Translations by AJenbo

AJenbo has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

5185 of 85 results
724.
%s%s, %s, %s
2010-09-15
%s%s, %s, %s
727.
Open With %s
2010-09-15
Åbn med %s
734.
"%s" will be moved if you select the Paste command
2010-03-30
"%s" vil blive flyttet hvis du vælger kommandoen Indsæt
735.
"%s" will be copied if you select the Paste command
2010-03-30
"%s" vil blive kopieret hvis du vælger kommandoen Indsæt
736.
The %'d selected item will be moved if you select the Paste command
The %'d selected items will be moved if you select the Paste command
2010-03-30
%'d valgt objekt vil blive flyttet hvis du vælger kommandoen Indsæt
De %'d valgte objekter vil blive flyttet hvis du vælger kommandoen Indsæt
737.
The %'d selected item will be copied if you select the Paste command
The %'d selected items will be copied if you select the Paste command
2010-03-30
%'d valgt objekt vil blive kopieret hvis du vælger kommandoen Indsæt
De %'d valgte objekter vil blive kopieret hvis du vælger kommandoen Indsæt
764.
Open With Other _Application...
2010-09-15
Åbn med andet _program...
767.
Prepare the selected files to be moved with a Paste command
2010-03-30
Forbered de valgte filer til at blive flyttet med en Indsæt-kommando
768.
Prepare the selected files to be copied with a Paste command
2010-03-30
Forbered de valgte filer til at blive kopieret med en Indsæt-kommando
772.
Cop_y to
2010-09-15
Kop_iér til
773.
M_ove to
2010-09-15
F_lyt til
819.
Prepare this folder to be moved with a Paste command
2010-03-30
Forbered denne mappe til at blive flyttet med en Indsæt-kommando
838.
Copy the current selection to the desktop
2010-03-30
Kopiér den nuværende markering til skrivebordet
839.
Move the current selection to the desktop
2010-03-30
Flyt den nuværende markering til skrivebordet
881.
_Open With %s
2010-09-15
_Åbn med %s
930.
by T_rash Time
2010-09-15
efter tidspunkt for flytning til _papirkurv
931.
Keep icons sorted by trash time in rows
2010-09-15
Hold ikoner sorteret efter tidspunkt for flytning til papirkurv i rækker
932.
_Organize Desktop by Name
2010-09-15
_Organisér skrivebord efter navn
934.
Resize Icon...
2010-09-15
Ændr størrelse på ikon...
935.
Make the selected icon resizable
2010-09-15
Gør det valgte ikon udstrækkeligt
938.
_Organize by Name
2010-09-15
_Organisér efter navn
953.
By T_rash Time
2010-09-15
Efter _papirkurvstidspunkt
1083.
Connect to Server
2011-05-18
Forbind til server
1087.
Change Desktop Background
2011-04-12
Skift skrivebordsbaggrund
1088.
Ubuntu Help
2011-04-12
Ubuntu hjælp
1148.
Open each _folder in its own window
2010-07-12
Åbn hver _mappe i et separat vindue
1150.
Preview _sound files:
2011-05-18
Smuglyt til _lydfiler:
1238.
S_witch to Other Pane
2010-09-15
_Skift til modsatte rude
1240.
Sa_me Location as Other Pane
2010-09-15
Sa_mme sted som anden rude
1254.
S_how Search
2010-09-15
_Vis søgning
1266.
E_xtra Pane
2010-09-15
E_kstra rude
1282.
Open the contents of your desktop in a folder
2010-02-05
Åben indholdet af dit skrivebord i en mappe
1371.
Restore Selected Items
2010-09-15
Genopret valgte objekter
1372.
Restore selected items to their original position
2010-09-15
Genopret hvert markeret objekt i dets oprindelige placering
1383.
Nautilus cannot handle "%s" locations.
2009-03-22
Nautilus kan ikke håndtere "%s"-steder.