Translations by Taha KONUK

Taha KONUK has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

132 of 32 results
30.
Transition d_elay:
2011-03-28
Değişme _süresi
155.
Find an image by typing text that appears in its name or tags
2011-03-28
İsmini ya da etiketini yazarak bir resim bul
212.
2 images per page
2011-03-28
sayfa başına 2 resim
213.
4 images per page
2011-03-28
sayfa başına 4 resim
214.
6 images per page
2011-03-28
sayfa başına 6 resim
215.
8 images per page
2011-03-28
sayfa başına 8 resim
216.
16 images per page
2011-03-28
sayfa başına 16 resim
217.
32 images per page
2011-03-28
sayfa başına 32 resim
226.
Print image _title
2011-03-28
Resim _başlığını yazdır
377.
Error loading UI file %s: %s
2011-03-28
Kullanıcı arayüzü dosyası yüklenirken hata %s: %s
395.
No events
2011-03-28
Olay yok
396.
No events found
2011-03-28
Olay bulunamadı
439.
Publishing
2011-03-28
Yayımlama
442.
Publishing to %s can't continue because an error occurred:
2011-03-28
%s alanına yayımlama devam edemez çünkü bir hata oluştu:
459.
Shotwell cannot publish the selected items because you do not have a compatible publishing plugin enabled. To correct this, choose <b>Edit %s Preferences</b> and enable one or more of the publishing plugins on the <b>Plugin</b> tab.
2011-03-28
Shotwell seçili ögeleri yayımlayamaz çünkü buna uygun bir yayımlama eklentiniz yok. Bunu düzeltmek için, <b>Düzen %s Tercihler</b> menüsündeki <b>Eklentiler</b> sekmesinden bir ya da daha fazla yayımlama eklentisini etkinleştirin.
488.
Find photos and videos by search criteria
2011-03-28
Arama kriterine göre fotoğraf ya da video bul
528.
Shotwell couldn't create a file for editing this photo because you do not have permission to write to %s.
2011-03-28
Shotwell bu fotoğrafı düzenlemek için bir dosya oluşturamadı çünlü %s kaynağına yazmak için izniniz yok.
546.
1 photo failed to import because the photo library folder was not writable:
%d photos failed to import because the photo library folder was not writable:
2011-03-28
msgstr[0] 1 fotoğrafın içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi: msgstr[1] %d fotoğrafın içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi:
547.
1 video failed to import because the photo library folder was not writable:
%d videos failed to import because the photo library folder was not writable:
2011-03-28
msgstr[0] 1 videonun içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi: msgstr[1] %d videonun içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi:
548.
1 photo/video failed to import because the photo library folder was not writable:
%d photos/videos failed to import because the photo library folder was not writable:
2011-03-28
msgstr[0] 1 fotoğrafın/videonun içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi: msgstr[1] %d fotoğrafın/videonun içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi:
612.
Invalid pattern
2011-03-28
Geçersiz desen
615.
_Import in Place
2011-03-28
Yer yer içe aktar
669.
No photos/videos
2011-03-28
fotoğraf/video yok
670.
No photos/videos found
2011-03-28
fotoğraf/video bulunamadı
727.
Fade
2011-03-28
Solma
728.
Crumble
2011-03-28
Parçala
730.
Copyright 2010 Maxim Kartashev, Copyright 2011 Yorba Foundation
2011-03-28
Telif Hakkı 2010 Maxim Kartashev, telif Hakkı 2011 Yorba Foundation
731.
Slide
2011-03-28
Slayt
744.
Upload _size:
2011-03-28
Yükleme _boyutu:
761.
Videos will appear in:
2011-03-28
Videoların görüntüleneceği yer:
774.
Videos will appear in '%s'
2011-03-28
Videolar '%s' içinde görüntülenecek
816.
R_ename imported files to lowercase
2011-03-28
İçe aktarılan dosyaların isimlerini küçük harf kullanarak _yeniden adlandır