Translations by Marek Laane

Marek Laane has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 728 results
~
You may need to adjust the firewall to allow network printer discovery on this computer.
2010-07-16
Võrguprinteri leidmise võimaldamiseks selles arvutis tuleks kohandada tulemüüri.
~
Allow all responses to SNMP broadcast queries
2010-07-16
Kõigi vastuste lubamine SNMP üldlevipäringutele
~
Copyright © 2006-2008 Red Hat, Inc.
2010-02-09
Autoriõigus © 2006-2008: Red Hat, Inc.
~
PostScript Printer Description (PPD) files can often be found on the driver disk that comes with the printer. For PostScript printers they are often part of the Windows<sup>&#xAE;</sup> driver.
2010-02-09
PostScript-printeri kirjelduse (PPD) faile leiab sageli printeriga kaasasolevalt draiveriplaadilt. PostScript-printerite puhul kuuluvad nad sageli Windows<sup>&#xAE;</sup> draiveri koosseisu.
~
DirectJet
2009-04-08
DirectJet
~
To do this, select System->Administration->Firewall from the main menu.
2009-04-08
Selleks vali peamenüüst Süsteem->Haldus->Tulemüür.
~
_Configure Printers
2009-04-08
Pri_nterite seadistamine
~
_Troubleshoot
2009-04-08
_Probleemide lahendamine
~
Review Firewall
2009-04-08
Tulemüüri ülevaade
~
Cancel, pause, resume or reprint jobs
2009-04-08
Trükitööde katkestamine, paus, taastamine või taastrükkimine
~
Manage Print Jobs
2009-04-08
Trükitööde haldus
1.
Not authorized
2009-04-08
Pole autenditud
2.
The password may be incorrect.
2009-04-08
Võib-olla ei olnud parool õige.
3.
Authentication (%s)
2009-04-08
Autentimine (%s)
4.
CUPS server error
2009-04-08
CUPS-serveri viga
5.
CUPS server error (%s)
2009-04-08
CUPS-serveri viga (%s)
6.
There was an error during the CUPS operation: '%s'.
2009-04-08
CUPS-i operatsiooni ajal tekkis viga: '%s'.
7.
Retry
2009-04-08
Proovi uuesti
8.
Operation canceled
2009-04-08
Operatsioon on tühistatud
9.
Username:
2009-04-08
Kasutajanimi:
11.
Domain:
2009-04-08
Domeen:
12.
Authentication
2009-04-08
Autentimine
13.
Remember password
2009-04-08
Parool jäetakse meelde
14.
The password may be incorrect, or the server may be configured to deny remote administration.
2009-04-08
Võib-olla ei olnud parool õige või on server seadistatud võrguhaldust tagasi lükkama.
15.
Bad request
2009-04-08
Halb päring
16.
Not found
2009-04-08
Ei leitud
17.
Request timeout
2009-04-08
Päring aegus
18.
Upgrade required
2009-04-08
Vajalik on uuendus
19.
Server error
2009-04-08
Serveri viga
20.
Not connected
2009-04-08
Pole ühendatud
21.
status %s
2009-04-08
olek %s
22.
There was an HTTP error: %s.
2009-04-08
Tekkis HTTP viga: %s.
23.
_New Group
2009-04-08
_Uus grupp
24.
_New Group from Selection
2009-04-08
_Uus grupp valiku põhjal
25.
_Rename
2009-04-08
_Muuda nime
26.
The item could not be renamed.
2009-04-08
Ümbernimetamine ei ole võimalik.
27.
The name "%s" is already in use. Please use a different name.
2009-04-08
Nimi "%s" on juba kasutusel. Palun vali teine nimi.
28.
Are you sure you want to permanently delete "%s"?
2009-04-08
Kas tõesti kustutada lõplikult "%s"?
29.
This will not delete any printer queues from your computer. To delete queues completely, you must delete them from the 'All Printers' group.
2009-04-08
See ei kustuta arvutist ühtegi printeri tööjärjekorda. Nende lõplikuks kustutamiseks tuleb nad eemaldada grupist 'Kõik printerid'.
30.
New Group
2009-04-08
Uus grupp
31.
All Printers
2009-04-08
Kõik printerid
32.
Favorites
2009-04-08
Lemmikud
33.
Delete Jobs
2010-04-10
Tööde kustutamine
34.
Do you really want to delete these jobs?
2010-04-10
Kas tõesti kustutada need tööd?
35.
Delete Job
2010-04-10
Töö kustutamine
36.
Do you really want to delete this job?
2010-04-10
Kas tõesti kustutada see töö?
37.
Cancel Jobs
2010-04-10
Tööde katkestamine
38.
Do you really want to cancel these jobs?
2010-02-09
Kas tõesti katkestada need tööd?
39.
Cancel Job
2009-04-08
Töö katkestamine
40.
Do you really want to cancel this job?
2009-04-08
Kas tõesti katkestada see töö?