Translations by Marek Laane

Marek Laane has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

701728 of 728 results
723.
Please enter as many details as you can about the network address of this printer.
2009-04-08
Palun sisestage võimalikult palju üksikasju selle printeri võrguaadressi kohta.
724.
Server name:
2009-04-08
Serveri nimi:
725.
Server IP address:
2009-04-08
Serveri IP-aadress:
726.
CUPS Service Stopped
2009-04-08
CUPS-i teenus on peatatud
727.
The CUPS print spooler does not appear to be running. To correct this, choose System->Administration->Services from the main menu and look for the 'cups' service.
2009-04-08
Tundub, et CUPS-i printspuuler ei tööta. Selle parandamiseks valige peamenüüs Süsteem->Haldus->Teenused ja otsige teenust 'cups'.
728.
Check Server Firewall
2009-04-08
Tulemüüri kontroll
729.
It is not possible to connect to the server.
2009-04-08
Serveriga ei õnnestu ühendust luua.
730.
Please check to see if a firewall or router configuration is blocking TCP port %d on server '%s'.
2009-04-08
Palun kontrollige, kas tulemüür või ruuteri seadistus blokeerib TCP porti %d serveris '%s'.
731.
Sorry!
2009-04-08
Vabandust!
732.
There is no obvious solution to this problem. Your answers have been collected together with other useful information. If you would like to report a bug, please include this information.
2010-04-10
Sellele probleemile ei paista olevat selget lahendust. Teie vastused koguti koos muu tulusa teabega. Kui soovite veast teada anda, lisage palun see teave.
733.
Diagnostic Output (Advanced)
2009-04-08
Diagnostika väljund (põhjalik)
734.
Trouble-shooting Printing
2009-04-08
Trükkimise probleemide lahendamine
735.
The next few screens will contain some questions about your problem with printing. Based on your answers a solution may be suggested.
2010-04-10
Järgnevates akendes küsitakse üht-teist Teid vaevava trükkimisprobleemi kohta. Vastavalt Teie vastustele üritatakse välja pakkuda vastus.
736.
Click 'Forward' to begin.
2009-04-08
Klõpsa alustamiseks 'Edasi'.
737.
Configuring new printer
2010-02-09
Uue printeri seadistamine
739.
Missing printer driver
2009-04-08
Puuduv printeri draiver
740.
No printer driver for %s.
2009-04-08
%s jaoks pole printeri draiverit.
741.
No driver for this printer.
2009-04-08
Selle printeri jaoks pole draiverit.
742.
Printer added
2009-04-08
Printer on lisatud
743.
Install printer driver
2009-04-08
Paigalda printeri draiver
744.
`%s' requires driver installation: %s.
2009-04-08
`%s' vajab draiveri paigaldamist: %s.
745.
`%s' is ready for printing.
2009-04-08
`%s' on trükkimiseks valmis.
746.
Print test page
2009-04-08
Trüki testlehekülg
747.
Configure
2009-04-08
Seadista
748.
`%s' has been added, using the `%s' driver.
2009-04-08
`%s' on lisatud, kasutatakse `%s' draiverit.
749.
Find driver
2009-04-08
Otsi draiverit
750.
Print Queue Applet
2009-04-08
Trükijärjekorra aplett
751.
System tray icon for managing print jobs
2009-04-08
Süsteemse salve ikoon trükitööde haldamiseks