Translations by Bartosz Sawicki

Bartosz Sawicki has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 2070 results
40.
Pickling archive state into
2006-04-06
Zapisywanie stanu archiwum do
41.
Updating index files for archive [%(archive)s]
2006-04-06
Aktualizacja indeksów z archiwum [%(archive)s]
42.
Thread
2006-04-06
Wątek
43.
#%(counter)05d %(msgid)s
2006-04-06
#%(counter)05d %(msgid)s
44.
due to excessive bounces
2006-04-06
z powodu zbyt wielu zwrotów
45.
by yourself
2006-04-06
przez Ciebie samego
46.
by the list administrator
2006-04-06
przez administratora listy
47.
for unknown reasons
2006-04-06
z nieznanego powodu
48.
disabled
2006-04-06
zablokowana
49.
Bounce action notification
2006-04-06
Powiadamianie o zwrotach
50.
The last bounce received from you was dated %(date)s
2006-04-06
Ostatni zwrot otrzymano z Twojego adresu dnia %(date)s
51.
(no subject)
2006-04-06
(brak tematu)
52.
[No bounce details are available]
2006-04-06
[brak opisu zwrotu]
53.
Moderator
2006-04-06
Moderator
54.
Administrator
2006-04-06
Administrator
55.
No such list <em>%(safelistname)s</em>
2006-04-06
Nie znaleziono listy <em>%(safelistname)s</em>
56.
Authorization failed.
2008-01-15
Błąd uwierzytelniania.
2006-04-06
Błąd autoryzacji.
2006-04-06
Błąd autoryzacji.
57.
You have turned off delivery of both digest and non-digest messages. This is an incompatible state of affairs. You must turn on either digest delivery or non-digest delivery or your mailing list will basically be unusable.
2006-04-06
Wyłączyłeś dostarczanie poczty zarówno w trybie listów jak i w trybie paczek. Jest to niepożądana sytuacja. Musisz włączyć jeden z wymienionych trybów; inaczej lista będzie bezużyteczna.
58.
Warning:
2006-04-06
Uwaga:
59.
You have digest members, but digests are turned off. Those people will not receive mail.
2006-04-06
Istnieją subskrybenci z włączonym trybem paczek, a wyłączyłeś go globalnie. Ci ludzie nie będą otrzymywać poczty.
2006-04-06
Istnieją subskrybenci z włączonym trybem paczek, a wyłączyłeś go globalnie. Ci ludzie nie będą otrzymywać poczty.
2006-04-06
Istnieją subskrybenci z włączonym trybem paczek, a wyłączyłeś go globalnie. Ci ludzie nie będą otrzymywać poczty.
2006-04-06
Istnieją subskrybenci z włączonym trybem paczek, a wyłączyłeś go globalnie. Ci ludzie nie będą otrzymywać poczty.
61.
%(hostname)s mailing lists - Admin Links
2006-04-06
Listy dyskusyjne na serwerze %(hostname)s - Administracja
2006-04-06
Listy dyskusyjne na serwerze %(hostname)s - Administracja
2006-04-06
Listy dyskusyjne na serwerze %(hostname)s - Administracja
62.
Welcome!
2006-04-06
Witamy !
2006-04-06
Witamy !
2006-04-06
Witamy !
2006-04-06
Witamy !
63.
Mailman
2006-04-06
Mailman
64.
<p>There currently are no publicly-advertised %(mailmanlink)s mailing lists on %(hostname)s.
2006-04-06
<p>Nie ma obecnie żadnych publicznie dostępnych %(mailmanlink)s list dyskusyjnych na serwerze %(hostname)s.
2006-04-06
<p>Nie ma obecnie żadnych publicznie dostępnych %(mailmanlink)s list dyskusyjnych na serwerze %(hostname)s.
2006-04-06
<p>Nie ma obecnie żadnych publicznie dostępnych %(mailmanlink)s list dyskusyjnych na serwerze %(hostname)s.
65.
<p>Below is the collection of publicly-advertised %(mailmanlink)s mailing lists on %(hostname)s. Click on a list name to visit the configuration pages for that list.
2006-04-06
<p>Poniżej wymieniono publicznie dostępne %(mailmanlink)s listy na serwerze %(hostname)s. Kliknij w nazwę listy, aby przejść do jej konfiguracji.
2006-04-06
<p>Poniżej wymieniono publicznie dostępne %(mailmanlink)s listy na serwerze %(hostname)s. Kliknij w nazwę listy, aby przejść do jej konfiguracji.
66.
right
2006-04-06
prawo
67.
To visit the administrators configuration page for an unadvertised list, open a URL similar to this one, but with a '/' and the %(extra)slist name appended. If you have the proper authority, you can also <a href="%(creatorurl)s">create a new mailing list</a>. <p>General list information can be found at
2006-04-06
Wejście w opcje konfiguracyjne listy ukrytej wymaga utworzenia URL podobny do aktualnego, ale ze znakiem '/' i nazwą %(extra)s listy na końcu. Posiadając odpowiednie uprawnienia, można <a href="%(creatorurl)s">założyć nową listę dyskusyjną</a>. <p>Ogólne dane o listach dyskusyjnych dostępne są na
2006-04-06
Wejście w opcje konfiguracyjne listy ukrytej wymaga utworzenia URL podobny do aktualnego, ale ze znakiem '/' i nazwą %(extra)s listy na końcu. Posiadając odpowiednie uprawnienia, można <a href="%(creatorurl)s">założyć nową listę dyskusyjną</a>. <p>Ogólne dane o listach dyskusyjnych dostępne są na
2006-04-06
Wejście w opcje konfiguracyjne listy ukrytej wymaga utworzenia URL podobny do aktualnego, ale ze znakiem '/' i nazwą %(extra)s listy na końcu. Posiadając odpowiednie uprawnienia, można <a href="%(creatorurl)s">założyć nową listę dyskusyjną</a>. <p>Ogólne dane o listach dyskusyjnych dostępne są na
68.
the mailing list overview page
2006-04-06
stronie informacyjnej
2006-04-06
stronie informacyjnej
2006-04-06
stronie informacyjnej
69.
<p>(Send questions and comments to
2006-04-06
<p>(Pytania i komentarze kieruj do
70.
List
2006-04-06
Lista
71.
Description
2006-04-06
Opis
72.
[no description available]
2006-04-06
[brak opisu]
73.
No valid variable name found.
2006-04-06
Nie znaleziono prawidłowej nazwy zmiennej.