ${MEDIUM}.
~
Answering the questions should only take a few minutes.
2009-11-01
Det tar endast några få minuter att svara på frågorna.
~
Once you answer a few questions, this computer will be ready to use.
2009-09-15
Denna dator kommer att vara färdig att användas efter att du svarat på ett antal frågor.
~
Summary
2009-09-15
Sammanfattning
~
Erase and use the entire disk
2009-09-15
Radera och använd hela disken
~
Applying configuration
2009-09-05
Verkställer konfiguration
~
Install boot loader
2009-08-25
Installera starthanterare
~
Ready to install
2009-08-25
Redo att installera
~
This will delete ${SYSTEMS} and install ${RELEASE}.
2009-08-25
Detta kommer att ta bort ${SYSTEMS} och installera ${RELEASE}.
~
Where do you want to put ${RELEASE}?
2009-08-25
Var vill du lägga ${RELEASE}?
~
Network proxy
2009-08-25
Nätverksproxyserver
~
HTTP proxy:
2009-08-25
HTTP-proxy:
~
How do you want to partition the disk?
2009-08-25
Hur vill du partitionera disken?
~
Language: ${LANGUAGE} Keyboard layout: ${KEYMAP} Name: ${FULLNAME} Login name: ${USERNAME} Location: ${LOCATION} Migration Assistant: ${MIGRATE}
2009-08-25
Språk: ${LANGUAGE} Tangentbordslayout: ${KEYMAP} Namn: ${FULLNAME} Inloggningsnamn: ${USERNAME} Plats: ${LOCATION} Migrationsguide: ${MIGRATE}
~
This computer has ${OS} on it.
2009-08-25
Denna dator har ${OS} installerat.
~
Participate in the package usage survey
2009-08-25
Delta i undersökningen av paketanvändning
~
Setting computer name...
2009-08-25
Ställer in datornamn...
~
Port:
2009-08-25
Port:
~
This computer has no operating systems on it.
2009-08-25
Denna dator har inga operativsystem installerade.
~
Use the largest continuous free space
2009-08-25
Använd största oavbrutna lediga utrymmet
~
Details
2009-08-25
Detaljer
~
Your new operating system will now be installed with the following settings:
2009-08-25
Ditt nya operativsystem kommer nu att installeras med följande inställningar:
~
Scanning files...
2009-08-25
Söker efter filer...
~
This computer has several operating systems on it.
2009-08-25
Denna dator har flera operativsystem installerade.
~
Popularity contest
2009-08-25
Populäritetstävling
~
Answering the questions should only take a few minutes.
2009-08-25
Svara på frågorna kommer endast att ta några minuter.
~
Advanced...
2009-08-25
Avancerat...
~
Specify partitions manually (advanced)
2009-08-25
Ange partitioner manuellt (avancerat)
~
Migrate documents and settings
2009-08-25
Migrera dokument och inställningar
~
Advanced Options
2009-08-25
Avancerade alternativ
1.
Restart to Continue
2011-03-08
Starta om för att fortsätta
2.
Manual configuration (advanced)
2011-03-02
Manuell konfiguration (avancerat)
3.
Too smart for us? Get your hands dirty with some advanced partitioning options.
2011-03-02
För smart för oss? Kavla upp ärmarna och använd de avancerade partitioneringsalternativen.
4.
Install
2009-08-25
Installera
5.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
2009-08-25
Installera (OEM-läge, endast för tillverkare)
6.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
2009-08-25
Du installerar i läget för systemtillverkare. Ange ett unikt namn för denna serie av system. Det här namnet kommer att sparas på det installerade systemet och kan användas för att hjälpa till vid felrapportering.
7.
You can try ${RELEASE} without making any changes to your computer, directly from this ${MEDIUM}.
2010-08-08
Du kan prova ${RELEASE} utan att göra några ändringar på din dator, direkt från denna ${MEDIUM}.
8.
Or if you're ready, you can install ${RELEASE} alongside (or instead of) your current operating system. This shouldn't take too long.
2010-08-08
Eller om du är redo så kan du installera ${RELEASE} vid sidan om (eller istället för) ditt nuvarande operativsystem. Detta bör inte ta så lång tid.
9.
Try ${RELEASE}
2010-03-05
Prova ${RELEASE}
10.
Install ${RELEASE}
2010-03-05
Installera ${RELEASE}
11.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a> or <a href="update">update this installer</a>.
2010-03-05
Du kanske vill läsa <a href="release-notes">kommentarer till utgåvan</a> eller <a href="update">uppdatera installationsprogrammet</a>.
12.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a>.
2010-03-05
Du kanske vill läsa <a href="release-notes">kommentarer till utgåvan</a>.