Translations by Josef Andersson

Josef Andersson has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

120 of 20 results
7.
You can try ${RELEASE} without making any changes to your computer, directly from this ${MEDIUM}.
2014-09-18
Du kan prova ${RELEASE} utan att göra några ändringar på din dator direkt från denna ${MEDIUM}.
8.
Or if you're ready, you can install ${RELEASE} alongside (or instead of) your current operating system. This shouldn't take too long.
2014-09-18
Eller, om du är redo så kan du installera ${RELEASE} vid sidan om (eller istället för) ditt nuvarande operativsystem. Det bör inte ta så lång tid.
2014-02-10
Eller, Om du är redo så kan du installera ${RELEASE} vid sidan om (eller istället för) ditt nuvarande operativsystem. Det bör inte ta så lång tid.
34.
Your computer's name:
2014-02-10
Din dators namn:
35.
The name it uses when it talks to other computers.
2014-02-10
Det namn som används när den pratar med andra datorer.
60.
This may leave your computer unable to boot.
2014-02-10
Detta kan innebära att din dator inte kan att startas upp.
64.
Continue Testing
2014-02-10
Fortsätt att testa
104.
This is often due to a faulty CD/DVD disk or drive. It may help to clean the CD/DVD, to burn the CD/DVD at a lower speed, or to clean the CD/DVD drive lens (cleaning kits are often available from electronics suppliers).
2014-02-10
Detta händer ofta på grund av en trasig CD/DVD-skiva eller enhet. Det kan hjälpa att göra rent skivan, bränna skivan med en lägre hastighet eller att göra rent linsen i CD/DVD-enheten (rengöringspaket finns ofta tillgängliga hos elektronikleverantörer).
106.
This is often due to a faulty CD/DVD disk or drive, or a faulty hard disk. It may help to clean the CD/DVD, to burn the CD/DVD at a lower speed, to clean the CD/DVD drive lens (cleaning kits are often available from electronics suppliers), to check whether the hard disk is old and in need of replacement, or to move the system to a cooler environment.
2014-02-10
Detta händer ofta på grund av en trasig CD/DVD-skiva eller enhet eller en trasig hårddisk. Det kan hjälpa att rengöra skivan, bränna skivan i lägre hastighet, rengöra linsen i CD/DVD-enheten (rengöringspaket finns ofta tillgängliga från elektronikleverantörer), kontrollera huruvida hårddisken är gammal och behöver ersättas eller att flytta systemet till en miljö med lägre temperatur.
107.
The following file did not match its source copy on the CD/DVD:
2014-02-10
Följande fil stämde inte överens med sin källkopia på CD/DVD-skivan:
131.
Error while installing packages
2014-02-10
Fel vid paketinstallation
132.
An error occurred while installing packages:
2014-02-10
Ett fel inträffade vid paketinstallation:
150.
Would you like the installer to try to unmount these partitions again?
2014-02-10
Vill du att installationsprogrammet ska försöka att avmontera dessa partitioner igen?
152.
Some of the partitions you created are too small. Please make the following partitions at least this large:
2014-02-10
Några av partitionerna du skapade är för små. Gör följande partitioner åtminstone så här stora:
175.
Please choose the language to use for the install process. This language will be the default language for this computer.
2014-02-10
Välj det språk som ska användas under installationsprocessen. Detta språk kommer att bli standardspråk för denna dator.
176.
Please choose the language used for the configuration process. This language will be the default language for this computer.
2014-02-10
Välj det språk som du vill använda under konfigurationsprocessen. Detta språk kommer att bli standardspråket för denna dator.
180.
Preparing to install ${RELEASE}
2014-02-10
Förbereder installation av ${RELEASE}
191.
For best results, please ensure that this computer:
2014-02-10
För bästa resultat, försäkra dig om att denna dator:
197.
Install this third-party software
2014-02-10
Installera dessa tredjepartsprogram
233.
When you boot into the new system, you will be able to log in as the 'oem' user with the password you selected earlier; this user also has administrative privileges using 'sudo'. You will then be able to make any additional modifications you require to the system.
2014-02-10
När du startar ditt nya system så kommer du kunna logga in som användaren "oem" med det lösenord du valde tidigare; denna användare har också administratörsrättigheter med "sudo". Du kommer då att kunna göra de ändringar av systemet som du behöver.