Translations by Bartosz Sawicki

Bartosz Sawicki has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 2070 results
~
When you scrub attachments, they are stored in archive area and links are made in the message so that the member can access via web browser. If you want the attachments totally disappear, you can use content filter options.
2006-09-08
Odrzucenie załączników oznacza, że nadal będą one dostępne w archiwum na stronie www. Całkowite usunięcię załącznika możliwe jest dzięki opcji filtrowania formy.
2006-09-08
Odrzucenie załączników oznacza, że nadal będą one dostępne w archiwum na stronie www. Całkowite usunięcię załącznika możliwe jest dzięki opcji filtrowania formy.
~
This page allows you as the list owner, to permanent remove this mailing list from the system. <strong>This action is not undoable</strong> so you should undertake it only if you are absolutely sure this mailing list has served its purpose and is no longer necessary. <p>Note that no warning will be sent to your list members and after this action, any subsequent messages sent to the mailing list, or any of its administrative addreses will bounce. <p>You also have the option of removing the archives for this mailing list at this time. It is almost always recommended that you do <strong>not</strong> remove the archives, since they serve as the historical record of your mailing list. <p>For your safety, you will be asked to reconfirm the list password.
2006-04-06
Ta strona umożliwia administratorowi usunięcie tej listy dyskusyjnej z systemu. <strong>Tej operacji nie można cofnąć</strong>, a zatem powinieneś używać jej tylko wtedy, gdy jesteś absolutnie pewien, że lista jest już niepotrzebna. <p>Zwróć uwagę, że nie zostanie wysłana żadna informacja do subskrybentów, a po skasowaniu listy wszelkie wiadomości wysyłane na nią i na adresy administracyjne będą odbijane. <p>Możesz również skasować archiwa listy dyskusyjnej. W większości przypadków zalecane jest jednak <strong>pozostawienie</strong> archiwów służących jako zapis historyczny listy dyskusyjnej. <p>Dla bezpieczeństwa zostaniesz ponownie zapytany o hasło.
~
Normally, Mailman sends the regular delivery messages to the mail server in batches. This is much more efficent because it reduces the amount of traffic between Mailman and the mail server. <p>However, some lists can benefit from a more personalized approach. In this case, Mailman crafts a new message for each member on the regular delivery list. Turning this feature on may degrade the performance of your site, so you need to carefully consider whether the trade-off is worth it, or whether there are other ways to accomplish what you want. You should also carefully monitor your system load to make sure it is acceptable. <p>Select <em>No</em> to disable personalization and send messages to the members in batches. Select <em>Yes</em> to personalize deliveries and allow additional substitution variables in message headers and footers (see below). In addition, by selecting <em>Full Personalization</em>, the <code>To</code> header of posted messages will be modified to include the member's address instead of the list's posting address. <p>When personalization is enabled, a few more expansion variables that can be included in the <a href="?VARHELP=nondigest/msg_header">message header</a> and <a href="?VARHELP=nondigest/msg_footer">message footer</a>. <p>These additional substitution variables will be available for your headers and footers, when this feature is enabled: <ul><li><b>user_address</b> - The address of the user, coerced to lower case. <li><b>user_delivered_to</b> - The case-preserved address that the user is subscribed with. <li><b>user_password</b> - The user's password. <li><b>user_name</b> - The user's full name. <li><b>user_optionsurl</b> - The url to the user's option page. </ul>
2006-04-06
W normalnych ustawieniach, Mailman wysyła wiadomości do serwera poczty w porcjach. Jest to znacznie bardziej efektywne, ponieważ redukuje ilość ruchu pomiędzy Mailman'em a serwerem poczty. <p>Jednakże, dla niektórych list pożądane jest bardziej spersonalizowane podejście. W tym przypadku Mailman tworzy nowy dla każdego zwykłego subskrybenta. Włączenie tej opcji może pogorszyć wydajność serwera, a zatem należy dokładnie rozważyć, czy jest to akceptowalne, czy też istnieją inne możliwości osiągnięcia celu. Powinieneś również dokładnie monitorować obciążenie systemu aby upewnić się, że jest ono akceptowalne. <p>Ustaw <em>Nie</em>, żeby wyłączyć personalizacje i wysyłać wszystkie wiadomości w porcjach. Ustawienie <em>Tak</em> pozwala na personalizację dostarczania i dodatkowe podstawianie zmiennych w nagłówku i stopce (patrz niżej). Opcja <em>Pełna Personalizacja</em>, pozwala dodatkowo zmienić pole nagłowka <code>To</code>, tak że zawiera adres członka a nie, adres listy. <p>Po włączeniu opcji personalizacji wykonywane są dwie dodatkowe operacje. Po pierwsze, nagłówek <code>To:</code> (<code>Do:</code>) wysyłanego listu jest modyfikowany tak, aby zawierał adres subskrybenta, a zatem list wygląda jakby był adresowany do użytkownika, a nie na listę. <p>Po drugie, ustawiane są dodatkowe zmienne, których można użyć w <a href="?VARHELP=nondigest/msg_header">nagłówku</a> i <a href="?VARHELP=nondigest/msg_footer">stopce</a> wiadomości. <p>Następujące zmienne będą udostępnione: <ul><li><b>user_address</b> - Adres użytkownika skonwertowany na małe litery. <li><b>user_delivered_to</b> - Adres użytkownika z zachowaniem wielkości liter. <li><b>user_password</b> - Hasło użytkownika. <li><b>user_name</b> - Imię i nazwisko użytkownika. <li><b>user_optionsurl</b> - Adres URL do strony WWW z ustawieniami opcji użytkownika. </ul>
~
When a new member is subscribed to this list, their initial set of options is taken from the this variable's setting.
2006-04-06
Podczas zapisywania się nowej osoby, jej opcje są ustawiane zgodnie z ustatawionymi tutaj.
2006-04-06
Podczas zapisywania się nowej osoby, jej opcje są ustawiane zgodnie z ustatawionymi tutaj.
~
You have regular list members but non-digestified mail is turned off. They will receive mail until you fix this problem.
2006-04-06
Istnieją subskrybenci z włączonym trybem normalnym, a wyłączyłeś go globalnie. Ci ludzie nie będą otrzymywać poczty dopóki ten problem nie zostanie usunięty.
~
This page allows you as the list owner, to permanent remove this mailing list from the system. <strong>This action is not undoable</strong> so you should undertake it only if you are absolutely sure this mailing list has served its purpose and is no longer necessary. <p>Note that no warning will be sent to your list members and after this action, any subsequent messages sent to the mailing list, or any of its administrative addreses will bounce. <p>You also have the option of removing the archives for this mailing list at this time. It is almost always recommended that you do <strong>not</strong> remove the archives, since they serve as the historical record of your mailing list. <p>For your safety, you will be asked to reconfirm the list password.
2006-04-06
Ta strona umożliwia administratorowi usunięcie tej listy dyskusyjnej z systemu. <strong>Tej operacji nie można cofnąć</strong>, a zatem powinieneś używać jej tylko wtedy, gdy jesteś absolutnie pewien, że lista jest już niepotrzebna. <p>Zwróć uwagę, że nie zostanie wysłana żadna informacja do subskrybentów, a po skasowaniu listy wszelkie wiadomości wysyłane na nią i na adresy administracyjne będą odbijane. <p>Możesz również skasować archiwa listy dyskusyjnej. W większości przypadków zalecane jest jednak <strong>pozostawienie</strong> archiwów służących jako zapis historyczny listy dyskusyjnej. <p>Dla bezpieczeństwa zostaniesz ponownie zapytany o hasło.
2006-04-06
Ta strona umożliwia administratorowi usunięcie tej listy dyskusyjnej z systemu. <strong>Tej operacji nie można cofnąć</strong>, a zatem powinieneś używać jej tylko wtedy, gdy jesteś absolutnie pewien, że lista jest już niepotrzebna. <p>Zwróć uwagę, że nie zostanie wysłana żadna informacja do subskrybentów, a po skasowaniu listy wszelkie wiadomości wysyłane na nią i na adresy administracyjne będą odbijane. <p>Możesz również skasować archiwa listy dyskusyjnej. W większości przypadków zalecane jest jednak <strong>pozostawienie</strong> archiwów służących jako zapis historyczny listy dyskusyjnej. <p>Dla bezpieczeństwa zostaniesz ponownie zapytany o hasło.
~
Normally, Mailman sends the regular delivery messages to the mail server in batches. This is much more efficent because it reduces the amount of traffic between Mailman and the mail server. <p>However, some lists can benefit from a more personalized approach. In this case, Mailman crafts a new message for each member on the regular delivery list. Turning this feature on may degrade the performance of your site, so you need to carefully consider whether the trade-off is worth it, or whether there are other ways to accomplish what you want. You should also carefully monitor your system load to make sure it is acceptable. <p>Select <em>No</em> to disable personalization and send messages to the members in batches. Select <em>Yes</em> to personalize deliveries and allow additional substitution variables in message headers and footers (see below). In addition, by selecting <em>Full Personalization</em>, the <code>To</code> header of posted messages will be modified to include the member's address instead of the list's posting address. <p>When personalization is enabled, a few more expansion variables that can be included in the <a href="?VARHELP=nondigest/msg_header">message header</a> and <a href="?VARHELP=nondigest/msg_footer">message footer</a>. <p>These additional substitution variables will be available for your headers and footers, when this feature is enabled: <ul><li><b>user_address</b> - The address of the user, coerced to lower case. <li><b>user_delivered_to</b> - The case-preserved address that the user is subscribed with. <li><b>user_password</b> - The user's password. <li><b>user_name</b> - The user's full name. <li><b>user_optionsurl</b> - The url to the user's option page. </ul>
2006-04-06
W normalnych ustawieniach, Mailman wysyła wiadomości do serwera poczty w porcjach. Jest to znacznie bardziej efektywne, ponieważ redukuje ilość ruchu pomiędzy Mailman'em a serwerem poczty. <p>Jednakże, dla niektórych list pożądane jest bardziej spersonalizowane podejście. W tym przypadku Mailman tworzy nowy dla każdego zwykłego subskrybenta. Włączenie tej opcji może pogorszyć wydajność serwera, a zatem należy dokładnie rozważyć, czy jest to akceptowalne, czy też istnieją inne możliwości osiągnięcia celu. Powinieneś również dokładnie monitorować obciążenie systemu aby upewnić się, że jest ono akceptowalne. <p>Ustaw <em>Nie</em>, żeby wyłączyć personalizacje i wysyłać wszystkie wiadomości w porcjach. Ustawienie <em>Tak</em> pozwala na personalizację dostarczania i dodatkowe podstawianie zmiennych w nagłówku i stopce (patrz niżej). Opcja <em>Pełna Personalizacja</em>, pozwala dodatkowo zmienić pole nagłowka <code>To</code>, tak że zawiera adres członka a nie, adres listy. <p>Po włączeniu opcji personalizacji wykonywane są dwie dodatkowe operacje. Po pierwsze, nagłówek <code>To:</code> (<code>Do:</code>) wysyłanego listu jest modyfikowany tak, aby zawierał adres subskrybenta, a zatem list wygląda jakby był adresowany do użytkownika, a nie na listę. <p>Po drugie, ustawiane są dodatkowe zmienne, których można użyć w <a href="?VARHELP=nondigest/msg_header">nagłówku</a> i <a href="?VARHELP=nondigest/msg_footer">stopce</a> wiadomości. <p>Następujące zmienne będą udostępnione: <ul><li><b>user_address</b> - Adres użytkownika skonwertowany na małe litery. <li><b>user_delivered_to</b> - Adres użytkownika z zachowaniem wielkości liter. <li><b>user_password</b> - Hasło użytkownika. <li><b>user_name</b> - Imię i nazwisko użytkownika. <li><b>user_optionsurl</b> - Adres URL do strony WWW z ustawieniami opcji użytkownika. </ul>
~
When a new member is subscribed to this list, their initial set of options is taken from the this variable's setting.
2006-04-06
Podczas zapisywania się nowej osoby, jej opcje są ustawiane zgodnie z ustatawionymi tutaj.
1.
size not available
2006-04-06
rozmiar nie znany
2.
%(size)i bytes
2006-04-06
%(size)i bajtów
3.
at
2006-04-06
w
4.
Previous message:
2006-04-06
Poprzednia wiadomość:
5.
Next message:
2006-04-06
Następna wiadomość:
6.
thread
2006-04-06
wątku
7.
subject
2006-04-06
tematu
8.
author
2006-04-06
autora
9.
date
2006-04-06
daty
10.
<P>Currently, there are no archives. </P>
2006-04-06
<P>W tej chwili nie ma archiwum.</P>
11.
Gzip'd Text%(sz)s
2006-04-06
Tekst Gzipowany%(sz)s
12.
Text%(sz)s
2006-04-06
Tekst%(sz)s
13.
figuring article archives
2006-04-06
skanowanie wiadomości do archiwum
14.
April
2006-04-06
Kwiecień
15.
February
2006-04-06
Luty
16.
January
2006-04-06
Styczeń
17.
March
2006-04-06
Marzec
18.
August
2006-04-06
Sierpień
19.
July
2006-04-06
Lipiec
20.
June
2006-04-06
Czerwiec
21.
May
2006-04-06
Maj
22.
December
2006-04-06
Grudzień
23.
November
2006-04-06
Listopad
24.
October
2006-04-06
Październik
25.
September
2006-04-06
Wrzesień
26.
First
2006-04-06
Pierwszy
27.
Fourth
2006-04-06
Czwarty
28.
Second
2006-04-06
Drugi
29.
Third
2006-04-06
Trzeci
30.
%(ord)s quarter %(year)i
2006-04-06
%(ord)s kwartał %(year)i
31.
%(month)s %(year)i
2006-04-06
%(month)s %(year)i
32.
The Week Of Monday %(day)i %(month)s %(year)i
2006-04-06
Tydzień zaczynający się od poniedziałku %(day)i %(month)s %(year)i
33.
%(day)i %(month)s %(year)i
2006-04-06
%(day)i %(month)s %(year)i
34.
Computing threaded index
2006-04-06
Obliczanie listy wątków
35.
Updating HTML for article %(seq)s
2006-04-06
Aktualizacja pliku HTML dla wiadomości %(seq)s
36.
article file %(filename)s is missing!
2006-04-06
brakuje pliku archiwum %(filename)s !
37.
No subject
2006-04-06
Brak tematu
38.
Creating archive directory
2006-04-06
Tworzenie katalogu archiwum
39.
Reloading pickled archive state
2006-04-06
Ładowanie poprzedniego stanu archiwum