Browsing Catalan translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Catalan guidelines.
110 of 45 results
29.
Enable this option if you want bulleted lists to be automatic when you place - or * at the beginning of a line.
Habiliteu aquesta opció si voleu que les llistes de pics siguin automàtiques quan teclejeu - o * al començament d'una línia.
Translated by Jordi Mas on 2008-02-26
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:17
31.
Enable this option to highlight words ThatLookLikeThis. Clicking the word will create a note with that name.
Habiliteu aquesta opció per ressaltar paraules SimilarsAAquesta. Feu clic a la paraula per a crear una nota amb aquest nom.
Translated and reviewed by Jordi Mas on 2006-08-23
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:19
37.
If enable_custom_font is true, the font name set here will be used as the font when displaying notes.
Si enable_custom_font és cert, s'utilitzarà el tipus de lletra seleccionat aquí per a mostrar les notes.
Translated by Jordi Mas on 2006-09-05
Reviewed by Jordi Mas on 2007-05-18
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:24
47.
Integer value indicating if there is a preference to always perform a specific behavior when a conflict is detected, instead of prompting the user. The values map to an internal enumeration. 0 indicates that the user wishes to be prompted when a conflict occurs, so that they may handle each conflict situation on a case-by-case basis.
Enter que determina si hi ha una preferència per a fer una acció en concret quan es detecta un conflicte, en lloc de demanar-ho a l'usuari. Els valors mapen a una numeració interna. 0 indica que l'usuari vol que se li pregunti quan hi hagi un conflicte, de manera que pugui gestionar cada situació de conflicte cas per cas.
Translated by Jordi Mas on 2010-03-09
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:33
48.
Integer value indicating if there is a preference to always perform a specific link updating behavior when a note is renamed, instead of prompting the user. The values map to an internal enumeration. 0 indicates that the user wishes to be prompted when renaming a note may impact links that exist in other notes. 1 indicates that links should automatically be removed. 2 indicates that link text should be updated to the new note name so that it will continue linking to the renamed note.
Enter que determina si hi ha una preferència per a fer sempre un comportament de l'actualització dels enllaços específic quan una nota es canvia de nom, en lloc de demanar-ho a l'usuari. Els valors mapen a una numeració interna. 0 indica que l'usuari vol que se li pregunti quan el canvi de nom d'una nota pugui afectar els enllaços que existeixen en altres notes. 1 indica que l'enllaç s'ha de suprimir automàticament. 2 indica que el text de l'enllaç ha d'actualitzar-se amb el nou nom de nota, de manera que seguirà enllaçant a la nota a la qual s'ha canviat el nom.
Translated by Jordi Mas on 2010-03-09
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:34
50.
List of pinned notes.
Llista de notes recordatòries
Translated and reviewed by Jordi Mas on 2007-03-03
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:36
58.
Path on SSH server to Tomboy synchronization directory (optional).
Camí del directori de sincronització del Tomboy al servidor d'SSH (opcional).
Translated by Jordi Mas on 2009-07-02
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:44
69.
Set to TRUE to activate
Establiu-ho a CERT per a activar
Translated and reviewed by Jordi Mas on 2006-09-05
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:55
76.
The global keybinding for creating and displaying a new Note. The format looks like "<Control>a" or "<Shift><Alt>F1". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "<Ctl>" and "<Ctrl>". If you set the option to the special string "disabled", then there will be no keybinding for this action.
La vinculació global de tecles per a crear i mostrar una nota nova. El format és similar a «<Control>a» o «<Maj><Alt>F1». L'analitzador és força flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com ara «<Ctl>» i «<Ctrl>». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció.
Translated and reviewed by Jordi Mas on 2007-03-03
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:62
77.
The global keybinding for opening the "Start Here" note. The format looks like "<Control>a" or "<Shift><Alt>F1". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "<Ctl>" and "<Ctrl>". If you set the option to the special string "disabled", then there will be no keybinding for this action.
La vinculació global de tecles per a obrir la nota «Comenceu aquí». El format és similar a «<Control>a» o «<Maj><Alt>F1». L'analitzador és força flexible i permet minúscules i majúscules, i també abreviacions com ara «<Ctl>» i «<Ctrl>». Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap vinculació per a aquesta acció.
Translated by Jordi Mas on 2007-08-13
Reviewed by Jordi Mas on 2007-03-03
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:63
110 of 45 results

This translation is managed by Ubuntu Catalan Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: David Planella, J., Jordi Irazuzta, Jordi Mas, Pau Iranzo, Pau Iranzo, Rahman Yusri Aftian.