Translations by Adi Roiban

Adi Roiban has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

132 of 32 results
1.
Please enter 'y' or 'n' and press Enter
2009-07-16
Introduceți „d” sau „n” și apăsați Enter
2.
y
2009-07-16
d
3.
n
2009-07-16
n
6.
This driver is required to fully utilise the 3D potential of some ATI graphics cards, as well as provide 2D acceleration of newer cards.
2008-11-11
Acest driver este necesar pentru a utilizara la maxim potențialul de accelerare 3D pentru unele plăci grafice ATI, precum și pentru asigurarea accelerării 2D pentru plăcile mai noi.
9.
This driver is required to fully utilise the 3D potential of NVIDIA graphics cards, as well as provide 2D acceleration of newer cards. If you wish to enable desktop effects, this driver is required. If this driver is not enabled, you will not be able to enable desktop effects and will not be able to run software that requires 3D acceleration, such as some games.
2008-02-28
Acest driver este necesar pentru a putea folosi întreaga capacitate 3D a placii grafice NVIDIA, precum şi a oferii accelerare 2D pentru plăcile noi. În cazul în care doriţi activarea efectelor grafice, este necesară folosirea acestui driver. În cazul în care acest driver nu este activat, nu veţi putea activa efectele grafice şi nu veţi putea rula programe ce necesită accelerare 3D, cum ar fi jocurile.
2008-02-28
Acest driver este necesar pentru a putea folosi întreaga capacitate 3D a placii grafice NVIDIA, precum şi a oferii accelerare 2D pentru plăcile noi. În cazul în care doriţi activarea efectelor grafice, este necesară folosirea acestui driver. În cazul în care acest driver nu este activat, nu veţi putea activa efectele grafice şi nu veţi putea rula programe ce necesită accelerare 3D, cum ar fi jocurile.
2008-02-28
Acest driver este necesar pentru a putea folosi întreaga capacitate 3D a placii grafice NVIDIA, precum şi a oferii accelerare 2D pentru plăcile noi. În cazul în care doriţi activarea efectelor grafice, este necesară folosirea acestui driver. În cazul în care acest driver nu este activat, nu veţi putea activa efectele grafice şi nu veţi putea rula programe ce necesită accelerare 3D, cum ar fi jocurile.
10.
Alternate Atheros "madwifi" driver
2009-11-16
Driver Atheros „madwifi” alternativ
2009-03-21
Driver Atheros "madwifi" alternat
11.
Alternate "madwifi" driver for Atheros wireless LAN cards.
2009-03-21
Driver "madwifi" alternativ pentru plăci de rețea fără fir Atheros.
12.
Only activate this driver if you have problems with your wireless LAN connection. The free "ath5k" driver should work with most Atheros cards nowadays, but on some computers this alternate (but proprietary) driver still works better, or at all.
2009-03-21
Activați acest driver doar în cazul în care aveți probleme cu conectarea la rețele fără fir. Driverul liber „ath5k” ar trebui să funcționeze cu majoritatea plăcilor Atheros curente, dar s-ar putea ca pe unele calculatoare acest driver ( proprietar) alternativ să funcționeze mai bine.
2009-03-21
Activați acest driver doar în cazul în care aveți probleme cu conectarea la rețele fără fir. Driverul liber „ath5k” ar trebui să funcționeze cu majoritatea plăcilor Atheros curente, dar s-ar putea ca pe unele calculatoare acest driver ( proprietar) alternativ să funcțineze mai bine.
13.
You removed the configuration file %s
2009-03-21
Ați înlăturat fișierul de configurare %s
19.
Timeout for D-BUS service (default: 600, 0: run forever)
2011-03-24
Limită de timp pentru serviciul D-Bus (implicit: 600, 0: rulează încontinuu)
22.
Use a different target kernel version than the currently running one.
2011-04-20
Folosește o altă versiune de kernel față de cea pornită curent.
29.
Firmware for DVB cards
2009-09-28
Firmware pentru carduri DVB
31.
Searching for available drivers...
2010-06-14
Se caută drivere disponibile...
55.
Proprietary drivers are being used to make this computer work properly.
2008-12-23
Pentru buna funcționare a acestui calculator sunt folosite driver-e proprietare.
2008-11-09
Pentru buna funcţionare a acestui calculator sunt folosite drivere proprietare.
57.
Proprietary drivers do not have public source code that %(os)s developers are free to modify. Security updates and corrections depend solely on the responsiveness of the manufacturer. %(os)s cannot fix or improve these drivers.
2009-07-16
Driverele proprietare nu au cod sursă public pe care dezvoltatorii %(os)s să îl poată modifica. Actualizările de securitate și corectările depind doar de activitatea producătorului. %(os)s nu poate repara sau îmbunătății aceste drivere.
62.
_Remove
2009-02-14
Ște_rge
83.
Use a different target kernel version than the currently running one. This is only relevant with --no-dbus.
2011-04-20
Folosește o altă versiune de kernel față de cea pornită curent. Această opțiune este relevantă doar pentru --no-dbus.
85.
In order to use your hardware more efficiently, you can enable drivers which are not free software.
2008-11-11
Pentru a utiliza hardwareul mai eficient, puteți activa drivere care nu sunt software liber.
87.
There are new or updated drivers available for your hardware.
2008-11-11
Există drivere noi sau versiuni actualizate pentru dispozitivele dumneavoastră.
91.
Downloading and installing driver...
2008-11-11
De descarcă și se instalează driver...
92.
Removing driver...
2008-11-11
De dezinstalează driver...
93.
Downloading and updating package indexes...
2010-03-22
Se descarcă și se actualizează indexarea pachetelor...
98.
Sorry, the Jockey backend crashed. Please file a bug at:
2009-02-14
Ne pare rău, suportul Jockey a crăpat. Raportați defețiune la:
99.
Trying to recover by restarting backend.
2009-02-14
Se încearcă recuperarea prin repornirea suportului.
103.
Downloading package indexes failed, please check your network status. Most drivers will not be available.
2010-03-22
Descărcarea indexării pachetelor a eșuat, verificați starea rețelei. Majoritatea driverelor nu vor fi disponibile.
104.
Searching driver for %s...
2010-06-14
Se caută driver pentru %s...
115.
System policy prevents querying driver databases for updates
2010-06-14
Regulile stabilite în sistem nu permit căutarea de actualizări în baza de date a driverelor