Translations by Doru Horișco

Doru Horișco has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 103 results
4.
ATI/AMD proprietary FGLRX graphics driver
2009-02-24
Driver video proprietar FGLRX pentru plăci grafice ATI/AMD
5.
3D-accelerated proprietary graphics driver for ATI cards.
2009-02-24
Driver video proprietar pentru plăci grafice ATI cu accelerare 3D.
6.
This driver is required to fully utilise the 3D potential of some ATI graphics cards, as well as provide 2D acceleration of newer cards.
2009-02-24
Acest driver este necesar pentru a utilizara la maxim potențialul de accelerare 3D pentru unele plăci grafice ATI, precum și pentru asigurarea accelerării 2D pentru plăcile mai noi.
2008-11-10
Acest driver este necesar pentru utilizarea la maxim potențialul de accelerare 3D pentru unele plăci grafice ATI, precum și pentru asigurarea accelerării 2D pentru plăcile mai noi.
7.
NVIDIA accelerated graphics driver
2009-02-24
Driver grafic NVIDIA accelerat
8.
3D-accelerated proprietary graphics driver for NVIDIA cards.
2009-02-24
Driver video proprietar pentru plăci grafice NVIDIA cu accelerare 3D.
9.
This driver is required to fully utilise the 3D potential of NVIDIA graphics cards, as well as provide 2D acceleration of newer cards. If you wish to enable desktop effects, this driver is required. If this driver is not enabled, you will not be able to enable desktop effects and will not be able to run software that requires 3D acceleration, such as some games.
2009-02-24
Acest driver este necesar pentru a putea folosi întreaga capacitate 3D a plăcii grafice NVIDIA, precum și a oferi accelerare 2D pentru plăcile noi. În cazul în care doriți activarea efectelor grafice, este necesară folosirea acestui driver. În cazul în care acest driver nu este activat, nu veți putea activa efectele grafice și nu veți putea rula programe ce necesită accelerare 3D, cum ar fi jocurile.
17.
Enable debugging messages.
2008-11-11
Activează mesaje de depanare
23.
Check for new hardware drivers
2009-02-24
Caută drivere hardware noi
2008-11-11
Caută drivere hardware noi
2008-11-10
Caută drivere hardware noi
24.
Notify about new hardware drivers available for the system
2009-02-24
Atenționează despre drivere hardware noi disponibile pentru sistem
25.
Software modem
2009-02-24
Modem software
26.
This driver enables the usage of many software modems, as commonly found in laptops. If this driver is not enabled, you will not be able to use your modem.
2009-02-24
Acest driver activează folosirea multor modemuri software, precum cele folosite în laptop-uri. Dacă nu este activat acest driver, nu veți putea să folosiți modemul dumneavoastră.
28.
Configure third-party and proprietary drivers
2009-02-24
Configurează driverele din surse terțe sau proprietare
2008-11-10
Configurează driverele din alte surse sau proprietare
30.
Cannot connect to D-BUS
2009-02-24
Nu s-a putut realiza conectarea la D-BUS
31.
Searching for available drivers...
2009-02-24
Se căută drivere disponibile...
2008-11-10
Căutare drivere disponibile...
32.
Component
2009-02-24
Componentă
33.
_Enable
2009-02-24
Activ_ează
34.
_Disable
2009-02-24
_Dezactivează
35.
Enabled
2009-02-24
Activat
36.
Disabled
2009-02-24
Dezactivat
37.
Status
2009-02-24
Stare
38.
Needs computer restart
2009-02-24
Necesită repornirea calculatorului
39.
In use
2009-02-24
Folosit
40.
Not in use
2009-02-24
Nefolosit
41.
License:
2009-02-24
Licență:
42.
details
2009-02-24
detalii
43.
Free
2009-02-24
Gratuit/Liber
2008-11-10
Gratuit
44.
Proprietary
2009-02-24
Proprietar
45.
Download in progress
2009-02-24
Descărcare în curs
46.
Unknown driver
2009-02-24
Driver necunoscut
47.
You are not authorized to perform this action.
2009-02-24
Nu sunteți autorizat să efectuați această operațiune
48.
Tested by the %s developers
2009-02-24
Testat de către dezvoltatorii %s
2008-11-10
A fost testat de către dezvoltatorii %s
49.
Not tested by the %s developers
2009-02-24
Netestat de către dezvoltatorii %s
2008-11-10
Nu a fost testat de către dezvoltatorii %s
50.
Recommended
2009-02-24
Recomandat
51.
License Text for Device Driver
2009-02-24
Textul licenței pentru driverul dispozitivului
54.
Driver search results
2009-02-24
Rezultate căutare drivere
55.
Proprietary drivers are being used to make this computer work properly.
2009-02-24
Pentru buna funcționare a acestui calculator sunt folosite drivere proprietare.
56.
No proprietary drivers are in use on this system.
2009-02-24
Nu există drivere proprietare în funcțiune în acest sistem
58.
Graphics driver
2009-02-24
Driver placă grafică
59.
Firmware
2009-02-24
Firmware
60.
Device driver
2009-02-24
Driver dispozitiv
61.
version %s
2009-02-24
versiunea %s
63.
_Deactivate
2009-02-24
_Dezactivează