Translations by AJenbo

AJenbo has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 85 results
112.
A string containing the saved geometry and coordinates string for navigation windows.
2010-09-15
En streng, der indeholder den gemte geometri og koordinatstreng til navigationsvinduer.
181.
If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted by name, then instead of sorting the files from "a" to "z", they will be sorted from "z" to "a"; if sorted by size, instead of being incrementally they will be sorted decrementally.
2010-03-30
Hvis sand vil filer i nye vinduer blive sorteret i omvendt rækkefølge, dvs. ved f.eks. sortering efter navn vil filerne blive sorteret fra "å" til "a" i stedet for fra "a" til "å"; ved sortering efter størrelse vil filerne blive sorteret stigende i stedet for faldende.
228.
The format of file dates. Possible values are "locale", "iso", and "informal".
2011-05-18
Formatet for fildatoer. Mulige værdier er "locale", "iso" og "informal".
229.
The geometry string for a navigation window.
2010-09-15
Geometristrengen for navigationsvinduet.
249.
Whether the navigation window should be maximized by default.
2010-09-15
Om navigationsvinduet skal være maksimeret som standard.
250.
Whether the navigation window should be maximized.
2010-09-15
Om navigationsvinduet skal være maksimeret.
317.
Trashed On
2010-09-15
Smidt i papirkurv
318.
Date when file was moved to the Trash
2010-09-15
Dato hvorpå filen blev flyttet til papirkurven
319.
Original Location
2010-09-15
Oprindelig placering
320.
Original location of file before moved to the Trash
2010-09-15
Oprindelig placering af filen før den blev flyttet til Papirkurven
340.
Merge folder "%s"?
2010-09-15
Flet mappen "%s"?
341.
Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the files being copied.
2010-09-28
Ved sammenføjning vil der blive bedt om bekræftelse før der overskrives filer i mappen, som er i konflikt med dem, der flyttes.
342.
An older folder with the same name already exists in "%s".
2010-09-28
En ældre mappe med det samme navn findes allerede i "%s".
343.
A newer folder with the same name already exists in "%s".
2010-09-28
En nyere mappe med det samme navn findes allerede i "%s".
344.
Another folder with the same name already exists in "%s".
2010-09-28
En anden mappe med det samme navn findes allerede i "%s".
345.
Replacing it will remove all files in the folder.
2010-09-28
Ved erstatning vil alle filer i mappen blive fjernet.
346.
Replace folder "%s"?
2010-09-15
Erstat mappen "%s"?
347.
A folder with the same name already exists in "%s".
2010-09-28
En mappe med det samme navn findes allerede i "%s".
348.
Replace file "%s"?
2010-09-15
Erstat filen "%s"?
349.
Replacing it will overwrite its content.
2010-09-28
Ved erstatning vil dens indhold blive overskrevet.
350.
An older file with the same name already exists in "%s".
2010-09-28
En ældre fil med det samme navn findes allerede i "%s".
351.
A newer file with the same name already exists in "%s".
2010-09-28
En nyere fil med det samme navn findes allerede i "%s".
352.
Another file with the same name already exists in "%s".
2010-09-28
En anden fil med det samme navn findes allerede i "%s".
353.
Original file
2010-09-15
Oprindelig fil
356.
Last modified:
2010-09-15
Sidst ændret:
357.
Replace with
2010-09-15
Erstat med
358.
Merge
2010-09-15
Sammenflet
359.
_Select a new name for the destination
2010-09-15
_Vælg et nyt navn til destinationen
360.
Apply this action to all files
2010-09-15
Udfør denne handling på alle filer
362.
Re_name
2010-09-15
Om_døb
363.
Replace
2010-09-15
Erstat
364.
File conflict
2010-09-15
Filkonflikt
385.
th copy)
2010-03-30
. kopi)
386.
st copy)
2010-03-30
. kopi)
387.
nd copy)
2010-03-30
. kopi)
388.
rd copy)
2010-03-30
. kopi)
400.
Empty all items from Trash?
2010-09-15
Slet alle filer i papirkurven?
401.
All items in the Trash will be permanently deleted.
2010-09-15
Alle elementer i papirkurven vil blive slettet permanent.
417.
%'d file left to trash
%'d files left to trash
2011-05-18
%'d fil tilbage at smide i papirkurv
%'d filer tilbage at smide i papirkurv
521.
Mon, Oct 00 0000 at 00:00:00 PM
2010-03-30
man. d. 0. okt. 0000 kl. 00:00:00
523.
Mon, Oct 00 0000 at 00:00 PM
2010-03-30
ons. d. 0. okt. 0000 kl. 00:00
525.
Oct 00 0000 at 00:00 PM
2010-03-30
0. okt 0000 kl. 00:00
527.
Oct 00 0000, 00:00 PM
2010-03-30
0. okt 0000, 01:00
585.
By Modification Date
2011-05-18
Efter ændringstidspunkt
664.
No other applications are available to view this file. If you copy this file onto your computer, you may be able to open it.
2010-09-15
Der er ikke andre tilgængelige programmer, som kan vise denne fil. Hvis du kopierer filen over på din maskine, kan du måske åbne den.
665.
No other actions are available to view this file. If you copy this file onto your computer, you may be able to open it.
2010-09-15
Der er ikke andre tilgængelige handlinger som kan vise denne fil. Hvis du kopierer filen over på din maskine, kan du måske åbne den.
674.
Show copy dialog
2010-02-05
Vis kopieringsdialog
708.
Examples:
2010-09-15
Eksempler:
720.
Free space: %s
2010-09-15
Fri plads: %s
722.
%s, %s
2010-09-15
%s, %s