Translations by Laurynas Biveinis

Laurynas Biveinis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 3545 results
~
The certificate has expired and should not be considered valid.
2009-09-07
Liudijimo galiojimas pasibaigęs. Šis liudijimas neturėtų būti laikomas galiojančiu.
~
An error occurred on the in-band bytestream transfer
2009-09-06
Įvyko klaida perdavime, naudojančiame baitų srautą pagrindiniame XMPP sraute („in-band“)
~
Transfer was closed.
2009-09-06
Perdavimas buvo uždarytas.
~
Failed to open in-band bytestream
2009-09-06
Nepavyko atidaryti baitų srauto pagrindiniame XMPP sraute („in-band“)
~
Smaller versions of the default smilies
2009-03-10
Mažesni numatytųjų šypsenėlių variantai
~
bug master
2009-03-10
Riktų šeimininkas
~
%u requires verification
2009-03-10
%u reikalauja patikrinimo
~
Require SSL/TLS
2008-08-20
Reikalauti SSL/TLS
2008-01-12
~
Automatically reject from users not in buddy list
2007-06-03
Automatiškai atmesti iš vartotojų, nesančių bičiulių sąraše
~
[Unable to display a message from this user because it contained invalid characters.]
2006-09-18
[Negalima pavaizduoti žinutės nuo šio vartotojo, kadangi joje yra neteisingų simbolių.]
~
Force old (port 5223) SSL
2006-09-18
Priverstinai naudoti seną 5223 prievado SSL
~
Set your friendly name.
2006-09-18
Nustatyti Jūsų patogųjį vardą.
~
<i>you are not waiting for authorization</i>
2006-09-18
<i>jūs nelaukiate prieigos suteikimo</i>
~
Search for Buddy by Information
2006-09-18
Ieškoti bičiulio pagal informaciją
1.
Finch
2007-09-06
Finch
2.
%s. Try `%s -h' for more information.
2007-06-03
%s. Daugiau informacijos suteikia `%s -h'.
3.
%s Usage: %s [OPTION]... -c, --config=DIR use DIR for config files -d, --debug print debugging messages to stderr -h, --help display this help and exit -n, --nologin don't automatically login -v, --version display the current version and exit
2009-03-10
%s Vartojimas: %s [PARINKTIS] ... -c, --config=KATALOGAS naudoti KATALOGAS konfigūracinių failų paieškai -d, --debug išvesti derinimo pranešimus į standartinę išvestį -h, --help parodyti šią pagalbą ir baigti -n, --nologin automatiškai neprisijungti -v, --version parodyti šios programos versiją ir baigti
4.
%s encountered errors migrating your settings from %s to %s. Please investigate and complete the migration by hand. Please report this error at http://developer.pidgin.im
2007-09-06
%s aptiko klaidų Jūsų nustatymų perkėlimo iš %s į %s metu. Jums teks surasti klaidų priežastis ir pabaigti perkėlimą pačiam. Praneškite apie šią klaidą adresu http://developer.pidgin.im
7.
Account was not added
2007-06-03
Paskyra nebuvo sukurta
8.
Username of an account must be non-empty.
2008-08-20
Paskyros vardas negali būti tuščias
11.
New mail notifications
2008-01-12
Pranešimai apie naujus laiškus
13.
There are no protocol plugins installed.
2009-03-10
Neįdiegtas nė vienas protokolo papildinys.
14.
(You probably forgot to 'make install'.)
2007-09-06
(Turbūt pamiršote paleisti „make install“.)
15.
Modify Account
2006-09-18
Redaguoti paskyrą
16.
New Account
2007-06-03
Nauja paskyra
18.
Username:
2008-08-20
Naudotojo vardas:
20.
Alias:
2006-09-18
Alternatyvusis vardas:
21.
Create this account on the server
2008-08-20
Sukurti šią paskyrą serveryje
22.
Cancel
2009-09-07
Atšaukti
2008-08-20
A_tšaukti
2008-08-20
A_tšaukti
23.
Save
2006-09-18
Įrašyti
24.
Are you sure you want to delete %s?
2006-09-18
Ar Jūs tikrai norite šalinti %s?
25.
Delete Account
2007-06-03
Pašalinti paskyrą
26.
Delete
2006-09-18
Šalinti
27.
Accounts
2008-01-12
Paskyros
28.
You can enable/disable accounts from the following list.
2007-06-03
Jūs galite aktyvuoti ir deaktyvuoti paskyras iš šio sąrašo.
29.
Add
2008-01-12
Pridėti
30.
Modify
2007-06-03
Keisti
31.
%s%s%s%s has made %s his or her buddy%s%s
2006-09-18
%s%s%s%s padarė %s savo bičiuliu%s%s
32.
Add buddy to your list?
2008-01-12
Pridėti bičiulį į Jūsų sąrašą?
33.
%s%s%s%s wants to add %s to his or her buddy list%s%s
2007-06-03
Vartotojas %s%s%s%s nori pridėti %s į savo bičiulių sąrašą%s%s.
34.
Authorize buddy?
2007-06-03
Ar leisti?
35.
Authorize
2008-01-12
Leisti
36.
Deny
2006-09-18
Drausti
37.
Online: %d Total: %d
2007-06-03
Prisijungusių: %d Iš viso: %d
38.
Account: %s (%s)
2007-06-03
Paskyra: %s (%s)
39.
Last Seen: %s ago
2007-06-03
Paskutinį kartą matytas prieš: %s
40.
Default
2007-09-06
Numatytosios