Translations by Marek Laane

Marek Laane has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 728 results
41.
Keep Printing
2010-07-16
Jätka trükkimist
42.
deleting job
2010-04-10
töö kustutamine
43.
canceling job
2009-04-08
töö katkestamine
44.
_Cancel
2010-04-10
_Katkesta
45.
Cancel selected jobs
2011-02-20
Katkesta valitud tööd
46.
_Delete
2010-04-10
K_ustuta
48.
_Hold
2009-04-08
_Hoia kinni
49.
Hold selected jobs
2011-02-20
Hoia valitud töid kinni
50.
_Release
2009-04-08
Va_basta
52.
Re_print
2009-04-08
T_rüki uuesti
53.
Reprint selected jobs
2011-02-20
Trüki valitud tööd uuesti
54.
Re_trieve
2010-04-10
Han_gi uuesti
55.
Retrieve selected jobs
2011-02-20
Hangi valitud tööd uuesti
56.
_Move To
2010-04-10
_Liiguta
57.
_Authenticate
2009-04-08
_Autendi
58.
_View Attributes
2010-02-09
_Vaata atribuute
60.
Job
2009-04-08
Töö
61.
User
2009-04-08
Kasutaja
62.
Document
2009-04-08
Dokument
64.
Size
2009-04-08
Suurus
65.
Time submitted
2009-04-08
Saatmise aeg
66.
Status
2009-04-08
Olek
67.
my jobs on %s
2009-04-08
minu tööd printeris %s
68.
my jobs
2009-04-08
minu tööd
69.
all jobs
2009-04-08
kõik tööd
70.
Document Print Status (%s)
2009-04-08
Dokumendi trükkimise olek (%s)
71.
Job attributes
2010-02-09
Töö atribuudid
73.
a minute ago
2009-04-08
minuti eest
74.
%d minutes ago
2009-04-08
%d minuti eest
75.
an hour ago
2009-04-08
1 tunni eest
76.
%d hours ago
2009-04-08
%d tunni eest
77.
yesterday
2009-04-08
eile
78.
%d days ago
2009-04-08
%d päeva eest
79.
last week
2009-04-08
eelmisel nädalal
80.
%d weeks ago
2009-04-08
%d nädala eest
81.
authenticating job
2009-04-08
töö autentimine
82.
Authentication required for printing document `%s' (job %d)
2009-04-08
Dokumendi `%s' (töö %d) trükkimiseks on vajalik autentimine
83.
holding job
2009-04-08
töö kinnihoidmine
84.
releasing job
2009-04-08
töö vabastamine
85.
retrieved
2010-04-10
hangitud
86.
Save File
2010-04-10
Faili salvestamine
89.
No documents queued
2009-04-08
Järjekorras pole ühtegi dokumenti
90.
1 document queued
2009-04-08
Järjekorras on 1 dokument
91.
%d documents queued
2009-04-08
Järjekorras on %d dokumenti
93.
Document printed
2010-04-10
Dokument on trükitud
94.
Document `%s' has been sent to `%s' for printing.
2010-04-10
Dokument '%s' saadeti trükkimiseks printerisse '%s'.
95.
There was a problem sending document `%s' (job %d) to the printer.
2009-04-08
Dokumendi '%s' (töö %d) saatmisega printerisse tekkis probleem.
96.
There was a problem processing document `%s' (job %d).
2009-04-08
Dokumendi '%s' (töö %d) töötlemisel tekkis probleem.
97.
There was a problem printing document `%s' (job %d): `%s'.
2009-04-08
Dokumendi '%s' (töö %d) trükkimisel tekkis probleem: '%s'.
98.
Print Error
2009-04-08
Trükkimise viga