Browsing Romanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Romanian guidelines.
3645 of 313 results
36.
<p>Kate has a built-in terminal emulator, just click on <strong>"Terminal"</strong> at
the bottom to show or hide it as you desire.</p>
i18n: file: tips:38
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Kate are un emulator de terminal încorporat. Apăsați pe <strong>Terminal</strong> în
partea de jos pentru a-l afișa sau ascunde după dorință.</p>
Translated by Cristian Oneț
Reviewed by Adi Roiban
In upstream:
<p>Kate are un emulator de terminal înglobat. Apăsați pe <strong>Terminal</strong> în partea de jos pentru a-l afișa sau ascunde după dorință.</p>
Suggested by Sergiu Bivol
Located in tips.cpp:39
37.
<p>Kate can highlight the current line with a
<table bgcolor="yellow" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td>different
background color.<strong>|</strong></td></tr></table></p>
<p>You can set the color in the <em>Colors</em> page of the configuration
dialog.</p>
i18n: file: tips:44
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Kate poate evidenția linia curentă cu
<table bgcolor="yellow" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td>o culoare
de fundal diferită.<strong>|</strong></td> </tr></table></p>
<p>Puteți defini această culoare în subfereastra <em>Culori</em> a dialogului
de configurare.</p>
Translated by Cristian Oneț
Reviewed by Adi Roiban
In upstream:
<p>Kate poate evidenția linia curentă cu
<table bgcolor="yellow" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td>o culoare de fundal diferită.<strong>|</strong></td> </tr></table></p>
<p>Puteți seta această culoare în subfereastra <em>Culori</em> a dialogului de configurare.</p>
Suggested by Sergiu Bivol
Located in tips.cpp:45
38.
<p>You can open the currently edited file in any other application from within
Kate.</p>
<p>Choose <strong>File -&gt; Open With</strong> for the list of programs
configured
for the document type. There is also an option <strong>Other...</strong> to
choose any application on your system.</p>
i18n: file: tips:53
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Puteți deschide fișierul curent editat în orice altă aplicație direct din Kate.</p>
<p>Alegeți <strong>Fișier -&gt; Deschide cu</strong>
pentru o listă de programe configurate pentru
tipul de document. Există și opțiunea <strong>Altul...</strong>
pentru a alege orice altă aplicație din sistemul
dumneavoastră.</p>
Translated by Sergiu Bivol
Located in tips.cpp:54
39.
<p>You can configure the editor to always display the line numbers and/or
bookmark panes when started from the <strong>View Defaults</strong> page of the
configuration dialog.</p>
i18n: file: tips:63
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>În dialogul <strong>Vizualizări implicite</strong>
puteți configura editorul ca la pornire să afișeze
întotdeauna numerele de linie și/sau panoul cu semne de carte.</p>
Translated by Sergiu Bivol
Located in tips.cpp:64
40.
<p>You can download new or updated <em>Syntax highlight definitions</em> from
the <strong>Highlighting</strong> page in the configuration dialog.</p>
<p>Just click the <em>Download...</em> button on the <em>Open/Save -&gt; Modes & Filetypes</em>
tab (You have to be online, of course...).</p>
i18n: file: tips:70
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Puteți transfera <em>definiții de evidențiere de sintaxă</em> noi sau actualizate din
secțiunea <strong>Evidențiere</strong> a dialogului
de configurare.</p>
<p>Apăsați pe butonul <em>Descarcă...</em> din fila <em>Deschide/Salvează -&gt; Regimuri și tipuri de fișiere</em>
(Bineînțeles trebuie să fiți conectat la Internet).</p>
Translated by Sergiu Bivol
Located in tips.cpp:71
41.
<p>You can cycle through all open documents by pressing <strong>Alt+Left</strong>
or <strong>Alt+Right</strong>. The next/previous document will immediately be displayed
in the active frame.</p>
i18n: file: tips:78
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Puteți comuta printre toate documentele deschise folosind combinația de taste <strong>Alt+Stînga</strong>
sau <strong>Alt+Dreapta</strong>. Documentul
următor/precedent va fi imediat afișat în
cadrul activ.</p>
Translated by Sergiu Bivol
Located in tips.cpp:79
42.
<p>You can do cool sed-like regular expression replacements using <em>Command Line</em>.</p>
<p>For example, press <strong>F7</strong> and enter <code>s /oldtext/newtext/g</code>
to replace &quot;oldtext&quot; with &quot;newtext&quot; throughout the current
line.</p>
i18n: file: tips:85
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Puteți face înlocuiri de expresii regulate în genul <em>sed</em>
utilizînd <em>Linia de comandă</em>.</p>
<p>De exemplu, apăsați <strong>F7</strong> și
introduceți <code>s/textvechi/textnou/g</code>
pentru a înlocui &quot;textvechi&quot; cu &quot;textnou&quot; în toată linia curentă.</p>
Translated by Cristian Oneț
Reviewed by Adi Roiban
In upstream:
<p>Puteți face înlocuiri de tipul expresii regulate <em>sed</em>
utilizînd <em>Linia de comandă</em>.</p>
<p>De exemplu, apăsați <strong>F7</strong> și
introduceți <code>s/textvechi/textnou/g</code>
pentru a înlocui &quot;textvechi&quot; cu &quot;textnou&quot; în toată linia curentă.</p>
Suggested by Sergiu Bivol
Located in tips.cpp:86
43.
<p>You can repeat your last search by just pressing <strong>F3</strong>, or
<strong>Shift+F3</strong> if you want to search backwards.</p>
i18n: file: tips:93
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Puteți repeta ultima căutare executată apăsînd <strong>F3</strong>sau
<strong>Shift+F3</strong> dacă doriți să căutați în sens invers.</p>
Translated by Sergiu Bivol
Located in tips.cpp:94
44.
<p>You can filter the files displayed in the <em>File Selector</em> tool view.
</p>
<p>Simply enter your filter in the filter entry at the bottom, for example:
<code>*.html *.php</code> if you only want to see HTML and PHP files in the
current folder.</p>
<p>The File Selector will even remember your filters for you.</strong></p>
i18n: file: tips:99
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Puteți filtra fișierele afișate în vizualizarea de unelte <em>Selector de fișiere</em>.
</p>
<p>Pur și simplu introduceți filtrul dorit în linia de editare din partea de jos. De exemplu:
<code>*.html *.php</code> dacă doriți să vedeți numai fișierele HTML și PHP din
directorul curent.</p>
<p>În plus, selectorul de fișiere va ține minte filtrele pe care le-ați utilizat.</p>
Translated by Sergiu Bivol
Located in tips.cpp:100
45.
<p>You can have two views - or even more - of the same document in Kate. Editing
in either will be reflected in both.</p>
<p>So if you find yourself scrolling up and down to look at text at the other
end of a document, just press <strong>Ctrl+Shift+T</strong> to split
horizontally.</p>
i18n: file: tips:109
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>În Kate puteți avea două vizualizări - sau chiar mai multe - ale aceluiași document.
Editările făcute în oricare din ele vor fi reflectate în ambele.</p>
<p>Astfel, dacă vă găsiți în situația să defilați în sus și în jos pentru a vă uita după un text la capătul documentului,
apăsați <strong>Ctrl+Shift+T</strong> pentru a face o
împărțire pe orizontală a vizualizării.</p>
Translated by Sergiu Bivol
Located in tips.cpp:110
3645 of 313 results

This translation is managed by Ubuntu Romanian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Claudiu Costin, Cristian Oneț, Lucian Adrian Grijincu, Sergiu Bivol.