Browsing Romanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Romanian guidelines.

These translations are shared with Nautilus main series template nautilus.

1120 of 34 results
86.
Width of border around the label and image in the alert dialog
Lățimea marginii din jurul unui text sau a unei imagini în dialogul de alertă
Translated by Adi Roiban on 2009-03-02
Reviewed by Lucian Adrian Grijincu on 2011-01-25
In upstream:
Lățimea marginii din jurul unui text sau unei imagini în dialogul de alertă
Suggested by Daniel Șerbănescu on 2010-12-28
Located in ../eel/eel-alert-dialog.c:110
98.
Line wrap
Încadrare linie
Translated by Adi Roiban on 2009-03-02
Reviewed by Lucian Adrian Grijincu on 2011-01-25
In upstream:
Încadrare liniei
Suggested by Daniel Șerbănescu on 2010-12-28
Located in ../eel/eel-editable-label.c:328
104.
Select All
Selectare tot
Translated by Adi Roiban on 2009-03-02
Reviewed by Lucian Adrian Grijincu on 2011-01-25
In upstream:
Selectează tot
Suggested by Daniel Șerbănescu on 2010-12-28
Located in src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:218
105.
Input Methods
Metode intrare
Translated by Adi Roiban on 2009-03-02
Reviewed by Lucian Adrian Grijincu on 2011-01-25
In upstream:
Metode de intrare
Suggested by Daniel Șerbănescu on 2010-12-28
Located in ../eel/eel-editable-label.c:3115
109.
You can stop this operation by clicking cancel.
Puteți opri acestă operație prin apăsarea pe „Anulează”.
Translated by Adi Roiban on 2009-03-02
Reviewed by Lucian Adrian Grijincu on 2011-01-25
In upstream:
Puteți opri acestă operație prin apăsarea butonului „Anulează”.
Suggested by Daniel Șerbănescu on 2010-12-28
Located in eel/eel-stock-dialogs.c:213
111.
A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The actual number of captions shown depends on the zoom level. Possible values are: "size", "type", "date_modified", "date_changed", "date_accessed", "owner", "group", "permissions", "octal_permissions" and "mime_type".
Translators: date_modified - mtime, the last time file contents were changed
date_changed  - ctime, the last time file meta-information changed
O listă de câmpuri explicative afișate sub iconițe în modul de vizualizare ca iconițe sau pe desktop. Numărul efectiv de câmpuri afișate depinde de nivelul de mărire. Valorile admise sunt: „size” (dimensiunea), „type” (tipul), „date_modified” (data ultimei modificări a conținutului), „date_changed” (data ultimei modificări), „date_accessed” (data ultimului acces), „owner” (proprietar), „group” (grup), „permissions” (permisiuni), „octal_permissions” (permisiuni exprimate octal) și „mime_type” (tip mime).
Translated by Adi Roiban on 2008-07-09
Reviewed by Lucian Adrian Grijincu on 2011-01-25
In upstream:
O listă de câmpuri explicative afișate sub iconițe în modul de vizualizare ca iconițe sau pe desktop. Numărul efectiv de câmpuri afișate depinde de nivelul de mărire. Valorile admise sunt: „size” (dimensiunea), „type” (tipul), „date_modified” (data ultimei modificări a conținutului), „date_changed” (data ultimei modificări), „date_accessed” (data ultimului acces), „owner” (proprietar), „group” (grup), „permissions” (permisiuni), „octal_permissions” (permisiuni exprimate octal) și „mime_type” (tip mime).
Suggested by Daniel Șerbănescu on 2010-12-28
Located in ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:3
113.
A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by ellipses, depending on the zoom level. Each of the list entries is of the form "Zoom Level:Integer". For each specified zoom level, if the given integer is larger than 0, the file name will not exceed the given number of lines. If the integer is 0 or smaller, no limit is imposed on the specified zoom level. A default entry of the form "Integer" without any specified zoom level is also allowed. It defines the maximum number of lines for all other zoom levels. Examples: 0 - always display overlong file names; 3 - shorten file names if they exceed three lines; smallest:5,smaller:4,0 - shorten file names if they exceed five lines for zoom level "smallest". Shorten file names if they exceed four lines for zoom level "smaller". Do not shorten file names for other zoom levels. Available zoom levels: smallest (33%), smaller (50%), small (66%), standard (100%), large (150%), larger (200%), largest (400%)
Un șir de caractere ce specifică cum să fie înlocuite prin puncte de suspensie, părți din nume prea lungi de fișiere. Fiecare element al liste este de forma „Zoom Level:Întreg”. Pentru fiecare nivel de scalare specificat, dacă valoarea dată este mai mare decât 0, numele fișierului nu va depăzi lungimea valorii date. Dacă valoare este 0 sau mai mică, nu se impune nici o limită pentru nivelul de scalare specificat. Nu este permisă o valoare implicită, fără specificarea nivelului de scalare. O astfel de valoare definește numărul maxim de linii a tuturor celorlate nivele. Exemple: 0 - afișează întotdeanua numele lungi; 3 - scurtează numele fișierelor dacă depășesc 3 linii; „smallest:5,smaller:4,0” - scurtează numele fișierelor dacă depășesc 5 linii pentru nivelul de scalare „smallest”. Nu scurtează numele fișierelor pentru alte nivele. Nivele disponibile: smallest (33%), smaller (50%), small (66%), standard (100%), large (150%), larger (200%), largest (400%)
Translated by Adi Roiban on 2009-03-02
Reviewed by Lucian Adrian Grijincu on 2011-01-25
In upstream:
Un șir de caractere ce specifică cum să fie înlocuite prin puncte de suspensie, părți din nume prea lungi de fișiere. Fiecare element al listei este de forma „Zoom Level:Întreg”. Pentru fiecare nivel de scalare specificat, dacă valoarea dată este mai mare decât 0, numele fișierului nu va depăși lungimea valorii date. Dacă valoare este 0 sau mai mică, nu se impune nici o limită pentru nivelul de scalare specificat. Nu este permisă o valoare implicită, fără specificarea nivelului de scalare. O astfel de valoare definește numărul maxim de linii al tuturor celorlalte nivele. Exemple: 0 - afișează întotdeauna numele lungi; 3 - scurtează numele fișierelor dacă depășesc 3 linii; „smallest:5,smaller:4,0” - scurtează numele fișierelor dacă depășesc 5 linii pentru nivelul de scalare „smallest”. Nu scurtează numele fișierelor pentru alte nivele. Nivele disponibile: smallest (33%), smaller (50%), small (66%), standard (100%), large (150%), larger (200%), largest (400%)
Suggested by Daniel Șerbănescu on 2010-12-28
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:49
115.
Always use the location entry, instead of the pathbar
Folosește întotdeauna intrarea pentru locație, în loc de bara de cale
Translated by Lucian Adrian Grijincu on 2009-08-26
Reviewed by Adi Roiban on 2011-06-25
In upstream:
Utilizează întotdeauna câmpul de text, în locul unei bare de locație
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2017-09-03
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:86
116.
An integer specifying how parts of overlong file names should be replaced by ellipses on the desktop. If the number is larger than 0, the file name will not exceed the given number of lines. If the number is 0 or smaller, no limit is imposed on the number of displayed lines.
Un număr întreg specificând cum părți din nume de fișiere prea lungi ar trebui înlocuite de elipse pe suprafața de lucru. Dacă numărul este mai mare ca 0, numele fișierului nu va depăși numărul de linii specificat. Dacă numărul este 0 sau mai mic, nicio limită nu este impusă asupra numărului de linii afișate.
Translated by Valentin Bora on 2008-10-07
Reviewed by Lucian Adrian Grijincu on 2011-01-25
In upstream:
Un număr întreg specificând cum părți din nume de fișiere prea lungi ar trebui înlocuite de elipse pe desktop. Dacă numărul este mai mare ca 0, numele fișierului nu va depăși numărul de linii specificat. Dacă numărul este 0 sau mai mic, nicio limită nu este impusă asupra numărului de linii afișate.
Suggested by Daniel Șerbănescu on 2010-12-28
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:320
117.
Color for the default folder background. Only used if background_set is true.
Culoarea implicită de fundal pentru directoare. Este utilizată doar dacă opțiunea background_set este activată.
Translated by Liviu Uţiu on 2008-04-24
Reviewed by Lucian Adrian Grijincu on 2011-01-25
In upstream:
Culoarea implicită de fundal pentru dosare. Este utilizată doar dacă opțiunea background_set are valoarea „true”.
Suggested by Daniel Șerbănescu on 2010-12-28
Located in ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:11
1120 of 34 results

This translation is managed by Ubuntu Romanian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adi Roiban, Alex Eftimie, Claudia Cotună, Daniel Șerbănescu, Doru Horișco, Froggy, George Dumitrescu, Liviu Uţiu, Lucian Adrian Grijincu, Marian Vasile, Meriuță Cornel, Mircea MITU, Mugurel Tudor, Nichita Uțiu, Valentin Bora, Vlad Paul Paval.