Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Nepali guidelines.
3139 of 39 results
118.
Configuring network...
Type: text
Description
नेटवर्क तयार पार्दै...
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-10
In upstream:
सञ्जाल तयार पार्दै ...
Suggested by Shiva Pokharel on 2009-09-05
Located in ../ubiquity.templates:132001
119.
Configuring boot loader...
Type: text
Description
बूटलोडर तयार पार्दै...
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-10
In upstream:
बुट लोडर तयार पार्दै ...
Suggested by Shiva Pokharel on 2009-09-05
Located in ../ubiquity.templates:133001
124.
Removing extra packages...
Type: text
Description
बढी भएका प्याकेजहरु हटाउँदै
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-10
In upstream:
बढी प्याकेजहरु हटाउदै
Suggested by Shiva Pokharel on 2009-09-05
Located in ../ubiquity.templates:138001
125.
Checking for packages to remove...
Type: text
Description
हटाउनुपर्ने प्याकेजहरु जाँच गर्दै...
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-10
In upstream:
हटाउनुपर्ने प्याकेजहरु जाँच गर्दै ....
Suggested by Shiva Pokharel on 2009-09-05
Located in ../ubiquity.templates:139001
126.
Downloading packages (${TIME} remaining)...
Type: text
Description
प्याकेजहरु डाउनलोड गर्दै (${TIME} बाँकी)...
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-10
In upstream:
प्याकेजहरु अधोभरण गर्दै( ${TIME} बाँकी) ...
Suggested by Shiva Pokharel on 2009-09-05
Located in ../ubiquity.templates:140001
127.
Downloading package lists...
Type: text
Description
प्याकेज सूची डाउनलोड गरिँदै छ...
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-10
In upstream:
प्याकेज सुची अधोभरण गरिदैछ ...
Suggested by Shiva Pokharel on 2009-09-05
Located in ../ubiquity.templates:141001
147.
Failed to unmount partitions
Type: boolean
Description
पार्टिसनहरू अनमाउन्ट गर्न असफल भयो
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-10
In upstream:
विभाजनहरू अनमाउन्ट गर्न असफल भयो
Suggested by Shiva Pokharel on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:165001
155.
Welcome
Type: text
Description
Type: text
Description
स्वागतम्
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-10
In upstream:
स्वागतम
Suggested by Shiva Pokharel on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:174001 ../ubiquity.templates:252001
176.
Please choose the language used for the configuration process. This language will be the default language for this computer.
Type: text
Description
कृपया कन्फिगरेसन् प्रक्रियाका लागि प्रयोग हुने भाषा छनौट गर्नुहोस् । यो भाषा नै यो कम्प्युटरको लागि पूर्वनिर्धारित भाषा हुनेछ ।
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-10
In upstream:
कृपया अनुकूलन प्रक्रियाका लागि प्रयोग हुने भाषा छनौट गर्नुहोस्। यो भाषा नै यो कम्प्युटरको लागि पूर्वनिर्दारित भाषा हुनेछ।
Suggested by Rabi Poudyal on 2009-11-05
Located in ../ubiquity.templates:197001
3139 of 39 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Nj Subedi, Rabi Poudyal, Roshan, Sachin Adhikari, Sagar Chhetri, Shiva Pokharel, Yogesh Ojha, khumnath, manishdangol, sarojdhakal.