Translations by Colin Watson

Colin Watson has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 114 results
~
Applying configuration
2009-09-05
Udfører konfiguration
~
This will delete ${SYSTEMS} and install ${RELEASE}.
2009-09-05
Dette vil slette ${SYSTEMS} og installere ${RELEASE}.
~
Details
2009-08-25
Detaljer
~
Specify partitions manually (advanced)
2009-08-25
Angiv partitioner manuelt (avanceret)
~
Language: ${LANGUAGE} Keyboard layout: ${KEYMAP} Name: ${FULLNAME} Login name: ${USERNAME} Location: ${LOCATION} Migration Assistant: ${MIGRATE}
2009-08-25
Sprog: ${LANGUAGE}\n Tastaturlayout: ${KEYMAP}\n Navn: ${FULLNAME}\n Logindnavn: ${USERNAME}\n Sted: ${LOCATION}\n Overførselshjælper:\n ${MIGRATE}
~
This computer has ${OS} on it.
2009-08-25
Denne computer har ${OS} installeret.
~
Advanced Options
2009-08-25
Avancerede indstillinger
~
Port:
2009-08-25
Port:
~
Install boot loader
2009-08-25
Installér opstartsindlæser
~
This computer has no operating systems on it.
2009-08-25
Denne computer har ikke noget operativsystem installeret.
~
Network proxy
2009-08-25
Netværksproxy
~
How do you want to partition the disk?
2009-08-25
Hvordan vil du partitionere disken?
~
Migrate documents and settings
2009-08-25
Overfør dokumenter og indstillinger
~
This computer has several operating systems on it.
2009-08-25
Denne computer har flere operativsystemer installeret.
~
Scanning files...
2009-08-25
Skanner filer...
~
Ready to install
2009-08-25
Klar til at installere
~
Use the largest continuous free space
2009-08-25
Brug den største sammenhængende frie plads
~
Answering the questions should only take a few minutes.
2009-08-25
Det tager kun få minutter at svare på spørgsmålene.
~
Advanced...
2009-08-25
Avanceret...
~
Setting computer name...
2009-08-25
Indstiller computernavn...
~
Where do you want to put ${RELEASE}?
2009-08-25
Hvor vil du placere ${RELEASE}?
~
HTTP proxy:
2009-08-25
HTTP-proxy:
~
Participate in the package usage survey
2009-08-25
Deltag i kortlægning af pakkeanvendelse
~
Popularity contest
2009-08-25
Popularitetskonkurrence
~
Your new operating system will now be installed with the following settings:
2009-08-25
Dit nye operativsystem vil nu blive installeret med de følgende indstillinger:
4.
Install
2009-08-25
Installér
5.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
2009-08-25
Installér (OEM tilstand, kun for forhandlere)
6.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
2009-08-25
Du er ved at installere i systemforhandlertilstand. Indtast venligst et unikt navn for denne mængde af systemer. Navnet vil blive gemt på det installerede system og bruges til hjælp med fejlrapporter.
17.
Where are you?
2009-08-25
Angiv din lokation
18.
Keyboard layout
2009-08-25
Tastaturlayout
25.
Who are you?
2009-08-25
Hvem er du?
36.
You are running in debugging mode. Do not use a valuable password!
2009-08-25
Systemet kører i fejlsøgningstilstand. Benyt ikke et værdifuldt kodeord!
43.
Log in automatically
2009-08-25
Log ind automatisk
46.
Select any accounts you would like to import. The documents and settings for these accounts will be available after the install completes.
2009-08-25
Vælg de konti du ønsker at importere. Disse kontis dokumenter og indstillinger vil være tilgængelige, efter at installationen er fuldført.
47.
If you do not wish to import any accounts, select nothing and go to the next page.
2009-08-25
Hvis du ikke vil importere nogen konti, vælg da intet og gå til næste side.
50.
Prepare partitions
2009-08-25
Klargør partitioner
52.
Quit the installation?
2009-08-25
Afslut installationen?
53.
Do you really want to quit the installation now?
2009-08-25
Er du sikker på, at du vil afslutte installationen nu?
62.
Skip
2009-08-25
Spring over
63.
Installation Complete
2009-08-25
Installation fuldført
64.
Continue Testing
2009-08-25
Fortsæt afprøvning
65.
Restart Now
2009-08-25
Genstart nu
67.
Installer crashed
2009-08-25
Installationen mislykkedes
68.
We're sorry; the installer crashed. Please file a new bug report at https://launchpad.net/ubuntu/+source/ubiquity/+filebug (do not attach your details to any existing bug) and a developer will attend to the problem as soon as possible. To help the developers understand what went wrong, include the following detail in your bug report, and attach the files /var/log/syslog and /var/log/partman:
2009-08-25
Vi beklager, installationsprogrammet gik ned. Udfyld venligst en bug rapport på https://launchpad.net/ubuntu/+source/ubiquity/+filebug (Du skal ikke tilføje detaljer til andre eksisterende fejl.) og en udvikler vil kigge på problemet så hurtigt som muligt. For at hjælpe udviklerne med at forstå hvad der kig galt inkluder følgende oplysninger, og vedhæft filerne /var/log/syslog og var/log/partman:
75.
Device
2009-08-25
Udstyr
76.
Type
2009-08-25
Type
77.
Mount point
2009-08-25
Monteringspunkt
78.
Format?
2009-08-25
Formatér?
79.
Size
2009-08-25
Størrelse
80.
Used
2009-08-25
Brugt