Translations by Hasan Alp iNAN

Hasan Alp iNAN has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 427 results
~
_Configure Printers
2012-01-30
Yazıcıları _Yapılandırın
~
_Troubleshoot
2011-02-22
_Sorun Giderme
~
Copyright © 2006-2008 Red Hat, Inc.
2011-02-22
Telif Hakkı © 2006-2008 Red Hat, Inc.
~
Do It Later
2011-02-22
Daha Sonra Yap
1.
Not authorized
2011-02-22
Yetkili değil
2.
The password may be incorrect.
2011-02-22
Şifre yanlış olabilir.
3.
Authentication (%s)
2011-02-22
Kimlik Doğrulama (%s)
6.
There was an error during the CUPS operation: '%s'.
2011-02-22
CUPS işleyişi sırasında bir hata meydana geldi: '%s'.
7.
Retry
2011-02-22
Tekrar Dene
12.
Authentication
2011-02-22
Kimlik Doğrulama
13.
Remember password
2011-02-22
Parolamı hatırla
14.
The password may be incorrect, or the server may be configured to deny remote administration.
2011-02-22
Şifre yanlış olabilir veya sunucu uzaktan yönetime izin vermeyecek şekilde yapılandırılmış olabilir.
15.
Bad request
2011-02-22
Kötü istem
17.
Request timeout
2011-02-22
İstem zaman aşımı
18.
Upgrade required
2011-02-22
Güncelleştirme gerekli
20.
Not connected
2011-02-22
Bağlanılamadı
22.
There was an HTTP error: %s.
2011-02-22
Bir HTTP hatası vardı: %s.
27.
The name "%s" is already in use. Please use a different name.
2011-02-22
"%s" ismi zaten kullanımda. Lütfen farklı bir isim seçiniz.
28.
Are you sure you want to permanently delete "%s"?
2011-02-22
"%s" kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz?
33.
Delete Jobs
2011-02-22
Görevleri Sil
34.
Do you really want to delete these jobs?
2011-02-22
Gerçekten bu işleri silmek istiyor musunuz?
35.
Delete Job
2011-02-22
Görev Sil
36.
Do you really want to delete this job?
2011-02-22
Gerçekten bu işleri silmek istiyor musunuz?
37.
Cancel Jobs
2011-02-22
Görevleri İptal Et
38.
Do you really want to cancel these jobs?
2011-02-22
Gerçekten bu işleri iptal etmek istiyor musunuz?
39.
Cancel Job
2011-02-22
Görev İptal Et
40.
Do you really want to cancel this job?
2011-02-22
Gerçekten bu işleri iptal etmek istiyor musunuz?
41.
Keep Printing
2011-02-22
Yazdırmaya Devam Et
42.
deleting job
2011-02-22
görev siliniyor
43.
canceling job
2011-02-22
görev iptal ediliyor
45.
Cancel selected jobs
2011-02-22
Seçilen görevleri iptal et
47.
Delete selected jobs
2011-02-22
Seçilen görevleri sil
49.
Hold selected jobs
2011-02-22
Seçilen görevleri tut
51.
Release selected jobs
2011-02-22
Seçilen görevleri bırak
52.
Re_print
2011-02-22
Yeniden _Yazdır
53.
Reprint selected jobs
2011-02-22
Seçilen görevleri tekrar yazdır
54.
Re_trieve
2011-02-22
Geri _Al
55.
Retrieve selected jobs
2011-02-22
Seçilen görevleri geri al
57.
_Authenticate
2011-02-22
_Kimlik Doğrulama
58.
_View Attributes
2011-02-22
_Öznitelikleri Gör
65.
Time submitted
2011-02-22
Teslim zamanı
67.
my jobs on %s
2011-02-22
%s üzerinde işlerim
71.
Job attributes
2011-02-22
İş nitelikleri
81.
authenticating job
2011-02-22
görev kimliği doğrulanıyor
82.
Authentication required for printing document `%s' (job %d)
2011-02-22
`%s' (job %d) belgesinin yazdırılması için kimlik doğrulaması gerekiyor
83.
holding job
2011-02-22
görev tutuluyor
84.
releasing job
2011-02-22
görev bırakılıyor
85.
retrieved
2011-02-22
geri alındı
86.
Save File
2011-02-22
Dosya Kaydet
88.
Value
2011-02-22
Önem