Translations by Ask Hjorth Larsen

Ask Hjorth Larsen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 678 results
1.
File is not a valid .desktop file
2009-02-16
Filen er ikke en gyldig .desktop-fil
2.
Unrecognized desktop file Version '%s'
2009-02-16
Ukendt version af skrivebordsfil "%s"
3.
Starting %s
2009-02-16
Starter %s
4.
Application does not accept documents on command line
2009-02-16
Programmet understøtter ikke dokumenter på kommandolinjen
5.
Unrecognized launch option: %d
2009-02-16
Ukendt opstartstilvalg: %d
6.
Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry
2009-02-16
Kan ikke give dokument-URI'er til en "Type=Link"-skrivebordspost
7.
Not a launchable item
2009-02-16
Ikke et kørbart element
8.
Disable connection to session manager
2009-02-16
Deaktivér forbindelse til sessionshåndtering
9.
Specify file containing saved configuration
2009-02-16
Angiv fil indeholdende gemt konfiguration
10.
FILE
2009-02-16
FIL
11.
Specify session management ID
2009-02-16
Angiv ID for sessionshåndtering
12.
ID
2009-02-16
ID
13.
Session management options:
2009-09-21
Indstillinger for sessionshåndtering:
14.
Show session management options
2009-09-21
Vis indstillinger for sessionshåndtering
84.
Archive Mounter
2010-04-14
Arkivmonteringsprogram
85.
Image/label border
2009-02-16
Billed-/mærkatkant
86.
Width of border around the label and image in the alert dialog
2009-02-16
Bredden af kanten omkring mærkaten og billedet i påmindelsesvinduet
87.
Alert Type
2009-02-16
Påmindelsestype
88.
The type of alert
2009-02-16
Påmindelsens type
89.
Alert Buttons
2009-02-16
Påmindelsesknapper
90.
The buttons shown in the alert dialog
2009-02-16
Knapperne som vises i påmindelsesvinduet
91.
Show more _details
2009-02-16
Vis flere _detaljer
92.
X
2009-02-16
X
93.
Y
2009-02-16
Y
94.
Text
2009-01-01
Tekst
95.
The text of the label.
2009-02-16
Teksten for mærkaten.
96.
Justification
2009-02-16
Justering
97.
The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See GtkMisc::xalign for that.
2009-02-16
Den indbyrdes justering af tekstlinjerne i mærkaten. Dette påvirker IKKE justeringen af mærkaten inden for dens allokering. Se GtkMisc::xalign angående dette.
98.
Line wrap
2009-02-16
Linjeombrydning
99.
If set, wrap lines if the text becomes too wide.
2009-02-16
Hvis sat, så ombryd linjer når teksten bliver for bred.
100.
Cursor Position
2009-02-16
Markørposition
101.
The current position of the insertion cursor in chars.
2009-02-16
Den aktuelle position af indsættelsesmarkøren, målt i tegn.
102.
Selection Bound
2009-02-16
Markeringsgrænse
103.
The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars.
2009-02-16
Placeringen af den modsatte ende af markeringen fra markøren, målt i tegn.
104.
Select All
2009-02-16
Vælg alt
105.
Input Methods
2009-02-16
Indtastningsmetoder
106.
GConf error: %s
2009-02-16
GConf-fejl: %s
107.
GConf error: %s
2009-02-16
GConf-fejl: %s
108.
All further errors shown only on terminal.
2009-02-16
Alle yderligere fejl vises kun i terminal.
109.
You can stop this operation by clicking cancel.
2009-02-16
Du kan standse denne operation ved at klikke på annullér.
110.
(invalid Unicode)
2009-02-16
(ugyldig Unicode)
113.
A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by ellipses, depending on the zoom level. Each of the list entries is of the form "Zoom Level:Integer". For each specified zoom level, if the given integer is larger than 0, the file name will not exceed the given number of lines. If the integer is 0 or smaller, no limit is imposed on the specified zoom level. A default entry of the form "Integer" without any specified zoom level is also allowed. It defines the maximum number of lines for all other zoom levels. Examples: 0 - always display overlong file names; 3 - shorten file names if they exceed three lines; smallest:5,smaller:4,0 - shorten file names if they exceed five lines for zoom level "smallest". Shorten file names if they exceed four lines for zoom level "smaller". Do not shorten file names for other zoom levels. Available zoom levels: smallest (33%), smaller (50%), small (66%), standard (100%), large (150%), larger (200%), largest (400%)
2008-09-30
En streng, der angiver hvordan dele af overordentligt lange filnavne skal erstattes med ellipse, afhængigt af forstørrelsesniveau. Hver af listeelementerne er på formen "Forstørrelsesniveau:Heltal". For hvert angivet forstørrelsesniveau vil filnavnet, hvis det givne heltal er større end 0, ikke overstige det givne antal linjer. Hvis heltallet er 0 eller mindre, vil ingen begrænsning gælde på det angivne forstørrelsesniveau. En angivelse på formen "Heltal" uden noget angivet forstørrelsesniveau tillades også. Den definerer det maksimale antal linjer for alle andre forstørrelsesniveauer. Eksempler: 0 - vis altid overordentligt lange filnavne; 3 - forkort filnavne hvis de overstiger tre linjer; smallest:5,smaller:4,0 - forkort filnavne hvis de overstiger fem linjer for forstørrelsesniveauet "smallest". Forkort filnavne hvis de overstiger fire linjer for forstørrelsesniveauet "smaller". Forkort ikke filnavne for andre forstørrelsesniveauer. Tilgængelige forstørrelsesniveauer: smallest (33%), smaller (50%), small (66%), standard (100%), large (150%), larger (200%), largest (400%)
114.
All columns have same width
2008-09-30
Alle kolonner har samme bredde
116.
An integer specifying how parts of overlong file names should be replaced by ellipses on the desktop. If the number is larger than 0, the file name will not exceed the given number of lines. If the number is 0 or smaller, no limit is imposed on the number of displayed lines.
2008-09-30
Et heltal, der angiver hvordan dele af overordentligt lange filnavne skal erstattes med ellipse på skrivebordet. Hvis tallet er større end 0, vil filnavnet ikke overstige det givne antal linjer. Hvis tallet er 0 eller mindre, vil ikke være nogen grænse for antallet af viste linjer.
117.
Color for the default folder background. Only used if background_set is true.
2008-03-11
Farve for den forvalgte mappebaggrund. Benyttes kun hvis background_set er sand.
122.
Custom Background
2008-03-11
Brugerdefineret baggrund
129.
Default Thumbnail Icon Size
2007-08-30
Standardstørrelse for miniatureikoner
132.
Default compact view zoom level
2008-09-30
Forvalgt zoomniveau for kompakt visning
139.
Default zoom level used by the compact view.
2008-09-30
Forvalgt zoomniveau for kompakt visning.
140.
Default zoom level used by the icon view.
2008-09-30
Forvalgt zoomniveau for ikonvisningen.