Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
718727 of 751 results
718.
To enable it, select the 'Enabled' checkbox in the 'Policies' tab for the printer in the printer administration tool.
Kryss av for «Aktivert» under «Regler»-fanen for skriveren i verktøyet for skriveradministrasjon.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2013-08-14
Suggestions:
For å aktivere han, vel 'Aktivert'-avhukingboka i 'Regelsett'-fana for skrivaren i utskriftadministrasjonverktøyet.
Norwegian Nynorsk system-config-printer in Ubuntu Natty package "system-config-printer" by Andreas-Johann Ø Ulvestad on 2017-05-24
Located in ../troubleshoot/QueueNotEnabled.py:73
719.
Queue Rejecting Jobs
Køen avviser jobber
Translated by Kjartan Maraas on 2010-02-09
Suggestions:
Kø tek ikkje imot jobbar
Norwegian Nynorsk system-config-printer in Ubuntu Natty package "system-config-printer" by Karl Ove Hufthammer on 2009-01-26
Located in ../troubleshoot/QueueRejectingJobs.py:33
720.
The queue '%s' is rejecting jobs.
Køen «%s» tar ikke imot jobber.
Translated by Kjartan Maraas on 2010-02-09
Suggestions:
Køa '%s' avviser jobbar.
Norwegian Nynorsk system-config-printer in Ubuntu Natty package "system-config-printer" by Andreas-Johann Ø Ulvestad on 2017-05-24
Located in ../troubleshoot/QueueRejectingJobs.py:65
721.
To make the queue accept jobs, select the 'Accepting Jobs' checkbox in the 'Policies' tab for the printer in the printer administration tool.
For at køen skal akseptere utskrifter, velg avkrysningsboksen for «aksepter utskrifter» under «poliser»-fanen i administrasjonsverktøyet for utskrifter.
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2011-02-23
Suggestions:
For at køa skal akseptere jobbar, vel 'Tek imot jobbar'-avhukingboksa i 'Regelsett'-fana for skrivaren i utskriftadministrasjonsverktøyet.
Norwegian Nynorsk system-config-printer in Ubuntu Natty package "system-config-printer" by Andreas-Johann Ø Ulvestad on 2017-05-24
Located in ../troubleshoot/QueueRejectingJobs.py:72
722.
Remote Address
Ekstern adresse
Translated by Kjartan Maraas on 2010-02-09
Suggestions:
Nettverksadresse
Norwegian Nynorsk system-config-printer in Ubuntu Natty package "system-config-printer" by Karl Ove Hufthammer on 2009-01-26
Located in ../troubleshoot/RemoteAddress.py:28
723.
Please enter as many details as you can about the network address of this printer.
Vennligst oppgi så mange detaljer du kan om nettverksadressen for denne skriveren.
Translated by Tim Waugh on 2013-08-27
Suggestions:
Skriv inn så mange detaljar du har om nettverksadressa til skrivaren.
Norwegian Nynorsk system-config-printer in Ubuntu Natty package "system-config-printer" by Karl Ove Hufthammer on 2009-01-26
Located in ../troubleshoot/RemoteAddress.py:29
724.
Server name:
Navn på tjener:
Translated by Kjartan Maraas on 2010-02-09
Suggestions:
Tenarnamn:
Norwegian Nynorsk system-config-printer in Ubuntu Natty package "system-config-printer" by Karl Ove Hufthammer on 2009-01-26
Located in ../troubleshoot/RemoteAddress.py:37
725.
Server IP address:
IP-adresse for tjener:
Translated by Kjartan Maraas on 2010-02-09
Suggestions:
IP-adresse til tenar:
Norwegian Nynorsk system-config-printer in Ubuntu Natty package "system-config-printer" by Karl Ove Hufthammer on 2009-01-26
Located in ../troubleshoot/RemoteAddress.py:44
726.
CUPS Service Stopped
CUPS-tjenesten er stoppet
Translated by Kjartan Maraas on 2010-02-09
Suggestions:
CUPS-teneste stoppa
Norwegian Nynorsk system-config-printer in Ubuntu Natty package "system-config-printer" by Karl Ove Hufthammer on 2009-01-26
Located in ../troubleshoot/SchedulerNotRunning.py:28
727.
The CUPS print spooler does not appear to be running. To correct this, choose System->Administration->Services from the main menu and look for the 'cups' service.
Tjenesten CUPS-utskrifter synes ikke å kjøre. For å rette opp dette, velg System->Administrasjon->Tjenester fra hovedmenyen og se etter «cups».
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2011-02-23
Suggestions:
CUPS skrivarkøa køyrer visst ikkje. For å rette dette, køyr System->Administrasjon->Tenester frå hovudmenyen og sjå etter 'cups'-tenesta.
Norwegian Nynorsk system-config-printer in Ubuntu Natty package "system-config-printer" by Andreas-Johann Ø Ulvestad on 2018-02-28
Located in ../troubleshoot/SchedulerNotRunning.py:29
718727 of 751 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Allan Nordhøy, André Savik, Espen Stefansen, Hans Joachim Desserud, Håvar Nielsen, Kjartan Maraas, Kjartan Maraas, Kjetil Birkeland Moe, Mathias Bynke, Rune Nakim, Stig Sandbeck Mathisen, Terje Andre Arnøy, Tim Waugh, efikkan, Åka Sikrom.