Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
312 of 86 results
3.
Could not test the capabilities supported by the IMAP server %1.
Nie można przetestować możliwości obsługiwanych przez serwer IMAP %1.
Translated by kim42 on 2009-12-24
Located in sessionpool.cpp:377
4.
Cannot use the IMAP server %1, some mandatory capabilities are missing: %2. Please ask your sysadmin to upgrade the server.
Nie można użyć serwera IMAP %1, brakuje niektórych wymaganych możliwości: %2. Proszę dowiedzieć się u administratora systemu o aktualizacji serwera.
Translated by kim42 on 2009-12-24
Located in sessionpool.cpp:419
5.
There is currently no connection to the IMAP server.
Aktualnie nie ma połączenia z serwerem IMAP.
Translated by kim42 on 2010-02-11
Located in resourcetask.cpp:64
6.
No message retrieved, server reply was empty.
Nie pobrano wiadomości, odpowiedź serwera była pusta.
Translated by kim42 on 2009-12-24
Located in retrieveitemtask.cpp:135
7.
No server configured yet.
Serwer jeszcze nieskonfigurowany.
Translated by kim42 on 2010-02-11
Located in imapresource.cpp:207
8.
Could not read the password: user rejected wallet access.
Nie można odczytać hasła: użytkownik odmówił dostępu do portfela.
Translated by kim42 on 2010-02-11
Located in imapresource.cpp:258
9.
Authentication failed.
Uwierzytelnienie nie powiodło się.
Translated by kim42 on 2010-02-11
Located in imapresource.cpp:261
10.
Cannot move message, it does not exist on the server.
Nie można przenieść wiadomości, nie istnieje ona na serwerze.
Translated by kim42 on 2010-02-11
Located in moveitemtask.cpp:53
11.
Cannot move message out of '%1', '%1' does not exist on the server.
Nie można przenieść wiadomości z "%1", "%1" nie istnieje na serwerze.
Translated by kim42 on 2010-02-11
Located in moveitemtask.cpp:59
12.
Cannot move message to '%1', '%1' does not exist on the server.
Nie można przenieść wiadomości do "%1", "%1" nie istnieje na serwerze.
Translated by kim42 on 2010-02-11
Located in moveitemtask.cpp:66
312 of 86 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: kim42.