Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 44 results
1.
@@image: 'help:/images/C/kubuntu-desktop.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST
When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
(no translation yet)
Located in about/C/about.xml:37(None)
2.
About <phrase>Kubuntu</phrase>
(no translation yet)
Located in about/C/about.xml:12(title)
3.
Credits and License
Kreditet dhe Liçensimi
Translated and reviewed by Albano Kofsha on 2009-07-12
Located in about/C/about.xml:3(title)
4.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
(no translation yet)
Located in about/C/about.xml:4(para)
5.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Ky dokument është i bërë i mundshëm nën Creative Commons ShareAlike 2.5 Leja (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Albano Kofsha on 2009-07-12
Located in about/C/about.xml:5(para)
6.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Ju jeni i lirë të e ndryshoni, zgjëroni dhe të e improvizone burimin e dokumentit të Ubuntus nën kushtet e lejës. Të gjithë punët e derivuara duhet të lëshohen nga kjo leje.
Translated and reviewed by Albano Kofsha on 2009-07-12
Located in about/C/about.xml:6(para)
7.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Ky dokumentim shpërndahet me shpresën se do të jetë i dobishëm, por PA ASNJË GARANCI; madje edhe pa garancinë e shprehur të TREGTUESHMËRISË ose PËRSHTATJES PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR SI ËSHTË PËRSHKRUAR MË LART.
Translated and reviewed by Albano Kofsha on 2009-07-12
Located in about/C/about.xml:8(para)
8.
A copy of the license is available here: <ulink url="help:/kubuntu/copyright.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
(no translation yet)
Located in about/C/about.xml:11(para)
9.
2009
2009
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-09-06
Located in about/C/about.xml:14(year)
10.
Ubuntu Documentation Project
Projekti i Dokumentimit të Ubuntu
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-09-06
Located in about/C/about.xml:15(ulink)
110 of 44 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Albano Kofsha, Vilson Gjeci.