Translations by Richard Laager

Richard Laager has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 207 results
4.
%s encountered errors migrating your settings from %s to %s. Please investigate and complete the migration by hand. Please report this error at http://developer.pidgin.im
2014-02-07
%s tuvastas vigu seadistuste teisaldamisel %s pealt %s peale. Palun uuri lähemalt ja lõpeta teisaldus käsitsi. Palun teavita sellest veast http://developer.pidgin.im
11.
New mail notifications
2014-02-07
Märguanded uute e-posti sõnumite kohta
47.
Alias (optional)
2014-02-07
Alias (soovi korral)
85.
Toggle Tag
2014-02-07
Muuta märget
214.
Conversation in %s on %s
2014-02-07
Vestlus %s-is %s peal
221.
Total log size:
2014-02-07
Logide kogumaht:
396.
%s said your nick in %s
2014-02-07
%s ütles sinu hüüdnime %s-is
460.
The certificate presented is not issued to this domain.
2014-02-07
Esitatud sertifikaat ei kuulu sellele domeenile.
470.
SSL Peers Cache
2014-02-07
SSL prioriteetide ajutine hoidla
479.
Certificate Information
2014-02-07
Sertifikaadi info
509.
Resolver process exited without answering our request
2014-02-07
Nimelahendusprotsess lõpetas ilma meie päringule vastamata
510.
Error converting %s to punycode: %d
2014-02-07
Viga %s konvertimisel punycode peale: %d
585.
A non-recoverable Farsight2 error has occurred.
2014-02-07
Juhtus parandamatu Farsight2 viga.
588.
Conference error
2014-02-07
Konverentsi viga
592.
Plugin magic mismatch %d (need %d)
2014-02-07
Plugina maagikanumber ei klapi %d (vaja on %d)
598.
Unable to load your plugin.
2014-02-07
Sinu pluginat pole võimalik laadida.
645.
Hide Joins/Parts
2015-07-20
Peida Liitumised/Lahkumised
694.
Enforce that passwords are used only once.
2014-02-07
Määrata parooli vaid ühekordne kasutus.
695.
Allows you to enforce on a per-account basis that passwords not being saved are only used in a single successful connection. Note: The account password must not be saved for this to work.
2014-02-07
Lubab määrata kontode kaupa, et neid paroole, mida ei salvestata, kasutatakse vaid ühe eduka ühenduse loomisel. Märkus: Konto parooli ei tohi selle võimaluse toimimiseks salvestada.
698.
Psychic Mode
2014-02-07
Ekstrasensi režiim
699.
Psychic mode for incoming conversation
2014-02-07
Sissetuleva vestluse korral ekstrasensi režiim
700.
Causes conversation windows to appear as other users begin to message you. This works for AIM, ICQ, XMPP, Sametime, and Yahoo!
2014-02-07
Kuvab vestlusakna siis, kui teised kasutajad alustavad sinuga vestlust. See töötab järgmiste teenustega: AIM, ICQ, XMPP, Sametime ja Yahoo!
701.
You feel a disturbance in the force...
2014-02-07
Tunnetad jõuväljas toimuvat tõuget...
705.
Raise psychic conversations
2014-02-07
Ekstrasensi vestluste esiletõstmine
732.
Unable to listen for incoming IM connections
2014-02-07
Ei suuda sisenevaid IM ühendusi kuulata
740.
Purple Person
2014-02-07
Lilla (purple) persoon
753.
Couldn't write buddy list for %s to %s
2014-02-07
Ei suuda kirjutada sõbranimekirja %s jaoks %s
841.
IRC nick and server may not contain whitespace
2014-02-07
IRC hüüdnimi ja serveri nimi ei tohi sisaldada tühikuid
857.
Ban on %s by %s, set %s ago
2014-02-07
Tõrjutud kanalilt %s %s pool, seatud %s tagasi
858.
Ban on %s
2014-02-07
Tõrjumine %s
863.
<i>(ircop)</i>
2014-02-07
<i>(ircop)</i>
893.
The nickname "%s" is already being used.
2014-02-07
Hüüdnimi "%s" on juba kasutusel.
897.
You have parted the channel%s%s
2015-07-20
Sa lahkusid kanalist %s%s
906.
ctcp <nick> <msg>: sends ctcp msg to nick.
2014-02-07
ctcp <hüüdnimi> <teade>: saada ctcp teade kasutajale.
907.
chanserv: Send a command to chanserv
2014-02-07
chanserv: Saada käsk chanserv jaoks
908.
deop &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Remove channel operator status from someone. You must be a channel operator to do this.
2014-02-07
deop &lt;kasutaja1&gt; [kasutaja2] ...: Kelleltki kanali operaatori õiguste eemaldamine. Selle tegemiseks pead olema kanali operaator.
909.
devoice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Remove channel voice status from someone, preventing them from speaking if the channel is moderated (+m). You must be a channel operator to do this.
2014-02-07
devoice &lt;hüüdnimi1&gt; [hüüdnimi2] ...: Kelleltki hääleõiguse äravõtmine, keelates tal rääkimise, kui kanal on modereeritud (+m). Selleks pead olema kanali operaator.
911.
j &lt;room1&gt;[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more channels, optionally providing a channel key for each if needed.
2014-02-07
j &lt;kanal1&gt;[,kanal2][,...] [võti1[,võti2][,...]]: Sisene ühele või enamale kanalile, võimalusega anda kanali võti, kui see on vajalik.
913.
kick &lt;nick&gt; [message]: Remove someone from a channel. You must be a channel operator to do this.
2014-02-07
kick &lt;hüüdnimi&gt; [sõnum]: Kellegi kanalilt väljalöömine. Selleks pead olema kanali operaator.
916.
memoserv: Send a command to memoserv
2014-02-07
memoserv: Saada käsk memoserv jaoks
921.
nickserv: Send a command to nickserv
2014-02-07
nickserv: Saada käsk nickserv jaoks
923.
op &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Grant channel operator status to someone. You must be a channel operator to do this.
2014-02-07
op &lt;hüüdnimi1&gt; [hüüdnimi2] ...: Anna kellelegi kanali operaatori õigus. Selle tegemiseks pead sa olema kanali operaator.
925.
operserv: Send a command to operserv
2014-02-07
operserv: Saada käsk operserv jaoks
927.
ping [nick]: Asks how much lag a user (or the server if no user specified) has.
2014-02-07
ping [nick]: Küsib võrgu viivitust kasutajani (või serverini, kui kasutajat pole määratud).
928.
query &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user (as opposed to a channel).
2014-02-07
query &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Saada kasutajale privaatne teade (erinevalt kanalile saatmisest)
934.
umode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt;: Set or unset a user mode.
2014-02-07
umode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt;: Sea või tühista kasutaja režiim
936.
voice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Grant channel voice status to someone. You must be a channel operator to do this.
2014-02-07
voice &lt;hüüdnimi1&gt; [hüüdnimi2] ...: Lubada kellelegi kanalil lobisemist. Selle tegemiseks pead sa olema kanali operaator.
940.
Reply time from %s: %lu seconds
2014-02-07
Vastuse aeg serverist %s: %lu sekundit
950.
%s requires plaintext authentication over an unencrypted connection. Allow this and continue authentication?
2014-02-07
%s vajab lahtise tekstiga autentimist üle krüptimata andmevoo. Kas lubada see ja jätkata autentimist?
954.
Server thinks authentication is complete, but client does not
2014-02-07
Server leiab, et autentimine on teostatud, klient on eriarvamusel