Translations by Darko Mohar

Darko Mohar has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

121 of 21 results
12.
Scanning mode
2010-09-07
Način preiskovanja
13.
Show a floating icon on the desktop when onboard is hidden. A click on the icon makes onboard reappear.
2010-09-07
Pokaži plavajočo ikono na namizju ko je onboard skrit. Klik na ikono omogoča, da se onboard ponovno pojavi.
14.
Show floating _icon when onboard is hidden
2010-09-07
Prikaži floating _icon, ko je onboard skrit
16.
Show onboard when the dialog to unlock the screen appears; this way onboard can be used for example to enter the password to dismiss the screensaver when it is set to ask for it.
2010-09-07
Prikaži onboard, ko se pojavi pogovorno okno za odklep zaslona; onboard je na ta način mogoče uporabiti npr. za vnašanje gesla, ki konča ohranjevalnik zaslona, kadar ga le-ta zahteva.
2010-09-07
Prikaži onboard, ko se pojavi okno za odklep zaslona; onboard je na ta način mogoče uporabiti npr. za vnašanje gesla, ki konča ohranjevalnik zaslona, kadar ga le-ta zahteva.
17.
Show the status item. A click on that icon hides or shows onboard.
2010-09-07
Prikaži stanje predmeta. Klik na ikono skrije ikono ali prikaže onboard.
19.
Snippets are pieces of text which are entered when the corresponding button in Onboard is pressed.
2010-09-07
Odseki so deli besedila, ki so vnešeni, ko pritisnete ustrezno tipko na Onboardu.
20.
Some password dialogs disable the area around them, making it impossible to click on onboard. By activating this option, these dialogs behave as normal windows and the area around the dialog remains active. This option is also available in the Assistive Technologies control panel.
2010-09-07
Nekatera pogovorna okna z gesli onemogočijo področje okrog njih, kar naredi klikanje na onboard nemogoče. Izbrana možnost določi, da se ta pogovorna okna obnašajo kot običajna okna in področje okoli pogovornih oken ostane dejavno. Ta možnost je na voljo tudi v nadzorni plošči pomožne tehnologije.
24.
_Open custom layouts folder
2010-09-07
_Odpri postavitve po meri mape
26.
_Show status icon
2010-09-07
_Pokaži ikono stanja
27.
Enter text for snippet
2010-09-07
Vnesi besedilo za odsek
28.
No file manager to open layout folder
2010-09-07
Ni upravitelja datotek za odpretje postavitev mape.
29.
Enter name for personalised layout
2010-09-07
Vnesite ime za osebno postavitev
35.
Onboard is configured to appear with the dialog to unlock the screen; for example to dismiss the password-protected screensaver. However the system is not configured anymore to use onboard to unlock the screen. A possible reason can be that another application configured the system to use something else. Would you like to reconfigure the system to show onboard when unlocking the screen?
2010-09-07
Onboard je nastavljen tako, da se pojavi z oknom za odkepanje zaslona; na primer, za zavrnitev ohranjevalnika zaslona, zaščitenega z geslom Sistem ni več nastavljen, da uporablja onboard za odklepanje zaslona. Obstaja možnost, da drug program nastavlja sistem za uporabo česa drugega. Ali bi radi ponastavili sistem za prikaz onboarda pri zaklenjenem zaslonu?
36.
Onboard is configured to appear with the dialog to unlock the screen; for example to dismiss the password-protected screensaver. However this function is disabled in the system. Would you like to activate it?
2010-09-07
Onboard je nastavljen tako, da se pojavi s pogovornim oknom za odkepanje zaslona; na primer, za zavrnitev ohranjevalnika zaslona, zaščitenega z geslom Ta možnost je izključena na vašem sistemu. Ali bi ga radi aktivirali?
2010-09-07
Onboard je nastavljen tako, da se pojavi z oknom za odkepanje zaslona; na primer, za zavrnitev ohranjevalnika zaslona, zaščitenega z geslom Ta možnost je izključena na vašem sistemu. Ali bi ga radi aktivirali?
37.
Units for canvas height and width must currently be px (pixels).
2010-09-07
Enote za višino in širino platna morajo biti v px (pikslih).
38.
%s appears in scanning definition only
2010-09-07
%s se pojavi le v pregledovanju definicije
64.
- middle/right click buttons disabled
2010-09-07
- srednji/desni klik je onemogočen
65.
Xlib unavailable%s
2010-09-07
Xlib ni na voljo%s
66.
XInput extension unavailable%s
2010-09-07
XInput razširitev ni na voljo%s