Ubuntu

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Galician guidelines.
110 of 49 results
1.
Customise Ubuntu
type: Content of: <div><h1>
Personalice Ubuntu
Translated and reviewed by Xosé on 2011-05-04
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:1
2.
At the heart of Ubuntu&#8217;s philosophy is a belief that computing is for everyone. With advanced accessibility tools and many options like your preferred fonts, colour schemes, and languages, Ubuntu is all about working for real people.
type: Content of: <div><div><div><p>
No cerne da filosofía de Ubuntu está a crenza de que a computación é para todas as persoas. Cunhas ferramentas de accesibilidade avanzada e moitas opcións tales como os seus tipos de letra preferidos, esquemas de cor e idiomas, Ubuntu é todo o que precisa a xente real para traballar.
Translated and reviewed by Miguel Anxo Bouzada on 2011-04-01
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:8
3.
Customisation options
type: Content of: <div><div><div><h2>
Opcións de personalización
Translated and reviewed by Miguel Anxo Bouzada on 2011-04-01
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:12
4.
Appearance preferences
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Preferencias de aspecto
Translated and reviewed by Fran Diéguez on 2010-09-18
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:16
5.
Assistive technologies
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Tecnoloxías de asistencia
Translated and reviewed by Fran Diéguez on 2010-09-18
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:20
6.
Language support
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Configuración do idioma
Translated and reviewed by Fran Diéguez on 2010-09-24
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:24
7.
Browse the web
type: Content of: <div><h1>
Navegar pola web
Translated and reviewed by Fran Diéguez on 2010-09-18
Located in slideshows/ubuntu/slides/browse.html:1
8.
Ubuntu includes Mozilla Firefox for fast, safe web browsing. You can also choose alternative browsers from Ubuntu Software Center.
type: Content of: <div><div><div><p>
Ubuntu inclúe Mozilla Firefox para unha navegación rápida e segura. Tamén pode elixir navegadores alternativos no Centro de Software de Ubuntu.
Translated and reviewed by Xosé on 2010-12-13
In upstream:
Ubuntu inclúe Mozilla Firefox para unha navegación rápida e segura. Aínda que tamén pode elixir navegadores alternativos no Centro de Software de Ubuntu.
Suggested by Fran Diéguez on 2010-09-24
Located in slideshows/ubuntu/slides/browse.html:8
9.
Included software
type: Content of: <div><div><div><h2>
Software incluído
Translated and reviewed by Fran Diéguez on 2010-09-18
Located in slideshows/ubuntu/slides/browse.html:12 slideshows/ubuntu/slides/music.html:11 slideshows/ubuntu/slides/office.html:12 slideshows/ubuntu/slides/photos.html:12
10.
Firefox web browser
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Navegador web Firefox
Translated and reviewed by Fran Diéguez on 2010-09-18
Located in slideshows/ubuntu/slides/browse.html:16
110 of 49 results

This translation is managed by Ubuntu Galician Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Fran Diéguez, Marcos Lans, Miguel Anxo Bouzada, Xosé.