Browsing Danish translation

113 of 1453 results
113.
A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by ellipses, depending on the zoom level. Each of the list entries is of the form "Zoom Level:Integer". For each specified zoom level, if the given integer is larger than 0, the file name will not exceed the given number of lines. If the integer is 0 or smaller, no limit is imposed on the specified zoom level. A default entry of the form "Integer" without any specified zoom level is also allowed. It defines the maximum number of lines for all other zoom levels. Examples: 0 - always display overlong file names; 3 - shorten file names if they exceed three lines; smallest:5,smaller:4,0 - shorten file names if they exceed five lines for zoom level "smallest". Shorten file names if they exceed four lines for zoom level "smaller". Do not shorten file names for other zoom levels. Available zoom levels: smallest (33%), smaller (50%), small (66%), standard (100%), large (150%), larger (200%), largest (400%)
En streng, der angiver hvordan dele af overordentligt lange filnavne skal erstattes med ellipse, afhængigt af forstørrelsesniveau. Hver af listeelementerne er på formen "Forstørrelsesniveau:Heltal". For hvert angivet forstørrelsesniveau vil filnavnet, hvis det givne heltal er større end 0, ikke overstige det givne antal linjer. Hvis heltallet er 0 eller mindre, vil ingen begrænsning gælde på det angivne forstørrelsesniveau. En angivelse på formen "Heltal" uden noget angivet forstørrelsesniveau tillades også. Den definerer det maksimale antal linjer for alle andre forstørrelsesniveauer. Eksempler: 0 - vis altid overordentligt lange filnavne; 3 - forkort filnavne hvis de overstiger tre linjer; smallest:5,smaller:4,0 - forkort filnavne hvis de overstiger fem linjer for forstørrelsesniveauet "smallest". Forkort filnavne hvis de overstiger fire linjer for forstørrelsesniveauet "smaller". Forkort ikke filnavne for andre forstørrelsesniveauer. Tilgængelige forstørrelsesniveauer: smallest (33%), smaller (50%), small (66%), standard (100%), large (150%), larger (200%), largest (400%)
Translated by Ask Hjorth Larsen on 2008-09-30
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:49
113 of 1453 results

This translation is managed by De danske oversættere af Ubuntu, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.